Odborný dvouměsíčník Pharma Profit vydáváme již od roku 2014. Časopis oslovuje nejen majitele lékáren, ale také jejich odborné zástupce a management, tedy všechny ty, kteří rozhodují o nákupu lékárenského sortimentu v sítích, aliancích, distribucích, e-shopech i dalších uskupení. Spolupracuje i s odborníky zastupující různá uskupení jako je SÚKL, ČLK, AIFP, AVEL či s odborníky z výzkumných agentur.

Cílem časopisu je nezávislou formou informovat o:

–          aktuálním děním v oboru

–          rozhovorech s důležitými osobnostmi

–          změnách ve spotřebitelském chování

–          nových produktech a službách

–          trendech ve vybavení

–          aktuální legislativě či nástrojích marketingu

–          důležitých momentech týkající se podnikání

–          5x ročně přinášíme tištěnou formou 5000 výtisků do celého trhu

–          máme více než 3000 ověřených kontaktů na lékárny (pravidelná větší setkání 2x ročně i menší formáty)