Skupina ATOZ je již 30 let předním hráčem na českém trhu B2B časopisů a pomáhá zefektivňovat podnikání v několika odvětvích. Mezi nejznámější tituly našeho vydavatelství patří měsíčník Zboží&Prodej, který je určen obchodníkům s rychloobrátkovým zbožím a vychází v nákladu 13 500 výtisků. Společnost ATOZ se také kromě vydavatelské činnosti věnuje organizaci známých a oblíbených akcí na českém retailovém trhu, jako je SAMOŠKA, kde mají všichni účastníci příležitost dozvědět se novinky a trendy v oboru jejich podnikání a jak obstát v těžkém konkurenčním prostředí. Důležitou součástí akcí je možnost setkat se s lidmi z oboru a navázat nové profesní kontakty.

V roce 2014 jsme začali vydávat titul Pharma Profit, který oslovuje nejen všechny majitele lékáren, ale také jejich odborné zástupce a veškerý odborný personál, tedy všechny ty, kteří rozhodují o nákupu lékárenského sortimentu.

Cílem časopisu je nezávislou formou seznamovat lékárníky s aktuálním děním v oboru, změnami ve
spotřebitelském chování, novými produkty a službami, trendy ve vybavení lékáren a v marketingu a dalšími informacemi důležitými pro jejich podnikání.

V současné době využíváme pro distribuci více než 2 500 ověřených kontaktů na lékárny v celé ČR. Každé vydání má zaručený náklad 4 500 výtisků.

Díky netradičnímu formátu 240 × 340 mm (asi o 30 % větší plocha než běžné tituly) nabízí Pharma Profit exkluzivní viditelnost tištěné inzerce či jakéhokoliv firemního sdělení. Jedinečné grafické zpracování časopisu umožňuje prémiové umístění inzerce, např. na titulní straně nebo v bezprostřední blízkosti článku s adekvátním tématem. V návaznosti na aktuální témata lze také spolupracovat s redakcí na přípravě analytických a edičních materiálů. Časopis Pharma Profit je provázán se stejnojmennými kongresy, které se konají dvakrát ročně – na jaře v Praze a na podzim na Moravě. Máme za sebou sedmnáct úspěšných kongresů. Pharma Profit je on-line v rámci konceptu 360o  doplněn o zpravodajský web www.pharmaprofit.cz, newsletter PPnews a stránky na sociálních sítích.

Redakce

MarketaGrulichova

Markéta Grulichová
šéfredaktorka
tel.: +420 607 677 154
e-mail: marketa.grulichova@atoz.cz

Obchod a Management

Jana Hozáková
manažerka skupiny ATOZ Pharma Profit
tel.: +420 734 112 939
e-mail: jana.hozakova@atoz.cz

Distribuce a předplatné

Karolína Bezunková
koordinátorka předplatného
tel.: +420 603 823 515
e-mail: karolina.bezunkova@atoz.cz

Inzertní podklady a technické specifikace

Eva-Furmanova

Eva Furmanová
koordinátorka inzerce
tel.:  +420 605 296 737
e-mail: eva.furmanova@atoz.cz, inzerce@atoz.cz