Průzkum naznačil, jaký je postoj Čechů k zásilkovému výdeji léků na předpis
Foto: Pharma Profit

V devíti evropských zemích mohou lidé distanční výdej Rx již nějaký ten rok využívat, u nás to legislativa zatím neumožňuje. Národní asociace pacientských organizací (NAPO) si nechala zpracovat reprezentativní průzkum, který zjišťoval, jaký zájem mají Češi a Češky o možnost nechat si lék na předpis doručit z lékárny až domů. Z výsledků mimo jiné vyplynulo, že 84 % české veřejnosti by tento způsob vyzvedávání léků na recept ulehčil život. Pacienti zastoupení NAPO vidí v zásilkovém výdeji léků na předpis dvě klíčové výhody: možnost vyzvednout si lék z lékárny s nejnižším doplatkem a v případě výpadků se dostat k lékům, které může mít na skladě lékárna na druhém konci republiky.

Průzkum připravila v březnu 2024 agentura Incomind, která pracovala s reprezentativním vzorkem 1 000 respondentů a respondentek ve věku od 18 do 75 let. Z průzkumu vyplynulo, že 86 % české veřejnosti se domnívá, že možnost zásilkového výdeje léků na předpis je krok správným směrem. Nejvíce jsou o tom přesvědčeni lidé, kteří mají kamennou lékárnu hůře dostupnou, pečující osoby a osoby se zdravotním postižením.

 

Kolik lidí hodlá doručení domů využívat?

Pokud bude zavedena možnost objednat si léky na předpis on-line a nechat si je doručit domů kurýrem, bude ji využívat 72 % respondentů (36 % určitě, 36 % spíše ano); 10 % není rozhodnuto a 18 % neprojevilo zájem. Vyšší míru zájmu deklarují ženy, mladší ročníky (do 49 let), pečující osoby a lidé, kteří vyzvedávají léky pro někoho jiného. Pozitivně na tuto možnost reagují také lidé pravidelně užívající léky na předpis fakultativně, tj. ne kvůli nemoci (např. antikoncepce).

Jejich hlavní motivací je pohodlí a úspora času (obojí kolem 60 %), možnost vyhledání lékárny s nejnižším doplatkem (45 %) a lepší dostupnost léků, neboť si budou moct recept vyzvednout i ze vzdálené lékárny (41 %). Třetina (32 %) dotázaných poukazuje na skutečnost, že léky užívají dlouhodobě, takže o nich mají veškeré informace a vyzvedávání je pro ně jen formalita.

Nejčastějším důvodem, proč 18 % dotázaných neprojevilo o zásilkový výdej zájem, byla obava z vysokých poplatků za dopravu (40 %) a nedůvěra v kvalitní předání informací o lécích (49 %) – tito lidé trvají na osobním setkání s lékárníkem nebo se obávají, že obdržené informace by neměly stejnou kvalitu jako při návštěvě lékárny, případně že by nebyli upozorněni na kontraindikace či nežádoucí účinky. Kolem 18 % z těch, kteří neprojevili zájem o zásilkový výdej Rx, pak zmínilo obavu z dlouhé čekací či dodací lhůty. A 13 % se pak obává poškození léku během přepravy nebo nedodržení předepsaných podmínek pro uchovávání léku při jeho přepravě. Dotazovaní v komentářích poukazovali na to, že je rozdíl, zda si jdou pro nový lék poprvé, nebo si jen vyzvedávají opakovaně předepsaný lék, a také na to, že informace o léku bývají poskytnuty již předepisujícím lékařem.

 

Češi se on-line vyzvedávání receptů neobávají

Z průzkumu vyplynulo, že 72 % lidí nemá z on-line objednávek lékařem předepsaných léků obavy. Koneckonců již dávno fungující on-line objednávání volně prodejných léků a doplňků stravy si zvyklo využívat 58 % dotázaných a celých 90 % z nich tuto zkušenost hodnotí pozitivně.

On-line formou nakupují zmíněné druhy léků a potravinových doplňků zejména ženy, lidé ve věku 30–49 let (jsou digitálně zdatní a mají více zdravotních problémů než mladá generace), lidé s chronickými nemocemi zvyklí užívat léky a obyvatelé velkých měst (důvodem k on-line nákupům zde tedy není malá velikost obce a nedostupnost lékárny).

Z těch, kdo nakupují volně prodejné léky a doplňky stravy on-line, 58 % činí alespoň jednou za tři měsíce a 15 % každý měsíc. Navzdory tomu, že se v diskusích o zásilkovém výdeji léků na předpis často objevují námitky, že senioři nejsou schopni ovládat internet, průzkum ukázal, že polovina lidí nad 65 let si dnes objednává on-line volně prodejné léky alespoň jednou za tři měsíce a 11 % jednou měsíčně i dokonce častěji. Dalších 31 % na internetu koupí volně prodejný lék jednou za půl roku.

 

S receptem do lékárny pravidelně chodí většina lidí

Průzkum dále naznačil, že kvůli lékům na předpis lékárnu pravidelně navštěvuje 76 % našinců: alespoň jeden léčivý přípravek na předpis pravidelně užívá 56 % lidí; dalších 7 % léky na předpis dlouhodobě užívá, i když ne kvůli nemoci (např. antikoncepce); a 13 % v lékárně vyzvedává léky pro někoho jiného.

Podíl lidí, kteří dlouhodobě mají od lékaře předepsané léky, výrazně stoupá s věkem. V nejstarší věkové skupině respondentů nad 65 let dosahuje 87 %, podobný je ve skupině osob se zdravotním postižením. Lidé, kteří dlouhodobě léky na předpis neužívají, tvoří většinu (51 %) pouze ve skupině do 29 let.

 

Dostupnost lékáren dobrá, ale ne pro každého

V databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv je nyní registrováno 2 666 lékáren. V průzkumu 80 % dotázaných uvedlo, že je pro ně lékárna dostupná bez problémů. S lehkými komplikacemi ohledně cesty do lékárny se musí vypořádat 19 % lidí, špatnou dostupnost uvedlo jen jedno procento respondentů. Přesto je však možné vyčlenit skupiny obyvatel, které jsou v méně příznivé situaci ohledně dostupnosti lékárny – jde o lidi nad 65 let/důchodce, pečující osoby a pacienty s chronickým onemocněním (častější potřeba návštěvy lékárny zvýrazňuje její vnímanou horší dostupnost).

Pokud jde o dostupnost lékárny, roli hraje především velikost místa bydliště. Nejvíce obtíží s její dostupností uváděli obyvatelé obcí do dvou tisíc obyvatel. Ve vesnicích do 500 obyvatel pociťuje menší nebo zásadní problém s dostupností lékárny 43 % lidí, v obcích 500–2000 obyvatel je to 39 % lidí. V obcích nad pět tisíc obyvatel se do lékárny bez problémů dostane více než 80 % lidí.

 

Bezpečí pacientů na prvním místě

„Průzkum jednoznačně potvrdil, že v Česku je zájem o zavedení zásilkového výdeje léků na předpis. Jsme přesvědčeni, že pro pacienty bude znamenat zvýšení dostupnosti léků a větší uživatelské pohodlí. Nemluvíme ale o tom, že nahradí osobní návštěvu lékárny. Bude to jen další možnost, jíž budou moci lidé využít,“ říká Ing. Mgr. Robert Hejzák, M.A, předseda NAPO. Zároveň upozorňuje, že zásilkový způsob výdeje musí zůstat plně v kompetenci registrovaných lékáren. „My, pacienti, očekáváme, že i na zásilkový výdej se budou vztahovat stejná pravidla bezpečnosti výdeje jako na kamenné lékárny. Zkušenost z jiných zemí EU, kde zásilkový výdej léků na předpis již funguje, ukazují, že toho je možné dosáhnout.“

Pacientská veřejnost znovu otevřela diskusi o zavedení zásilkového výdeje léků na předpis v ČR na minulé konferenci NAPO Fórum pacientů v říjnu 2023. „Nyní máme v ruce reprezentativní data pro Českou republiku, a jsme tedy dobře vybaveni pro další diskusi s Ministerstvem zdravotnictví, Českou lékárnickou komorou i dalšími partnery. Věříme, že se nám společně podaří najít vhodný model, který bude vyhovovat lékárnám i pacientům,“ uzavřel Robert Hejzák.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail