ČAFF zvolila představenstvo na příští dva roky. Předsedou zůstává Jiří Hanzlík
Foto zdroj: ČAFF

Předsedou představenstva České asociace farmaceutických firem (ČAFF) byl na roky 2024–2026 opětovně zvolen Jiří Hanzlík, ředitel společnosti Sandoz ČR. Novým místopředsedou představenstva ČAFF se stal Martin Bolcek, finanční ředitel společnosti Gedeon Richter CZ. Od ledna se rozšíří členská základna ČAFF o výrobce radiofarmak RadioMedic a Tillotts Pharma, jejíž portfolio zahrnuje například léčiva na idiopatické střevní záněty.

Minulý týden se konala pravidelná členská schůze ČAFF, která však byla tentokrát i volební. Dvaadvacet nynějších členských firem ČAFF zvolilo nové představenstvo na další dva roky, ke změně v jeho složení nedošlo, všichni svoji pozici obhájili. Následná volba nového předsedy a místopředsedy jednu změnu přinesla.

Předsedou představenstva ČAFF zůstává Jiří Hanzlík, ředitel společnosti Sandoz, ke změně pak dochází na pozici místopředsedy, kterým se nově stal Martin Bolcek, finanční ředitel společnosti Richter Gedeon CZ a dlouholetý člen představenstva ČAFF a také dosavadní předseda Etické komise ČAFF. „Děkuji členům představenstva za důvěru, kterou ve mně vložili. Poslední roky byly plné výzev a nové nás čekají. Celý dodavatelský řetězec se stále potýká s problémy v dodávkách léčiv. Prací naší asociace je nejen poukazovat na to, jaké faktory mají na stabilitu dodávek vliv, ale také spolupracovat s regulátory a snažit se změnit nastavená pravidla lékové politiky, aby byla dlouhodobě udržitelná. Nejbližší příležitostí bude třeba novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, implementace metodiky k zadávání veřejných zakázek nebo debata o deregulaci cen u vybraných ohrožených molekul. Na tyto nové výzvy se těším,“ uvedl Martin Bolcek.

Druhou důležitou součástí členské schůze bylo hlasování o přijetí nových členů do asociace. Základna ČAFF souhlasila, že od ledna se součástí asociace stanou dvě nové společnosti. První je RadioMedic, od května 2023 člen skupiny ÚJV Group, jenž zastává asi deset procent trhu s vyrobenými radiofarmaky v České republice. Jeho vstup do asociace znamená, že ČAFF bude od nového roku zastupovat všechny výrobce radiofarmak u nás.

„Produkty RadioMedicu vhodně doplňují stávající portfolio ÚJV Řež, a ačkoli je tento nový člen ČAFF relativně malou společností, pro asociaci jde o významný posun a velkou odpovědnost do budoucna. Navíc jde tato akvizice ruku v ruce s naší strategií zaměřovat se do budoucna na podporu domácích výrobců léčiv,“ řekl výkonný ředitel ČAFF Filip Vrubel.

Přidruženým členem ČAFF se od ledna stane společnost Tillotts Pharma Czech, jež je pobočkou švýcarské společnosti Tillotts Pharma a od roku 2009 i součástí japonské skupiny Zeria Group, a svoje produkty prodává ve více než 65 zemích celého světa.

„Vstup další společnosti do ČAFF posiluje naše přesvědčení, že přinášíme členským firmám unikátní přidanou hodnotu v podobě informačního náskoku a sdílení společného know-how, které naše firmy vysoce oceňují a která láká další a další zájemce. Tillotts Pharma jako součást ČAFF je pro nás vítanou posilou, protože čím větší jsme asociací, tím silnější je naše slovo navenek. A každý nový člen může navíc naši asociaci posílit o inovativní přístupy a odborné znalosti,“ doplnil ředitel Vrubel.

 

Prioritou je legislativa a sektorová analýza farmaceutického průmyslu

ČAFF si během členské schůze stanovila i priority pro rok 2024. Pokračovat chce ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR o návrhu změn v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění a aktivně se všemi spolupracovat na sektorové analýze, díky které se jasně identifikuje rozsah a potenciál možného rozšíření výroby léků na území Česka, což je prioritou ČAFF dlouhodobě. „Soustředit se chceme v této oblasti i na jednání o finanční podpoře státu pro výrobce léků,“ upřesnil Filip Vrubel.

Důležitým tématem bude pro ČAFF i legislativa na evropské úrovni a debata o chystaných regulacích pro farmaceutický průmysl v oblasti životního prostředí, jako je rozšířená finanční odpovědnost výrobců léků za čištění odpadních vod.

„Nová legislativa se samozřejmě dotkne i výrobců v Česku a v závislosti na tom, jak přísná bude ve finální podobě, může negativně ovlivnit dostupnost některých léčiv na evropském trhu. Problém budou mít zejména výrobci generických léků, a to hlavně těch levných. Hodně důležité ale bude, jaké znění směrnice nakonec EP schválí,“ doplnil k záměru EU Filip Vrubel.

Na úrovni EU je však stále aktuálnější i diskuze o novém nařízení ve věci využívání a produkce obalů ve farmaceutickém průmyslu a o otázce udržitelnosti výroby. I to postupně bude klást na farmaceutický průmysl nové požadavky.

V závěru schůze proběhla i diskuse s pozvanými hosty novele zákona o léčivech, kterou nedávno schválili poslanci a jež zavádí mnoho nových povinností pro všechny hráče na trhu. A zdaleka nejde jen o povinnost držení určitého množství zásob léků. Pozvání do debaty přijali poslanec a místopředseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Petr Fifka, poslanec a předseda Podvýboru pro lékovou politiku, přístrojovou techniku a zdravotnické prostředky PSP ČR Kamal Farhan, prezident České lékárnické komory Aleš Krebs a předseda představenstva Asociace velkodistributorů léčiv (AVEL) Jan Rohrbacher.

„Schválená novela výpadkům léků nezabrání a k tomu přináší nové povinnosti pro všechny hráče na trhu. Přesněji, jde o nové administrativní povinnosti jako hlášení obrovského množství dat, nutnost jejich hodnocení, držení určitých skladových zásob a jiné. To znamená vynaložení dalších nemalých nákladů,“ uvedl v diskusi výkonný ředitel ČAFF Filip Vrubel a doplnil, že zatímco distributorům a lékárnám stát hodlá náklady kompenzovat, farmaceutickým firmám se nenabízejí žádné kompenzace, úlevy či zvýhodnění.

„Ve schválené verzi novely nám chybí i opatření, která by posílila odolnost trhu a konkurenceschopnost, poskytla garance odběru léčiv, a podnítila, aby zde byly větší zásoby léků, které by měl ve svých rukou stát,“ řekl také Filip Vrubel.

V rámci panelové diskuse se hosté víceméně shodli na tom, že nově schválená legislativa je výsledkem politické a mediální poptávky po řešení současné krize v dodávkách léčiv, avšak ani jeden se nedomnívá, že by novela zákona o léčivech mohla zásadně zabránit výpadkům léčiv. Distributoři a lékárníci navíc stále mají spíše více otázek než odpovědí ohledně praktického provedení řady nových povinností, které jim zákon ukládá. Představa, že již od 1. ledna 2024 by měl stát mít přehled o skladových zásobách na českém trhu a dostávat příslušná hlášení ve frekvencích a v objemu, jaký ministerstvo v zákoně nově požaduje, je podle nich iluzorní. Klíčová tak bude v příštích měsících role Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

 

Složení představenstva ČAFF 2024–2026

Hanzlík Jiří, předseda představenstva (Sandoz CZ)

Bolcek Martin, místopředseda představenstva (Richter Gedeon CZ)

Havránek Jiří (Glenmark Pharmaceuticals)

Bláha Jan (Viatris CZ)

Gala Jan (Krka ČR)

Mészáros Vojtěch (Egis Praha)

Šlégl Martin (Stada Pharma CZ)

Sananes Boris (Zentiva)

Schrewe Michael (Teva Pharmaceuticals CR)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail