Zvyšte efektivitu obchodníků a navyšte jejich obraty

Obchod a marketing jsou pro firmu stěžejní pro dosahování stanovených cílů obratu a zisku. V průběhu životního cyklu společnosti přichází období, kdy jsou z důvodu nutnosti dosahování vyšších cílů na tato oddělení kladeny vysoké nároky, což vede k jejich přetěžování nebo potřebě nových zaměstnanců. Avšak k dosažení těchto cílů existuje i snazší cesta, resp. dosažení vyšší efektivity.

Jednou z možností je využívání efektivního email marketingového řešení Emailkampane.cz v propojení s CRM systémem společnosti. Při stanovení jasné email marketingové strategie zaměřující se nejen na udržení klienta, zvýšení jeho povědomí o značce a zájmu o Vaše produkty/služby, ale i podpoře obchodního týmu, lze s relativně malým úsilím vytvořit perfektně fungující email marketingový ekosystém.

Jedním z jeho pilířů jsou automatizační personalizované kampaně, reagující na určitou událost či splnění podmínek, např. přání k svátku, představení společnosti po vyplnění formuláře na webu, odeslání QR kódu k platbě po dokončení objednávky a mnoho dalších.

Důležitým pilířem je také Data Mining. Díky propracovanému sledování aktivity příjemců emailových kampaní jak v emailu, tak i následně na Vašem webu, Vám v Emailkampane.cz poskytneme detailní informace o jejich chování v rámci dané emailové kampaně i Vašeho webu. Snadno tak zjistíte, kteří klienti navštívili určitou sekci webu, co a kdy umístili do košíku v e-shopu, nebo které objednávky dokončili, a které nikoliv.

Veškerá data umíme snadno přenášet do CRM systémů nebo systémů 3. stran, aby je Vaši obchodníci měli k dispozici pro jednání s klienty, nebo aby si nad nimi mohli vytvářet segmenty dle jimi požadovaných podmínek pro dílčí cílení.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail