AIFP a NAPO uzavřely memorandum o spolupráci
Zdroj foto: AIFP

V pondělí 7. února 2022 uzavřely Národní asociace pacientských organizací (NAPO) a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) memorandum o vzájemné partnerské spolupráci. V jeho rámci si představitelé asociací vytyčili 10 zásadních oblastí spolupráce, které povedou k dalšímu rozvoji lokálního pacientského prostředí při dodržení zásad etického a transparentního jednání. Jedná se zejména o oblasti edukace pacientských organizací i odborníků, podpůrných projektů nebo inovativního výzkumu. 
„Farmaceutický průmysl je pro NAPO jedním z hlavních partnerů vedle poskytovatelů zdravotní péče, regulátorů a zdravotních pojišťoven. Od spolupráce s AIFP si slibujeme, že pacientská veřejnost v České republice bude včas a správně informovaná o tom, jaké moderní léky jí mohou být dostupné. Věříme, že transparentní spolupráce s jasně stanoveným rámcem bude přínosná pro obě strany,“ řekl Ing. Robert Hejzák, předseda NAPO.
„Důležitost pacientských organizací vnímáme a podporujeme v AIFP dlouhodobě. Již v roce 2012 jsme spustili rozvojově-vzdělávací projekt Akademie pacientských organizací, v jehož rámci bylo do letošního roku zrealizováno na 170 celodenních edukačních seminářů pro desítky zapojených pacientských organizací. Jsem proto velmi rád, že se nám nyní podařilo formalizovat spolupráci mezi AIFP a NAPO a vytyčit si oblasti, kterým se budeme v nadcházejícím období společně věnovat,“ doplňuje Mgr. David Kolář, výkonný ředitel AIFP.

Deset oblastí spolupráce
Na základě vzájemné dohody se představitelé NAPO a AIFP shodli na těchto 10 oblastech spolupráce, které vnímají jako základní stavební kameny rozvoje pacientského sektoru v České republice:
1. Podpora a porozumění otázkám a příležitostem spojeným s mezinárodním inovativním lékovým výzkumem,
2. trvalé zlepšování etických standardů při výzkumu, vývoji, distribuci a prodeji léčiv,
3. vzdělávání pacientů a zástupců pacientských organizací,
4. vzdělávání zdravotnických odborníků a odborných společností,
5. podpora CSR aktivit farmaceutických společností sdružených v AIFP,
6. podpora projektů, jejichž cílem je zejména zvyšování povědomí o inovativních léčebných intervencích, nových medicínských postupech a moderních lékových terapiích,
7. podpora přístupu pacientů ke klinickým hodnocením,
8. příprava a organizace konferencí, kulatých stolů, seminářů či jiných typů edukačních aktivit v souvislosti s výše uvedenými body,
9. identifikace systémových potřeb a nedostatků, jejichž reálná změna by vedla ke kvalitnějšímu a stabilnějšímu pacientskému prostředí, na nichž se strany společně dohodnou,
10. další související činnosti.
Samotná spolupráce je poté postavena na principech nezávislosti, etického jednání a vzájemném respektu. „Věřím, že vzájemná spolupráce a podpora přispěje k dalšímu rozvoji a profesionalizaci pacientských organizací,“ říká Robert Hejzák.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail