Zentiva vstupuje do nové etapy projektu ORBIS

Díky zklidnění epidemické situace a nabytým zkušenostem v oblasti zdraví a bezpečnosti pracovního prostředí může být plně obnovena úspěšná přeshraniční akademicko-průmyslová spolupráce v oblasti farmacie. Mezi nejúspěšnější projekty tohoto typu patří ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internship Support), jeden z nejvýznamnějších projektů rámcového programu pro výzkum a inovace EU HORIZONT 2020, který na vědecké úrovni propojuje evropské a americké univerzity s průmyslovými partnery. Zentiva, která se k projektu ORBIS připojila v roce 2018, v říjnu restartovala svůj výměnný vědecký program a opět poskytla své laboratoře nadějným evropským vědcům.

Od počátku působení v ORBIS zorganizovala Zentiva už šestnáct střednědobých studijních výzkumných pobytů, díky nimž byly obě strany obohaceny o nové vědecké a industriální přístupy, které v dlouhodobém horizontu pomohou pacientům v jejich každodenních potřebách. O silném aktivním zapojení společnosti Zentiva do projektu ORBIS svědčí i uspořádání letní školy v roce 2019, kterou spoluorganizovala s Helsinskou univerzitou. Ta se zaměřovala na dávkové formy a systémy dodávek léků.

„Přestože pandemie koronaviru značně omezila přeshraniční výměnu v rámci ORBIS, podařilo se Zentivě pokračovat v dobře rozjeté práci, která posouvá farmaceutický průmysl kupředu. V roce 2020 byly publikovány hned dva dokumenty na základě společných výzkumných aktivit hostujících vědců a odborníků ze Zentivy. Tato spolupráce představuje skvělou příležitost pro všechny zúčastněné. Zatímco cílem akademického výzkumu je poznání a porozumění na základní úrovni, průmysl přináší zkušenosti z praxe, kde jsou akademické hypotézy testovány a dále rozvíjeny, což přináší nové možnosti všem partnerům. Zvýšila se tím zejména míra inovací například v oblasti obtížně vyráběných generických léčiv nebo léků s přidanou hodnotou,“ říká Ing. Pavel Šebek, CSc., ředitel oddělení vývoje společnosti Zentiva.

Po koronavirové pauze přivítala Zentiva v říjnu prvního výzkumného pracovníka. Je jím Jernej Stukelj, který dorazil do Zentivy na tříměsíční studijní pobyt z Helsinské univerzity. Své působení na pražské půdě plánuje zasvětit studiu nových metod rozpouštění, které byly vyvinuty na jeho domácí univerzitě v Helsinkách. Ty bude porovnávat s výsledky standardních metod při využití skutečných farmaceutických produktů při testování.

Z výsledků výzkumu v rámci projektu ORBIS už nyní těží tisíce lidí. „Všechny strany zúčastněné v projektu věří, že v dlouhodobém horizontu projekt přinese hlubší vědecké porozumění, silné propojení mezi akademickým a průmyslovým prostředím, které zkrátí proces vývoje, zmírní riziko neúspěchu a povede k větší dostupnost léčiv pro celou společnost,” uvádí Pavel Šebek.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail