OZP chce motivovat pojištěnce k péči o zdraví

V rámci budoucí mediální a marketingové komunikace chce Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) motivovat pojištěnce k péči o zdraví a být jim rádcem na cestě ke zdravému životnímu stylu. Pro tyto účely využije služeb komunikační agentury COT group, která pro ni bude po dobu dvou let připravovat klientský magazín Bonus a letos i marketingovou a mediální strategii.

„V rámci vydávání časopisu Bonus bude mít agentura na starosti zajištění redakčního a grafického zpracování včetně autorských fotografií, článků a kompletní předtiskové přípravy. Tištěný časopis bude mít na webu a sociálních sítích nově svou elektronickou listovací verzi,“ říká obsahový ředitel agentury COT group Marek Hubač. „Rádi bychom naše čtenáře pozitivně motivovali k péči o to nejcennější, co máme – o naše zdraví. Věříme, že výsledkem spolupráce OZP s COT group bude klientský časopis, jenž se díky své nové podobě stane jak přehledným průvodcem v oblasti benefitů, které OZP svým klientům nabízí, tak rádcem a pomocníkem na cestě ke zdravému životnímu stylu,“ vysvětluje PhDr. Miloslava Lukešová, obchodní ředitelka OZP.

Časopis Bonus vychází pololetně v nákladu téměř 40 tisíc kusů. K dostání je zdarma především na všech pobočkách Oborové zdravotní pojišťovny. Změnou projde jeho obsahová struktura, v rámci které se čtenářům představí hned několik nových rubrik. Na stránkách časopisu se veřejnost přehledně seznámí s hlavními benefity OZP a dalšími nadstandardními výhodami. Součástí obsahu bude více redakčních žánrů než doposud, a také více praktických rad. Věnovat se bude i problémům, které trápí mladší generace, jako jsou obezita, nebezpečí pohlavních chorob nebo rizika spojená s tetováním. Layoutu budou dominovat prvky výrazné korporátní identity OZP.

Komunikační agentura bude navrhovat a naplňovat i marketingovou a mediální strategii OZP, včetně přípravy kreativních výstupů. „I na výběru zdravotní pojišťovny záleží! A toto zdánlivě jednoduché, ale velmi důležité sdělení bude pro spolupráci OZP a COT v rámci komunikace směrem ke stávajícím i potenciálním klientům OZP klíčové,“ potvrdila obchodní ředitelka OZP PhDr. Miloslava Lukešová.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail