S pravidelným užíváním léků je leckdo na štíru

Zapomínat na svou předepsanou terapii se dlouhodobě nemusí vyplatit. Průzkum mezi pacienty s kardiovaskulárními onemocněními, který pro projekt Srdce v hlavě zpracovala agentura STEM/MARK, ukazuje, že 44 % pacientů na své léky zapomíná, 8 % pak poměrně často. Zatímco lidé nad 65 let na pravidelné braní léků téměř nezapomínají, lidé do 45 let tak činí daleko častěji. Tím si ovšem mohou založit na zbytečné potíže do budoucna. Pravidelné užívání léků je stejně důležité jako další, lékařem doporučená, léčebná opatření a jejich dodržování může výrazně snížit riziko infarktu nebo cévní mozkové příhody u pacientů s vysokým tlakem nebo vysokou hladinou cholesterolu.

Právě senioři jsou často nálepkováni jako ti, kteří zapomínají snad nejčastěji. To ovšem neplatí u zapomínání na léky.  „Pravidelné užívání předepsaných léků je jedním ze základních stavebních kamenů úspěšného zvládání řady onemocnění. V případě rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, které na sebe neupozorňují denně pacienta bolestí nebo nepříjemnými potížemi, může být zapomínání léků častější a stát se zbytečnou komplikací do budoucna,“ říká prof. MUDr. Miroslav Souček, přednosta II. interní Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Vysoký krevní tlak nebo vysoká hladina cholesterolu v krvi vyžadují mimo jiné disciplínu v dlouhodobé terapii předepsanými léky. A paradoxně v tom jsou nejlepší právě senioři. Podle výsledků průzkumu provedeného mezi více než 450 respondenty agenturou STEM/MARK bylo zjištěno, že lidé nad 65 let na své léky zapomínají minimálně. Naproti tomu lidé do 45 let zapomínají daleko častěji. Jako důvod pak uvádějí, že je prostě zapomenou nebo mají dojem, že všechny léky nepotřebují.

A jak zlepšit spolupráci pacienta ve smyslu pravidelného užívání léků? Na prvním místě je lékařská osvěta, zejména zaměřená na mladší pacienty s kardiovaskulárním rizikem. „Dlouhodobá vysoká hladina cholesterolu kombinovaná s nesprávným stravováním a stresovým způsobem života, výrazně zvyšuje riziko infarktu nebo mrtvice. Tomu lze zabránit vedle změny životního stylu především moderní lékovou terapií. Za předpokladu, že pacient své předepsané léky bere, a to pravidelně,“ dodává prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.

Šestapadesát procent respondentů uvedlo, že na léky nezapomíná, 44 % pak naopak, že zapomíná, a 8 % respondentů na ně zapomíná poměrně často. Řešením může být medikace v podobě takzvaných fixních kombinací. Vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu jdou u rizikových pacientů ruku v ruce a jejich zvládání lze již vyřešit jedinou pilulkou.

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail