Aktivity AIFP v boji proti koronavirové nákaze

Členové Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) se na celosvětové i evropské úrovni intenzivně zapojují do boje proti koronavirové nákaze. Ve svých knihovnách vyhledávají potenciálně vhodné látky, jež by mohly být využity k vývoji vakcín, léčiv a diagnostických metod. „Zároveň poskytují finanční podporu a věcné dary organizacím v terénu, včetně zdravotníků v první linii, a úzce spolupracují s evropskými, čínskými i světovými zdravotnickými úřady,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP. V neposlední řadě se členové AIFP zapojují do aktuální, 21. výzvy Iniciativy pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Innitiative, IMI), která na společný koronavirový vývoj a výzkum alokovala přes miliardu korun.

 

Členské společnosti AIFP se boje proti aktuální koronavirové pandemii účastní na mnoha úrovních.

Společnost AbbVie: jako jedna z prvních zareagovala na nákazu způsobenou koronavirem a darovala koncem ledna čínským zdravotnickým úřadům svůj antiretrovirální přípravek v celkovém objemu přibližně 14 milionů amerických dolarů jako experimentální možnost léčby. Zavázala se významně přispívat v boji s globální zdravotní krizí a pokračovat v urgentních dodávkách léků zemím nejvíce zasažených epidemií Covid-19. AbbVie úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na koordinaci veškerých požadavků a jejich zabezpečení na globální úrovni. Zapojila se rovněž do výzkumné spolupráce v rámci výzvy IMI, která hledá léčebné možnosti proti Covid-19.

Bayer: věnovala několik druhů léčiv a značné finanční prostředky ve výši 1,5 milionu eur na podporu postižených epidemií Covid-19 v Číně. Dary byly poskytnuty Čínskému červenému kříži, který spolupracuje s čínskými zdravotnickými úřady na zavádění opatření při prevenci, léčbě a zamezení dalšímu šíření koronaviru.

Boehringer Ingelheim: podporuje společně se všemi zúčastněnými stranami boj proti nákaze a vynakládá veškeré úsilí na ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Společnost poskytla řadu darů v celkové výši více než 1 milion amerických dolarů na podporu boje proti epidemii v první linii v Číně včetně daru nadaci Čínského červeného kříže na nákup lékařských materiálů pro nemocnice ve Wu-chanu a dalších městech v provincii Chu-pej. Společnost také darovala léky na pomoc pacientům s novým typem pneumonie ve Wu-chanu.

Roche a Genentech: poskytují své odborné znalosti a poradenství Světové zdravotnické organizaci a dalším zúčastněným stranám, neboť toto infekční onemocnění pro ně představuje klíčovou oblast výzkumu a vývoje. Společnost spolupracuje s čínskými zdravotními úřady a vládou, aby jim pomohla zajistit screening a zdravotní péči. Podporuje také zdravotníky a nemocnice v provincii Chu-pej. Nedávno postiženému regionu darovala diagnostické testy, zdravotnický materiál a finanční podporu.

Gilead: úzce spolupracuje s vládními a nevládními organizacemi a regulačními orgány po celém světě na strategii pro poskytování jedné ze svých experimentálních látek pacientům s Covid-19 v případě neexistence jiných schválených možností léčby. Dále intenzivně pracuje na klinických studiích k určení, zda lze tuto látku bezpečně a účinně použít k léčbě Covid-19. Gilead podporuje dvě klinická hodnocení svého přípravku v Číně vedená čínskými úřady a globální klinické hodnocení vedené Národním institutem pro alergické a infekční choroby USA (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID). Gilead pro tyto studie poskytuje léčivou látku zdarma, přičemž výsledky studií v Číně se očekávají v dubnu. Gilead rovněž zahajuje dvě klinická hodnocení léčiva ve fázi 3 v Asii a dalších zemích s velkým počtem potvrzených případů Covid-19.

GlaxoSmithKline: společně s Koalicí pro inovace v připravenosti na epidemie (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) se zaměřila na pomoc celosvětovému úsilí v oblasti vývoje vakcíny proti viru Covid-19. Tímto krokem společnost GSK zpřístupní svou zavedenou technologii výroby očkovacích adjuvancií (látek pro zesílení imunitní reakce organismu) pro vakcínu proti pandemické chřipce, aby tak zintenzivnila vývoj účinné vakcíny proti Covid-19. Společnost GSK je lídrem ve vývoji inovativních vakcín využívajících různé adjuvantní systémy. K některým vakcínám se přidává adjuvans, aby se zvýšila imunitní reakce, čímž se potenciálně vytvoří silnější a déle trvající imunita proti infekcím než při použití vakcíny samotné. Použití adjuvans může být zvláště důležité během pandemie, protože může snížit množství antigenů potřebných v jedné dávce. To umožní vyrobit více dávek vakcíny a poskytnout ji většímu počtu lidí.

Johnson & Johnson: snaží se urychlit svůj výzkumný program vývoje vakcíny proti koronaviru prostřednictvím rozšířené spolupráce s Úřadem pro biomedicínský výzkum a vývoj (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA), který je součástí Kanceláře náměstka ministra pro připravenost a reakci při americkém ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb (U.S. Department of Health & Human Services, ASPR). Společnost také iniciovala přezkoumání známých drah v patofyziologii koronaviru, aby bylo možné stanovit, zda lze použít již dříve testované léky, které by mohly pomoci pacientům přežít infekci virem Covid-19 a snížit závažnost onemocnění. Situace je podobná jako v případě vypuknutí epidemie Eboly v Demokratické republice Kongo (DRK) a ve Rwandě v roce 2019. J&J se zavázalo poskytnout 500 tisíc dávek vakcíny DRK a až 200 tisíc dávek vakcíny Rwandě na pomoc zastavení šíření epidemie za hranice DRK. Společnost intenzivně spolupracuje se státními orgány, zdravotnickými organizacemi a institucemi na lokální i celosvětové úrovni s cílem maximalizovat výzkumný potenciál.

Sanofi: využije svou dosavadní práci na vývoji vakcíny proti SARS, což by mohlo urychlit vývoj vakcíny proti viru Covid-19. „Na řešení globálního zdravotního ohrožení, jako je nejnovější koronavirus, spolupracujeme s Úřadem pro biomedicínský výzkum a vývoj (BARDA) Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb USA. Společně rychle postupujeme při vývoji potenciální vakcíny proti této chorobě,“ řekl David Loew, globální generální ředitel pro vakcíny v Sanofi. „Věříme, že spolupráce s BARDA může přinést významné výsledky při ochraně veřejnosti před tímto nejnovějším virovým onemocněním.“

 

Společný výzkum a vývoj nových léčiv a diagnostických metod

Členské společnosti AIFP se na evropské úrovni účastní programů společného výzkumu a podporují jejich rozvoj s cílem urychlit vývoj léků a diagnostických metod v boji proti aktuální pandemii. Členové věnují potenciálně slibné sloučeniny pro naléhavé použití a klinická hodnocení, mnohdy se jedná o látky již dříve testované u jiných virových patogenů (např. Ebola a HIV). Další zkoumají kandidáty na vakcíny pro účely prevence a provádějí inventury knihoven stávajícího výzkumného portfolia, aby identifikovali další potenciální léky pro výzkum a vývoj.

Na evropské úrovni dochází také k aktivizaci nové finanční výzvy prostřednictvím Iniciativy pro inovativní léčiva (IMI) pro výzkumné týmy a malé a střední podniky. Cílem aktuální výzvy, na kterou je alokována více než 1 miliarda korun, je vývoj terapeutik, které pomohou v boji se stávající i případnými budoucími epidemiemi koronavirů. Část aktivit bude směřovaná také na vývoj rychlých a přesných diagnostických metod. „S ohledem na aktuální situaci bude tato výzva zpracovávána ve velmi krátkém čase, zájemcům doporučujeme s přihlášením neotálet,“ vysvětluje Jakub Dvořáček. Výzva IMI doplňuje probíhající globální aktivity v oblasti vývoje vakcíny proti Covid-19.

 

Partnerství

V neposlední řadě členské společnosti AIFP intenzivně spolupracují s příslušnými evropskými a světovými zdravotnickými úřady, včetně Iniciativy pro inovativní léčiva, Evropské lékové agentury, národních zdravotních úřadů v celé Evropě, Světové zdravotnické organizace, Center pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), čínských úřadů veřejného zdraví včetně Čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí a mnoha dalšími, aby pomohly vyřešit tuto zdravotnickou krizi.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail