Řadě kuřáků se nedaří přestat kouřit

Více než polovina dospělých Čechů v produktivním věku má zkušenost s kouřením cigaret, v současnosti kouří už jen třetina z nich, ukazál exkluzivní průzkum skupiny Axa Česká republika a Slovensko, který zpracovala agentura STEM/MARK. Osm z deseti lidí, kteří s kouřením přestali, to zvládlo zcela samo bez pomoci léků nebo odborníka. Více než polovině těch, kteří by chtěli přestat, se to ale zatím nepodařilo. S kouřením a zdravým životním stylem pomáhá Čechům nově také aplikace Axa Health Keeper. 

Podle exkluzivního průzkumu zpracovaného pro skupinu Axa Česká republika a Slovensko se více než polovina (53 %) dospělé české populace do 60 let někdy v životě počítala mezi kuřáky. Třetině z nich to pak vydrželo do současnosti. Mezi aktivními kuřáky převládají muži (39,1 %) a lidé bez maturity (48,2 %). Naopak více než polovina žen (52,1 %) nikdy v životě kouřit nezačala.

Většina aktivních i bývalých kuřáků se alespoň jednou pokusila přestat kouřit. Více než polovině (55 %) z těch, kteří to zkusili, se to však nepodařilo a k cigaretám se následně vrátili. Úspěšnější při pokusech o zanechání kouření byli lidé s vysokoškolským vzděláním (25,9 %). Právě ti zároveň ze všech zkoumaných skupin vykouří nejmenší množství cigaret. Naopak lidé bez maturity při odvykání častěji selhali (37,8 %).

Na sousedním Slovensku je přitom situace o něco horší než v Česku. Jen 34,6 % dotázaných Slováků nekouří a nikdy nekouřilo. Třetina Slováků pak vykouří do 10 kusů cigaret denně, další přibližně třetina sáhne pravidelně po více než 10 cigaretách. Stejně jako v Česku jsou pak i zde aktivnějšími kuřáky muži a lidé s nižším vzděláním.

Největší motivací při odvykání představují pro Čechy obavy o zdraví, vliv má ale také sociální prostředí. Více než  čtvrtina (26 %) respondentů, kteří kouřit přestali, uvedla, že tak učinila ze zdravotních důvodů, ačkoliv v daný moment nepociťovala žádné zdravotní komplikace. Dalších 23 % kuřáků přestalo díky podpoře a pozitivní motivaci ze strany svých blízkých, například rodiny nebo partnera. Osm z deseti kuřáků přitom přestalo kouřit bez jakékoliv odborné pomoci. Jednoduše si už další cigaretu nezapálili.  Více než třetina (36 %) dotázaných, kteří mají zkušenost s kouřením cigaret, nemá nebo neměla nikdy strach z odvykání. Častěji se ničeho neobávají muži. Ženy pak častěji (40 %) uvádějí obavy z následného tloustnutí. Lidé bez maturity se více než ostatní bojí psychických problémů, které by život bez cigarety mohl přinést. Pětina všech současných i bývalých kuřáků uvedla také pocit strachu z vlastního selhání při odvykání. Obavy mají zejména ti, kterým se už někdy přestat kouřit nepodařilo.

„Náš průzkum ukázal, že ačkoliv má kouření v Česku klesající tendenci, stále existuje řada kuřáků, kteří by s cigaretami chtěli skončit, ale nedaří se jim to. Navíc, pokud se jim to už jednou nepodařilo, neradi to zkoušejí znovu, protože se bojí dalšího vlastního selhání,“  říká Jiří Cívka, Chief Corporate Responsibility Officer skupiny AXA Česká republika a Slovensko.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail