Důvěru si nelze koupit
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_V2.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x1.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x2.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x3.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x4.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x5.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x6.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x7.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x8.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x9.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x10.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x11.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x12.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x13.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x14.jpg
 • 0504-19_DZCZ_banner_znacky_600x342_15x15.jpg

Po skončení jubilejního, 10. kongresu Pharma Profit se v Aquapalace hotelu Prague v Praze-Čestlicích konal slavnostní večer prvního ročníku marketingového programu Důvěryhodné značky na lékárenském trhu. Zástupci farmaceutických firem si během něj převzali ocenění Nejdůvěryhodnější značka na lékárenském trhu 2019 pro své značky, kterým svou důvěru vyjádřili spotřebitelé prostřednictvím šetření, jež se uskutečnilo letos v únoru.

Průvodcem slavnostního večera byl Ladislav Špaček, lektor společenské etikety a bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla, který mimo jiné ve svém proslovu podotkl: „Důvěra je to jediné, co si nekoupíte.“

Patnáct kategorií, rozsáhlé šetření

Projekt Důvěryhodná značka v oblasti rychloobrátkového zboží a zboží dlouhodobé spotřeby se realizuje již několik let. V letošním roce byl tento koncept aplikován i do oblasti farmacie a zdraví. Šetření prováděla společnost Nielsen na jednom z největších internetových panelů v České republice, konkrétně na Českém národním panelu, jehož je spoluvlastníkem. Dotazování bylo realizováno na velkém vzorku respondentů, který čítal 2022 osob, jejichž výběr odpovídal reprezentativnímu zastoupení jednotlivých demografických skupin v rámci populace České republiky. Klasická reprezentativní šetření se většinou provádějí na vzorku 1000 respondentů a méně, a vzhledem k tomu, že v tomto případě šlo o vzorek 2022 osob, představuje to ze statistického pohledu velmi relevantní zdroj dat pro vyhodnocení.

Respondenti ve věku od 18 let byli vybíráni kvótní metodou na základě pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu, ve kterém žijí. Vzhledem k zacílení některých dotazovaných kategorií bylo ve výběru zohledněno složení domácnosti vzhledem k přítomnosti malých dětí a také zvířete (psa nebo kočky) v domácnosti. Samotný sběr dat probíhal od 22. února do 1. března 2019.

Do šetření, z něhož vzešly značky, kterým spotřebitelé nejvíce důvěřují, bylo zařazeno 15 kategorií z lékárenského trhu, a to přípravky proti alergii, přípravky proti bolesti, dermokosmetika, dětské vitaminy, přípravky na močové ústrojí, přípravky na kašel, přípravky na bolest v krku, nosní spreje a kapky, péče o klouby, probiotika, přípravky na trávicí a zažívací problémy, přípravky pro vitalitu, přípravky péče o zuby, veterinární přípravky.

Hlavním ukazatelem pro zařazení jednotlivých značek do hodnocení byly jejich prodeje. A v každé kategorii mohla zvítězit pouze jedna značka, což zaručuje, že oceněné značky jsou skutečně silné a důvěryhodné.

Jak se rodí důvěra

Šetření mapovalo vnímání značek z pohledu jejich důvěryhodnosti ze strany spotřebitelů – uživatelů. Důvěryhodnost vychází zejména ze znalosti značky, je ale také ovlivněna celou řadou dalších různorodých skutečností. Z nich je třeba jmenovat například to, jak dlouho je přípravek na trhu, v jakou dobu a za jakých podmínek na trh vstupoval, jak byl v médiích prezentován, s čím si ho lidé asociují. Mezi další vlivy je třeba počítat i to, zda je přípravek doporučován lékaři či lékárníky, jak známý je jeho výrobce a podobně. Svou roli hraje i věk a pohlaví spotřebitelů. Ohledně důvěryhodnosti se volba mužů a žen ne vždy shoduje, stejně jako bývají rozdíly ve volbě nejdůvěryhodnějších produktů u jednotlivých věkových kategorií.

Chcete vědět, jak probíhal galavečer? Klikněte zde: www.pharmaprofit.cz

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail