V opavské Tevě porostou mzdy

Kolektivní vyjednávání mezi vedením farmaceutické společnosti Teva Czech Industries (TCI) a zástupci obou odborových organizací (NOTCI a OOG) skončilo dohodou. Před vánočními svátky obě strany podepsaly dodatek k dosud platné kolektivní smlouvě.

Na základě této dohody dojde od 1. dubna 2019 ke zvýšení základních smluvních mezd zaměstnanců opavské společnosti. Na navýšení je vyčleněno 5 % celkového objemu smluvních mezd zaměstnanců, respektive 6,5 % pro zaměstnance převážně v operátorských pozicích. Navýšení bude realizováno na základě hodnocení pracovního výkonu zaměstnance a podle odbornosti, získání nových dovedností nebo povýšení. Průměrná hrubá mzda ve společnosti dosahuje 35 000 Kč.

„Současně garantujeme, že všem zaměstnancům v operátorských a technických pozicích bude navýšení smluvní mzdy činit nejméně 700 Kč, pokud tomu odpovídá hodnocení jejich pracovního výkonu,“ uvedl Jaroslav Chylík, generální ředitel TCI.

Dohoda se týká rovněž oblasti nadstandardních benefitů a příplatků. Mezi hlavní úpravy patří zvýšení stravného a nově i příplatek za používání ochranné přilby během práce ve ztíženém pracovním prostředí.

Průběh kolektivního vyjednávání byl všemi aktéry hodnocen jako korektní. „Velmi oceňuji konstruktivní atmosféru při vyjednávání, která nám pomohla k tomu, že jsme se dohodli ještě před vánočními svátky,“ konstatoval Jaroslav Chylík.

Věcný přístup přivítal i předseda odborové organizace NOTCI Marek Mucha. „Za dané situace jde o nejlepší podmínky pro zaměstnance, jakých bylo možné dosáhnout,“ doplnil.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail