V Řeži se začal vyrábět nový lék

Po ročních přípravách zahájila Divize Radiofarmaka společnosti ÚJV Řež  výrobu přípravku QuiremSpheres® patentovaného holandskou společností Quirem Medical, která si pracoviště v Řeži vybrala kvůli jeho dlouhodobým zkušenostem s výrobou léčivých přípravků vysoké kvality a také kvůli strategické pozici ve středu Evropy. Podle vedoucí marketingu jmenované společnosti Aleny Rosákové se ÚJV Řež stala teprve třetím spolupracujícím pracovištěm na světě, které přípravek nové generace s označením QuiremSpheres® připravuje.

V budoucnu by z Řeže měly putovat desítky až stovky šarží ročně k pacientům do Evropy i mimo ni. „V rámci přípravy na výrobu tohoto přípravku byly v našem kontrolovaném pásmu vybudovány nové specializované, takzvané čisté, prostory pro laboratoře, partnerská společnost Quirem Medical dodala know-how a přístrojové vybavení pro výrobu a kontrolu kvality přípravků. ÚJV Řež promítla do nově zaváděných procesů své mnohaleté zkušenosti, které významně pomohly v optimalizaci činností,“ uvedl ředitel Divize Radiofarmaka ÚJV Řež Patrik Špátzal.

Přípravek QuiremSpheres® je založen na využití milionů mikrosfér, obsahujících radioaktivní izotop holmium-166. Klinické studie prokázaly bezpečnost a účinnost holmia při léčbě neoperovatelných pokročilých nádorů jater. Beta záření z radioaktivního izotopu likviduje rakovinotvorné buňky přímo v nádoru a šetří tak okolní zdravé tkáně. Pro léčbu jaterních nádorů se ve světě běžně využívá izotop yttrium Y-90. Účinek mikrosfér s holmiem ale může lékař sledovat ihned po provedení léčby pomocí metody jednofotonové emisní tomografie (SPECT) nebo magnetické rezonance i ve velmi nízkých koncentracích, což umožňuje rychlejší a přesnější zhodnocení úspěšnosti léčby.

Výroba jedné šarže přípravku včetně procesu kontroly kvality trvá přibližně dvě hodiny. Protože poločas přeměny holmia-166 činí necelých 27 hodin (za tuto dobu klesne radioaktivita o polovinu), je nutné přípravek transportovat do nemocnice co nejdříve. První šarže vyrobená v Řeži putovala speciální kurýrní službou k pacientovi do Holandska, do budoucna Quirem Medical plánuje z Řeže zásobovat nemocnice i v dalších evropských zemích.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail