Lék Clexane nelze vyvážet mimo ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 8. prosince předběžné opatření obecné povahy, kterým se zakazuje užít k další distribuci či vývozu mimo Českou republiku léčivý přípravek Clexane, a to ve všech typech balení a sílách.

 

Stalo se to na základě podání od držitele rozhodnutí o registraci společnosti Sanofi-Aventis, která v něm žádá o zákaz další distribuce či vývozu mimo území České republiky, a to do 31. 12. 2018. Společnost tak navrhla, aby na základě případného opatření bylo držitelům distribučního oprávnění uloženo zajistit, že dané léčivé přípravky budou dodávány pouze osobám, které jsou oprávněny vydávat léčivé přípravky v ČR za účelem zajištění efektivního pokrytí území České republiky.

Ministerstvo shledalo, že léčivé přípravky Clexane jsou určeny k léčbě stavů ohrožujících lidský život a v rámci svého indikačního spektra jsou po medicínské stránce nenahraditelné jinými léčivými přípravky. Z tohoto hlediska je ministerstvo považuje za významné pro poskytování zdravotních služeb v ČR. Ve 2. polovině roku 2017 byla společnost Sanofi-Aventis schopna pokrýt zhruba 80 % potřeb trhu, přičemž lék Clexane je majoritně používaný přípravek při poskytování nemocniční péče. Je tedy zřejmé, že není podstatný pouze z hlediska svého indikačního spektra, ale i z hlediska pokrytí potřeb českých pacientů.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail