Touto registrací si zajistíte, že budete automaticky a zdarma dostávat časopis PharmaProfit – moderní odborný časopis o dění na poli farmaceutického trhu u nás i v zahraničí.
Vyplňte prosím následujicí registrační formulář, věnujte pozornost právním informacím pod formulářem a na závěr potvrďte registraci.

Odborníci čtou PharmaProfit!

Právní informace:

Touto registrací si zajistíte zasílání časopisu PharmaProfit.
Správcem poskytnutých údajů je společnost ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., se sídlem Holečkova 29, Praha 5, IČO: 48117706.
Zasílání časopisu na základě této registrace bude probíhat po dobu 10 let. Zasílání můžete částečně nebo úplně kdykoliv zrušit kontaktováním společnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., pomocí těchto webových stránek, na www.atoz.cz či zasláním e-mailu na distribuce@atoz.cz.
S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Celé znění zásad ochrany osobních údajů je k dispozici zde.