Den lékáren letos veřejnosti přiblíží systém celoživotního vzdělávání farmaceutů
Zdroj: ČLnK

Česká lékárnická komora pořádá ve čtvrtek 20. června tradiční Den lékáren, tentokrát na téma „Farmaceut, profesionál po celý život”. Cílem letošního ročníku je zdůraznit celoživotní vzdělávání, které je pro farmaceuty povinné. Farmacie je velmi moderní a rychle se vyvíjející obor, neustále jsou objevovány nové léky a vědecké poznatky o nich. Farmaceuti si proto musí doplňovat vzdělání, aby mohli poskytovat pacientům tu nejlepší péči. Doprovodné aktivity probíhají po celý týden od 17. do 21. června ve více než 1 288 lékárnách po celé České republice.

Profesní cesta farmaceutů začíná na vysoké škole. Vystudovat farmaceutickou fakultu opravdu není jednoduchou záležitostí. Absolventi získají velké množství znalostí nejen o samotných léčivech, jejich složení, vývoji, přípravě, analýze nebo účincích, ale také o lékových interakcích či legislativě ve zdravotnictví. Unikátnost tohoto zdravotnického povolání podtrhuje také fakt, že jej lze získat v České republice pouze na dvou univerzitách, konkrétně na farmaceutických fakultách v Brně a v Hradci Králové. Absolventi získají titul magistr (Mgr.). Ve studiu však mohou pokračovat a dosáhnout i dalších titulů: PharmDr. nebo Ph.D.

„Magisterské studium programu Farmacie se skládá nejen z intenzivního pobytu v laboratořích a učebnách, ale obsahuje také mnoho hodin praxe a získávání reálných zkušeností v praktické rovině. Na farmaceutické fakultě se snažíme podporovat kontakt studentů s potenciálními zaměstnavateli, ať již formou Job Fairů, zajímavých přednášek nebo specializovaných workshopů. Stejně tak podporujeme talentované studenty v pokračujícím doktorském studiu, kdy nabízíme pět studijních programů v českém jazyce a tři v jazyce anglickém. Doktorské studium je možné navštěvovat jak prezenčně, tak kombinovaně, abychom nabídli co největší flexibilitu a možnost sladění profesní a akademické dráhy. V neposlední řadě nabízíme pro veřejnost a naše absolventy prezenční a online vzdělávací kurzy, o kterých informujeme na našich webových stránkách a sociálních médiích,“ říká prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity.

 

Rozmanitá pracovní činnost

Po nástupu do praxe si farmaceuti stále rozšiřují své znalosti v oboru, většinou se zapojí do specializačního vzdělávání k dosažení atestace. „Po získání specializované způsobilosti nabývají další kompetence, například k vedení lékárny, poskytování klinickofarmaceutické péče pro hospitalizované a ambulantní pacienty nebo v oblasti přípravy zvlášť náročných lékových forem, jako jsou cytostatika či radiofarmaka. Profesní cesta farmaceutů nemusí vést jen do lékáren, jak si většina lidí myslí. Možností, které se jim nabízejí, je v oblastech zabývajících se léky opravdu mnoho,“ říká Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident České lékárnické komory.

 

Povinné vzdělávání dané ze zákona

Farmaceuti se musí ze zákona povinně vzdělávat i po ukončení vysokoškolského studia. Systém celoživotního vzdělávání lékárníků vypracovala Česká lékárnická komora a na jeho plnění dohlíží. Široká škála vzdělávacích akcí zahrnuje různě tematicky zaměřené prezenční i online semináře, přednášky či kurzy, jejichž plnění je bodově ohodnoceno.

„Komplexní systém vzdělávání slouží k udržení odborné způsobilosti lékárníka po celou dobu jeho profesního života. V roce 2023 komora uspořádala celkem 116 vzdělávacích akcí pro 5 299 účastníků,” vysvětluje PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident České lékárnické komory.

Česká lékárnická komora nabízí svým členům mimo běžné vzdělávací akce také devět tzv. garantovaných kurzů. Díky nim mohou farmaceuti poskytovat speciální poradenství a rozšířené konzultace. Tato služba pomáhá mnoha pacientům díky vysoké dostupnosti a odborné erudovanosti zdravotníků v lékárnách, které jsou pro lepší orientaci označeny specifickým logem příslušného garantovaného kurzu. Komora nabízí vzdělávání formou garantovaných kurzů v následujících tématech:

  • Lékové interakce
  • Odvykání kouření
  • Screening kardiovaskulárních onemocnění
  • Screening diabetu a péče o diabetické pacienty
  • Základy poskytování odborných konzultací včetně řešení lékových problémů
  • Léčivé rostliny
  • Poradenství a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou
  • Hojení ran
  • Zásady správné životosprávy se zaměřením na snižování hmotnosti

 

„Česká lékárnická komora poskytuje oprávnění užít logo každému farmaceutovi, který absolvoval odborný garantovaný kurz. V roce 2023 se v těchto kurzech proškolilo celkem 563 lékárníků. Nejvyšší počet farmaceutů poskytujících rozšířené poradenství v lékárnách máme z kurzů Lékové interakce, Odvykání kouření, Screening diabetu a Základy poskytování odborných konzultací,“ uzavírá PharmDr. David Ovčaří, člen představenstva České lékárnické komory a vedoucí pracovní skupiny pro celoživotní vzdělávání zodpovědné za přípravu kurzů.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail