Do České asociace farmaceutických firem vstoupila další společnost
Zdroj obr.: ČAFF

Členskou základnu České asociace farmaceutických firem (ČAFF) rozšířila výrobní farmaceutická společnost ArdeaPharma, jež disponuje vlastním výrobním závodem v Ševětíně v jižních Čechách. ČAFF tak aktuálně zastupuje dvanáct farmaceutických firem s výrobou na území Česka, což představuje většinu výrobní kapacity léčivých přípravků u nás. ČAFF má nyní celkem 31 členů. Asociace také založila speciální platformu pro výrobce léčiv na území České republiky.

Členové asociace hlasovali o vstupu dalšího českého výrobce léčiv do ČAFF na květnové členské schůzi a plné členství společnosti ArdeaPharma jednohlasně schválili. Potvrzuje se tím trend potřeby firem stát se v této turbulentní době součástí většího celku.

„Vstup každého nového člena je oceněním naší práce a potvrzením, že se ubíráme správným směrem. Vstup další společnosti s výrobním závodem na našem území do ČAFF je však důležitý, protože pokud zastupujeme většinu výrobního farmaceutického průmyslu v Česku, jen tak můžeme hájit zájmy celku a hledat systémová řešení,“ říká Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel ČAFF.

Společnost ArdeaPharma působí na českém trhu od roku 1996. Zabývá se výrobou sterilních léčivých přípravků od injekčních a infuzních roztoků přes lokální anestetika až po pomocné látky. ArdeaPharma také disponuje vlastním výrobním závodem v Ševětíně v jižních Čechách a její součástí je i laboratoř pro ověřování jakosti léčivých a pomocných látek. „Jsme rádi, že můžeme být součástí profesionální asociace ve farmaceutickém průmyslu. Vnímáme to jako novou možnost komunikace s odbornou i laickou veřejností v dnešní složité době. V našem podniku máme několik nových investičních projektů. V současné době spouštíme novou výrobní linku pro plnění nesterilních tekutých léčivých přípravků, které jsou určeny jak pro tuzemský, tak zahraniční trh a ve spojení s českou společností Nutrego nám to dává smysl. Těšíme se na budoucí spolupráci,“ říká ke vstupu do ČAFF ředitel společnosti ArdeaPharma Ondřej Gojiš.

 

Nová platforma pro výrobce léků v Česku

Farmaceutické společnosti s výrobou na území České republiky vnímají velkou hodnotu ČAFF v jeho aktivním přístupu k tématu podpory a rozvoje farmaceutické výroby u nás a v budování prostředí, které postupně povede k rozvoji farmaceutického výzkumu, vývoje a výroby tak, aby došlo k přeměně české ekonomiky směrem k vyšší přidané hodnotě. ČAFF k tomu již učinil první kroky, když spolu s předními výrobci léčiv letos založil speciální platformu, jejímž cílem je mimo jiné propojit průmysl, vládní instituce, výzkumné a vědecké organizace, univerzity a biotechnologické startupy.

„Aktuálně také pracujeme na propojení se Svazem průmyslu a dopravy ČR, kde vzniká Pracovní skupina pro farmaceutický průmysl, a dále se strategickým projektem Regionální hospodářské komory Brno – asociací LifeSciences 4.0, se kterou chceme společně vybudovat technologickou platformu podporující farmaceutickou vědu a průmysl,“ doplňuje Filip Vrubel.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail