Odborníci opět diskutovali o samoléčbě a jejím využití v péči o zdraví
Zdroj foto: SVOPL

Další expertní kulatý stůl zabývající se tématem samoléčby uspořádal koncem dubna na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu PharmDr. Petr Fifka, místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V diskusi mimo jiné zaznělo, že 80 % lidí si uvědomuje zodpovědnost za své zdraví, ale jen 20 % z nich se cítí jistých, jak k této zodpovědnosti přistupovat. Ačkoli se zdravotní gramotnost v posledních letech zlepšila, téměř polovina Čechů ji má stále buď nedostatečnou nebo problematickou. Mezi nejobtížnější úkoly patří posuzování různých možností léčby nebo využívání informací k předcházení nemocem. Odborníci v rámci kulatého stolu také představili praktické tipy, jak mohou pacienti využít samoléčbu ve svůj prospěch.

Petr Fifka, který kulatý stůl na podobné téma pořádal již podruhé, na úvod představil hlavní výhody samoléčby pro pacienty. „Samoléčba přináší mnoho příležitostí a je potřeba toto téma více otevřít ve veřejném i odborném prostoru, aby se stala běžnou a přirozenou volbou pro informované pacienty. Přináší nejen úspory pro zdravotnický systém, ale i výhody pro samotné pacienty. Léčba lehčích onemocnění prostřednictvím samoléčby ušetří pacientovi v průměru hodinu jeho času oproti tomu, kdyby se stejným onemocněním navštívil lékaře,“ zahájil setkání Petr Fifka a citoval data z bílé knihy z roku 2023 Nové vymezení role samoléčby v Evropě.

Účastníci kulatého stolu se věnovali tématu zdravotní gramotnosti obyvatel a dostupnosti ověřených zdrojů, které pacientům poskytují důvěryhodné informace. Vedle příbalového letáku většina výrobců léčiv provozuje specializované webové stránky, kde mohou pacienti získat spolehlivé informace o správném užívání léků a zacházení s nimi.

„Není vhodné hledat informace kdekoliv na internetu a kliknout na první odkaz. Spolehlivé informace lze vždy získat u výrobce nebo na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Jako zdravotnický průmysl poskytujeme spotřebitelům velmi kvalitní a důvěryhodné přípravky založené na vědeckých poznatcích a inovacích, které jsou dostupné bez receptu,“ říká Tomáš Sedláček ze Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků. Vyzdvihl také roli lékárníků a farmaceutických asistentů, s nimiž by pacienti měli konzultovat správné užívání léků.

„Lékárna je pro pacienta vždy prvním místem, kde může získat relevantní informace a podporu pro samoléčbu. Přibližně 58 procent lidí v Evropě žije v docházkové vzdálenosti do pěti minut od lékárny, a tak při řešení drobných potíží najde pacient odbornou pomoc téměř na každém rohu,“ upozorňuje Ing. Jan Žák, zástupce Asociace provozovatelů lékárenských sítí.

Bc. Alena Šindelářová, předsedkyně České komory farmaceutických asistentů, toto tvrzení podpořila a vyzdvihla roli lékáren v celém procesu samoléčby. „Konzultace v lékárně je velmi důležitá. Odborníci, kteří mají potřebné znalosti i zkušenosti poradí s výběrem vhodného léčivého přípravku. To je klíčové zejména v případech, kdy pacient užívá více léků najednou kvůli jejich možným interakcím.“

 

Prevence před zásahem

„Je důležité začít se samoléčbou včas a nečekat, až se příznaky zhorší. Jen tak může být samoléčba skutečně účinná. Pokud si nejste jisti, obrátit se můžete na zdravotníky v lékárně. Při déletrvajících obtížích, je nutné kontaktovat svého praktického lékaře,“ dodává PharmDr. Martin Kopecký z České lékárnické komory.

Ke správné samoléčbě patří také zodpovědné zacházení s léky. Je nutné dodržovat jejich správné skladování a likvidaci, jak upozornil Petr Davídek z Ministerstva zdravotnictví ČR. „Pacienti by měli s léky zacházet zodpovědně a dodržovat zásady správného zacházení. Za žádnou cenu nepoužívat prošlé léky. Léky po expiraci mohou ztratit svou účinnost a některé mohou dokonce vyvolat nežádoucí reakci.“ Zmínil také důležitost správného nakládání s prošlými léčivy, kdy jediným správným způsobem je odnést léky do lékárny. Ta se již postará o jejich správnou likvidaci.

Diskutující upozornili na to, že léky musí být vždy uchovávány v původním obalu a mimo dosah dětí a domácích zvířat. Malým dětem by měly léky podávat dospělí, nikdy by nemělo dojít k tomu, aby si lék vzaly samy. K zodpovědné samoléčbě patří také kontrola lékárničky každých několik měsíců, zda léky nejsou prošlé.

Výše zmínění experti se shodli na takzvaných pěti zlatých pravidlech samoléčby:

  1. Samoléčbu méně závažných onemocnění zahajte včas, nevyčkávejte na zhoršení příznaků.
  2. Výběr vhodného přípravku a způsob jeho užívání konzultujte v lékárně.
  3. Informace o přípravcích získávejte pouze z důvěryhodných zdrojů.  Dodržujte pokyny z příbalového letáku nebo získané v lékárně.
  4. Nepoužívejte prošlé léky. Dodržujte zásady správného skladování a likvidace.
  5. Pokud vaše potíže přetrvávají delší dobu, obraťte se na svého praktického lékaře.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail