Česká asociace farmaceutických firem letos přijala již pět nových členů

Členská základna České asociace farmaceutických firem (ČAFF) znovu posílila. Novými členy z řad významných dodavatelů léčiv se staly společnosti Biocon Biologics, Heaton a Medac. ČAFF ovšem upevňuje i svoji pozici zástupce farmaceutických firem s výrobním závodem na území Česka, když mezi své členy přijala výrobce aktivních látek Farmak a výrobce komplexních generik Synthon.

Členové ČAFF hlasovali v letošním roce o dalším rozšíření své členské základny, když o vstup do ČAFF či o přidružené členství zažádalo hned několik farmaceutických firem. Všechny žádosti byly členskou základnou jednomyslně schváleny. Asociace ČAFF, která u nás zastupuje hlavní výrobce a dodavatele generických a biosimilárních léčiv, se tak k 1. dubnu rozrostla již na 30 členů a posílila svoji pozici zástupce farmaceutického průmyslu v Česku.

„ČAFF je nejrychleji rostoucí asociací zastupující podnikatelské subjekty ve zdravotnictví. Potvrzuje se tím trend rostoucího zájmu firem být v této turbulentní době součástí větších celků a společně hájit své zájmy i hledat synergie. V posledních letech farmaceutický sektor čelí nebývalým výzvám, a to jak ve změnách situace na trhu, tak v legislativní smršti na národní i evropské úrovni,“ říká Filip Vrubel, výkonný ředitel ČAFF, a doplňuje: „Pro menší firmy je čím dál těžší držet krok. Větší firmy potřebují osvědčené kanály pro komunikaci nových výzev směrem k regulátorům a odborné veřejnosti. Asociace tak všem nabízí platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností, analýzu hrozeb a příležitostí či důkladný monitoring a rozbor legislativy i opatření regulátorů.“

Jedním z nových členů ČAFF se stává mezinárodní výrobce generických léčiv a aktivních léčivých látek Synthon, jenž disponuje také výrobním závodem v Blansku na Moravě. „Potřebná léčiva nejsou vždy bohužel automaticky dosažitelná pro všechny. Prostřednictvím našich velmi kvalitních a účinných generických přípravků se nám daří činit léčbu finančně dostupnější. Díky moderním technologiím a vysoce kvalifikovanému týmu lidí si navíc dokážeme poradit i s těmi nejsložitějšími projekty určenými k léčbě velmi závažných onemocnění. Věřím, že díky našemu členství v ČAFF se nám společně podaří tyto kompetence s vysokou přidanou hodnotou na českém trhu upevnit a posílit,“ říká ředitel společnosti Sergey Sterlikov.

Dalšími novými členy se staly globální specialista na biosimilární léčiva Biocon Biologics a nadnárodní farmaceutická společnost Medac zaměřující se na inovace zavedených léčiv v oblasti revmatologie či onkologie.

„Vstup do ČAFF je pro náš důležitým krokem v upevňování naší pozice na českém trhu. Zároveň budeme moci lépe využít synergie s dceřinou společností skupiny Medac, Oncomed manufacturing, která je velmi aktivním členem asociace,“ komentuje vstup do ČAFF Dagmar Brunclík Wittmayerová, ředitelka české pobočky společnosti Medac GmbH.

Již před dvěma měsíci do ČAFF vstoupila nezávislá, ryze česká chemicko-farmaceutická společnost Farmak s výrobním závodem v Olomouci, zaměřená na produkci účinných látek a chemických meziproduktů, a také česká farmaceutická společnost Heaton, jež se kromě léčiv na předpis třeba v oblasti gynekologie a urologie zaměřuje i na zdravotnické prostředky. „Všichni noví členové asociaci posilují. Čím větší naše asociace je, tím silněji můžeme podporovat rozvoj a společenské postavení farmaceutického průmyslu. Růst ČAFF je potvrzením, že naše aktivity i strategie se ubírají správným směrem,“ říká předseda představenstva ČAFF a generální ředitel Sandoz ČR Jiří Hanzlík.

 

ČAFF spustila speciální projekt pro výrobce léků

Důležitý je pro asociaci také vstup nových výrobních společností, neboť jedním z cílů ČAFF je budovat prostředí, jež povede k rozvoji farmaceutického výzkumu, vývoje a výroby v Česku. To přispěje k přeměně české ekonomiky směrem k vyšší přidané hodnotě.

„ČAFF spolu s předními výrobci léčiv (Zentiva Česká republika, Stada Czech Republic a Oncomed manufacturing) letos založila platformu, jejímž cílem je mimo jiné propojit průmysl, vládní instituce, výzkumné a vědecké organizace, univerzity a biotechnologické startupy. Chceme identifikovat existující i chybějící kompetence nutné pro rapidní rozvoj farmaceutického průmyslu, zmapovat výrobní kapacity v Česku a přispět k tvorbě koncepcí, které posunou farmaceutický průmysl v Česku směrem k těm strategickým,“ přibližuje Filip Vrubel.

„Farmaceutický průmysl má jednu z nejvyšších přidaných hodnot v přepočtu na zaměstnance. Jeho rozvoj má potenciál pomoci nejen českému zdravotnictví, ale zejména českému hospodářství v transformaci směrem k vyšší přidané hodnotě. Jakkoliv cesta k tomu je ještě dlouhá, ČAFF může být pro stát silným konstruktivním partnerem. Jsme připraveni si to tvrdě odpracovat,“ říká.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail