Osmnáctý kongres Pharma Profit ukázal nové trendy z domova i ze zahraničí
Foto: Pharma Profit

Více než 300 účastníků se sešlo na 18. kongresu Pharma Profit, který se konal 11. dubna v Aquapalace Hotelu Prague v Čestlicích. Jeho program zaměřili pořadatelé na oblast služeb v lékárnách, ale nabídli i prezentace týkající se aktuálních témat, jako je například novelizace zákona o léčivech. Kongres se konal za podpory 32 partnerů.

Podaří se u nás otevřít dveře do světa služeb? Tak znělo motto 18. kongresu Pharma Profit, v jehož úvodu vystoupila doc. Arijana Meštrović, MPharm, FFIP, která vyučuje farmaceutickou péči a sociální farmacii nejen na fakultách v Chorvatsku. Je i školitelkou komunikačních, prezentačních a prodejních dovedností a certifikovanou trenérkou Americké farmaceutické asociace v oblasti farmakoterapie. Ve své přednášce sice mluvila o využití digitálních inovací ve farmacii, ale zároveň upozornila na novou roli farmaceutů ve zdravotních systémech a s ní spojené služby, které lze poskytovat v lékárnách. V souvislosti s tím uvedla i řadu příkladů takových služeb, které lékárníci v různých zemích světa poskytují.

I následující prezentace se zabývaly problematikou služeb. Mgr. Viktorie Škorvagová ze společnosti Nielsen IQ představila aktuální výsledky exkluzivního výzkumu využívání služeb v lékárnách z pohledu pacientů z letošního února, a navíc nabídla srovnání s výsledky obdobného výzkumu realizovaného koncem roku 2022. Z letošního výzkumu vyplynulo, že největší zájem překračující 50 % respondenti projevili o kontrolu mateřských znamének, měření cholesterolu, měření hladiny CRP a měření hladiny cukru.

Poté vystoupila Mgr. Valéria Červinková, specialista odborných programů Benu, která představila pacientské programy v Benu lékárnách spojené s poskytováním nejrůznějších služeb. Při té příležitosti popsala, že v síti Benu lékáren funguje 76 z nich jako lékárny s prevencí. Ve výčtu služeb, které mohou zájemci v síti Benu využít, mimo jiné zmínila i novinky letošního roku v podobě například měření kyseliny močové.

V dopolední části programu byl vymezen čas i pro legislativní záležitosti. Velkému zájmu se těšila přednáška JUDr. Antonína Valuše, Ph.D., z advokátní kanceláře KMVS, který se zaměřil na právní výklad nových institutů a povinností zavedených novelou zákona o léčivech. Řeč tak samozřejmě přišla na novou kategorii léčivých přípravků označených příznakem omezená dostupnost a nové povinnosti, které s touto kategorií souvisejí. Ve svém vystoupení Antonín Valuš také zmínil další novinku v podobě rezervních zásob.

Poté vystoupil Mgr. Jan Šípek, ředitel IT ve společnosti Apatyka servis, který v návaznosti na novelu zákona o léčivech a povinnosti z ní vyplývající objasnil, jaké změny je třeba realizovat v lékárenských softwarech. Současně upozornil, že novela uvedeného zákona má dělenou účinnost, kdy druhá část, u níž by účinnost měla vejít v platnost od 1. 6. 2024, se týká právě rezervních zásob. A v tuto chvíli zatím není jisté, jak novela bude tuto problematiku léčivých přípravků zařazených do rezervní zásoby řešit, a tím pádem není aktuálně možné ani nastavit nové systémy v rámci lékárenského softwaru.

V nabitém kongresovém programu měly své místo i případové studie. První představili Pavel Janyška, account manager ze společnosti GRiT s Martinem Mazurem, logistic technology managerem společnosti Phoenix lékárenský velkoobchod. Týkala se úspěšného zavedení EDI komunikace ve společnosti Phoenix, v níž jmenovaní nastínili, jaké kroky vedly k inovaci v komunikaci s dodavateli, jak je EDI nástrojem pro optimalizaci procesů skladové evidence a jak celý systém funguje a jaké benefity přináší.

Pánové Martin Radič a Ján Gabauer ze společnosti Staffino v další prezentaci přiblížili, jak pracovat s klientským hodnocením v lékárnách a jaké inovace v přístupu přináší takzvaný mastery shopping a v čem se liší od mystery shoppingu. Zároveň objasnili, jak zpětná vazba získaná od zákazníků motivuje lékárníky.

V dopolední části programu vystoupil také Ing. Jan Žák, generální ředitel Dr. Max Česko, který účastníky kongresu seznámil s novinkami zavedenými v tuzemské síti lékáren Dr. Max v loňském roce. Jako první představil robotizované sklady a smart expedici, tedy zavedení skladového robota do lékáren. První začal fungovat v nemocniční lékárně v Roudnici nad Labem loni v srpnu, další pak následovaly v různých typech lékáren v Brně, Šumperku a v Chomutově. Během svého vystoupení popsal nejen jejich fungování, ale poukázal i na všechny benefity, které jejich zavedení přináší. Následně pak představil lokální distribuční centrum v Ostravě a robotizaci skladu v Pavlově.

Odpoledne pak přišla řada také na tradiční panelovou diskusi moderovanou PharmDr. Michalem Krejstou, MBA, LL.M. Její účastníci se zaměřili na tři oblasti, které takříkajíc hýbou farmaceutickým trhem, a to na distanční výdej Rx, výdejní automaty a služby v lékárnách.

Posledním bodem bohatého programu byla přednáška PharmDr. Jany Matuškové, v níž se zabývala léčbou alergických zánětů a respiračních infekcí s tím, že se zaměřila jak na farmakoterapii, tak na imunomodulaci i další účinné postupy. Ve svém vystoupení se věnovala i prevenci opakovaných infekcí a také problematice atopické dermatitidy včetně její farmakoterapie, nezbytné korneoterapie a režimových opatření.

Kromě přednášek měli účastníci možnost navštívit i stánky partnerů, z nichž celá řada se na kongresu představila poprvé.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail