Stada pokračovala ve dvouciferném růstu tržeb a zisku i loni

Společnost Stada si i v roce 2023 udržela silnou dynamiku růstu. Po úpravě o měnové výkyvy a zvláštní položky zvýšila skupina své tržby o 14 % na 3,73 miliardy eur. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) vzrostl o 19 % na 802 milionů eur1, k čemuž přispěly navzdory inflačním tlakům zlepšené náklady na výrobu a vysoká spolehlivost dodávek.

„Ve výkonnosti jsme i nadále před naší hlavní konkurencí,“ uvedl generální ředitel společnosti Stada, Peter Goldschmidt a doplnil: „Naše podnikatelsky zaměřená kultura přináší silný organický růst v kombinaci s neustálým rozšiřováním našeho rozsáhlého portfolia.“

Díky růstu ve všech produktových segmentech a všech regionech, kde společnost působí, spolu s 95 obchodně-vývojovými a licenčními smlouvami podepsanými v průběhu roku 2023, pokračovala skupina v naplňování své vize být preferovaným partnerem v oblasti volně prodejných léků a doplňků stravy (Consumer Healthcare), generik a tzv. specialties, a zároveň neustále překonávala odvětví z hlediska tržeb a zisku.

Růst prodejů v roce 2023 byl tažen především segmentem výrobků Stada Consumer Healthcare (volně prodejné léky a doplňky stravy), který se na celkových prodejích skupiny podílel ze 40 %. Tržby v této oblasti se zvýšily o 17 % na 1,49 miliardy eur. To posílilo pozici společnosti Stada jako čtvrtého největšího dodavatele volně prodejných léků a doplňků stravy v Evropě podle tržeb. Díky růstu řady značek, mimo jiné i doplňku stravy Elotrans, došlo i k upevnění vedoucího postavení na trhu v Německu. V segmentu Consumer Healthcare skupina posílila svou pozici také v mnoha dalších zemích, včetně Belgie, Francie, Itálie a Španělska, a to díky dobrým výsledkům nedávno získaných značek. Pozici Stada jako atraktivního partnera pro silné lokální značky v oblasti volně prodejných léků a doplňků stravy upevnila i akvizice řady značek od společnosti Sanofi v červenci 2023. Tento obchod navázal na stávající úspěšné obchodní partnerství ve 20 evropských zemích.

Díky zavedené čtvrté pozici na evropském maloobchodním trhu s generickými léky zvýšila společnost v roce 2023 tržby z jejich prodeje o 6 % na 1,5 miliardy eur, což odpovídá 40 % celkových tržeb skupiny. K růstu přispělo uvedení řady nových léčivých přípravků.

Nejrychleji rostoucím produktovým segmentem firmy byly v roce 2023 tzv. specialties, jejichž tržby vzrostly o 25 % na 749 milionů eur, což představuje 20 % celkových tržeb skupiny. Růst byl tažen především zrychlením portfolia tohoto segmentu.

Pokračující dynamika udržitelného růstu skupiny Stada se v prosinci 2023 odrazila ve vylepšeném nezávislém hodnocení rizik ESG (environmentální, sociální a správní). Nezávislá agentura Sustainalytics v tomto ohledu zařadila společnost mezi 6 % nejlepších farmaceutických společností na světě. Hodnocení firmy ve srovnání s přibližně 900 dalšími farmaceutickými společnostmi po celém světě odráží závazek skupiny chovat se jako důvěryhodný partner ve vztahu k zákazníkům, regulačním orgánům a stakeholderům na kapitálových trzích tak, aby si dále budovala zdravé základy pro trvalý úspěch.

Důkazem silné firemní kultury – postavené na hodnotách, kterými jsou integrita, agilita, podnikatelský duch a OneStada – je i 91% dobrovolná účast kolegů v celosvětovém průzkumu mezi zaměstnanci, uskutečněném v listopadu 2023. Tato statistika výrazně překračuje referenční hodnoty v odvětví, stejně jako výsledky samotné – jak v případě podílu zaměstnanců, kteří jsou hrdí na to, že pro společnost pracují (81 %), tak těch, kteří jsou přesvědčeni, že společnost bude i nadále dosahovat svých obchodních cílů (88 %).

„Jsem přesvědčen, že díky jedinečné kultuře, která je hnací silou našich aktivit, máme k dispozici jak tým, tak stávající i připravované produkty k tomu, abychom si udrželi silnou dynamiku růstu,“ uzavřel Peter Goldschmidt.

 

1Veškeré finanční informace v této tiskové zprávě se týkají pokračujících činností skupiny Stada a již nezahrnují její ruské aktivity, které se skládají z podílů společnosti Stada v jejích bývalých ruských dceřiných společnostech (AO Nizhpharm, OOO Aqualor, Dialogfarma LLC a OOO Hemofarm), které byly v září 2023 převedeny na jinou společnost mimo skupinu Stada. Odkazy na „tržby“ a „EBITDA“ v této zprávě se týkají upravených tržeb a upravené EBITDA o měnové výkyvy a zvláštní položky.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail