Stada opět zlepšila hodnocení udržitelnosti
Foto zdroj: Stada

Nezávislé hodnocení přední ratingové organizace Sustainalytics potvrdilo, že mezinárodní farmaceutická skupina Stada patří mezi celosvětově nejudržitelnější farmaceutické společnosti. Agentura Sustainalytics ve svém hodnocení rizik ESG poprvé označila skupinu Stada za ´nízkorizikovou´, a zařadila ji tak mezi šest procent nejlepších společností z téměř 900 posuzovaných firem v rámci celého farmaceutického sektoru.

„Skupina Stada Arzneimittel AG řídí rizika v oblasti ESG na vysoké úrovni,“ uvedla Sustainalytics a zlepšila hodnocení rizik v případě skupiny z 22,2, tedy ´středního rizika´, z prosince 2022 na současné ´nízké riziko´ vyčíslené na 18,4 bodu. Toto hodnocení je založeno na komplexním rámci více než 70 ukazatelů řízení, které jsou navrženy tak, aby umožňovaly hloubkovou analýzu silných a slabých stránek společnosti z hlediska přístupu k ESG ve srovnání s jejími konkurenty i celkovou výkonností odvětví.

Toto zlepšení řadí společnost Stada na 48. místo mezi hodnocenými 885 společnostmi z farmaceutického odvětví. Kromě toho se Stada umístila v horním kvartilu celosvětového souboru více než 15 000 organizací hodnocených agenturou Sustainalytics.

Sustainalytics jako ´silné´ vyzdvihla řízení rizik společnosti STADA zejména v oblastech: výroby a distribuce produktů, podnikatelské etiky, řízení společnosti, emisí, managementu odpadních vod a odpadů, emisí uhlíku z vlastního provozu a korupce.

„Je velmi potěšující, že Sustainalytics nezávisle ocenila řadu iniciativ, které rozvíjíme s ohledem na různá témata ESG,“ řekl Peter Goldschmidt, generální ředitel skupiny Stada. „Náš trvalý závazek dále podporovat udržitelnost ve všech našich činnostech odráží hlavní účel skupiny, kterým je pečovat o zdraví lidí z pozice důvěryhodného partnera.“

Iniciativy a aktivity společnosti Stada v oblasti ESG, které přispěly k lepšímu hodnocení Sustainalytics, stejně jako pokrok v podpoře cílů udržitelného rozvoje OSN, k nimž společnost přistoupila, jsou podrobně popsány ve Zprávě o udržitelnosti skupiny za rok 2022.

Skupina nadále usiluje o dekarbonizaci například využíváním obnovitelných zdrojů energie.  Emise skleníkových plynů od roku 2020 snížila o 16,5 %. Jako dodavatel přibližně 1,2 miliardy balení léků ročně Stada významně přispívá k cenové dostupnosti léků. Společnost se rovněž zavázala být odpovědným a férovým zaměstnavatelem, přičemž podíl žen ve vedoucích pozicích činí 53 %. Podporuje rovněž diverzitu a jedinečnost, stejně jako rovné odměňování a spravedlivé pracovní podmínky.

„Udržitelnost je klíčovým tématem i pro naši lokální výrobu, která probíhá v třineckém závodě Walmark. Ten se díky významným investicím do nových technologií realizovaných za poslední dva roky stal globálním centrem excelence celé skupiny pro výrobu doplňků stravy. V loňském roce jsme zde například instalovali novou linku na balení produktů do lahviček ze 100% recyklovatelného plastu,“ upřesnil Martin Šlégl, generální ředitel Stada pro Českou republiku.

Skupina pokračuje v rozvoji svého programu zabezpečujícího spravedlivý přístup k lékům i v investicích do ekologicky odpovědného dodavatelského řetězce. Jedná se například o centrum dodavatelského řetězce budovaného v současné době v rumunské Turdě, které využívá ekologicky šetrné technologie, jako jsou fotovoltaické solární panely či nízkoenergetické osvětlení. Snižování emisí uhlíku na úroveň „Scope 3“ zůstává hlavním bodem iniciativ Stady v oblasti udržitelnosti.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail