Nové představenstvo Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Foto zdroj: AIFP Zleva: Mehrdad Doustdar, Daniela White, Tomáš Březina, Miloš Živanský, Oliver Rozboril, Pavel Sedláček, Camille de Lataillade

Zástupci Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která v České republice sdružuje 35 farmaceutických společností, jež se zaměřují na výzkum a vývoj nových léčiv, zvolili na sklonku uplynulého roku nové představenstvo. Pozici v čele statutárního orgánu asociace na nadcházející dvouleté období 2024–2025 obhájil Pavel Sedláček (Pfizer), post místopředsedkyně opětovně zaujme Daniela White (Novo Nordisk), druhým místopředsedou se stal Miloš Živanský (Eisai). V sedmičlenném představenstvu dále zasedne Camille de Lataillade (Sanofi), Tomáš Březina (Amgen), Mehrdad Doustdar (MSD) a Oliver Rozboril (Boehringer Ingelheim).

„Hlavním úkolem společností sdružených v AIFP je vyvíjet, vyrábět a přinášet českým občanům moderní a inovativní léky a očkovací látky. Proto se cíl představenstva nemění – stále je třeba pokračovat v aktivní podpoře jednoduššího a rychlejšího přístupu českých pacientů k těmto lékům a vakcínám. S tím souvisí i naše vize přibližování těchto témat široké veřejnosti včetně trpělivého vysvětlování hodnoty a přínosu inovativních léků pro celou společnost. Nově zvolené představenstvo AIFP velmi vyváženým způsobem zastupuje jak různé velikosti a zaměření členských společností, tak i lokální a mezinárodní zkušenosti jednotlivých členů. Jsem hrdý na to, že máme na čem stavět, protože aktivity AIFP byly v posledních letech opravdu viditelné a úspěšné. Jsme nedílnou součástí odborné komunity v oblasti zdravotnictví, z čehož však také vyplývá odpovědnost a nutnost dále rozvíjet vzájemnou důvěru. Naší vizí jsou otevřenost, jasné postoje a partnerství,“ říká Pavel Sedláček, předseda AIFP.

 

Složení nového představenstva AIFP

  • Předseda: Pavel Sedláček, generální ředitel společnosti Pfizer
  • místopředsedkyně: Daniela White, generální ředitelka společnosti Novo Nordisk
  • místopředseda: Miloš Živanský, generální ředitel společnosti Eisai pro Českou republiku
  • Členka: Camille de Lataillade, generální ředitelka společnosti Sanofi pro Českou republiku
  • Člen: Tomáš Březina, generální ředitel společnosti Amgen pro Českou republiku
  • Člen: Mehrdad Doustdar, výkonný ředitel MSD Česká republika
  • Člen: Oliver Rozboril, generální ředitel Boehringer Ingelheim pro Českou republiku

 

Medailonky členů představenstva

Pavel Sedláček, generální ředitel společnosti Pfizer pro Českou republiku

Pavel Sedláček absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a ve společnosti Pfizer pracuje od roku 2003. Svou kariéru začínal jako medicínský reprezentant ve společnosti MSD, poté získával zkušenosti na různých úrovních komerční organizace v MSD a Pfizeru.  Od roku 2012 působil v evropských regionálních pozicích a v roce 2017 se vrátil do české pobočky, kde od té doby zastává pozici generálního ředitele. Od roku 2017 byl opakovaně zvolen jako člen představenstva AIFP, které od roku 2021 vede jako předseda.

Daniela White, generální ředitelka společnosti Novo Nordisk pro Českou republiku

Daniela White absolvovala Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě se zaměřením na biochemii a biotechnologie a poté dvouletou stáž na Massachusetts General Hospital a Harvard Medical School v Bostonu, kde pracovala v medicínském výzkumu. Po svém návratu z USA ji oslovila společnost Novo Nordisk, kam nastoupila jako medicínský reprezentant a následně získala zkušenosti v dalších pozicích včetně vedení poboček na Slovensku a ve Slovinsku.  Novo Nordisk ČR vede od roku 2006 na pozici generální ředitelky. Od roku 2007 byla opakovaně zvolena členkou představenstva AIFP, v uplynulém volebním období působila ve funkci 1. místopředsedkyně představenstva.

Miloš Živanský, generální ředitel společnosti Eisai pro Českou republiku

Miloš Živanský absolvoval lékařskou fakultu v Praze v roce 1987. MBA získal na Sheffield Hallam University v roce 2002. Do roku 1992 byl lékařem v oboru chirurgie. Od roku 1992 pracoval ve farmaceutickém průmyslu na různých lékařských a obchodních pozicích. Od roku 2007 řídí společnost Eisai v České a Slovenské republice. Byl opakovaně zvolen za člena představenstva AIFP. Mezi jeho profesní zájmy patří farmaceutická medicína, farmakoekonomika a etika ve farmaceutickém průmyslu. Je členem České farmakoekonomické společnosti.

Tomáš Březina, generální ředitel společnosti Amgen pro Českou republiku

Tomáš Březina absolvoval Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně a poté dva roky pracoval na zabezpečování státního veterinárního dozoru u vojenských útvarů a zařízení Armády České republiky a Vojenských lesů a statků.

Svoji kariéru v oblasti farmaceutického průmyslu zahájil ve firmách Pliva, AstraZeneca a Eli Lilly. Do společnosti Amgen nastoupil v roce 2006 jako produktový manažer a následně získával zkušenosti na různých úrovních, a to včetně mezinárodní zkušenosti řízení marketingu v regionu Střední a Východní Evropy (CEE). Od roku 2017 působí na pozici ředitele české pobočky firmy Amgen a do představenstva AIFP se vrací po dvouleté pauze.

Mehrdad Doustdar, výkonný ředitel MSD Česká republika

Mehrdad Doustdar je se společností MSD spjatý prakticky celý svůj profesní život. Před nástupem do funkce výkonného ředitele české pobočky MSD působil téměř tři roky na pozici ředitele jedné z obchodních sekcí MSD (Hospital and Specialty) v Německu. Předtím pracoval na různých pozicích v MSD v Rakousku a Švýcarsku, působil též v regionálním a globálním vedení firmy. Vystudoval podnikovou ekonomiku na Wirtschaftsuniversität ve Vídni a na univerzitě ve švýcarském St. Gallenu.

Camille de Lataillade, generální ředitelka společnosti Sanofi pro Českou republiku

Camille de Lataillade absolvovala obor inženýrství životního prostředí na Francouzském národním zemědělském institutu (French National Agricultural Institute). V roce 2002 vstoupila do společnosti Sanofi, během následujících dvaceti let se zde specializovala a získala zkušenosti v oblasti marketingu a provozů na úrovni země, regionu i globálně, a to v různých terapeutických oblastech širokého portfolia společnosti Sanofi. Měla příležitost pracovat v mnoha oblastech světa, v uplynulých deseti letech se zaměřila především na Střední východ a Asii, od roku 2021 působí jako generální ředitelka společnosti Sanofi pro Českou republiku. V roce 2023 byla zvolena členkou představenstva AIFP.

Oliver Rozboril, generální ředitel Boehringer Ingelheim pro Českou republiku

Oliver Rozboril je absolventem Univerzity Komenského v Bratislavě, kde vystudoval strategický management. Prakticky celou svou kariéru působí ve společnosti Boehringer Ingelheim, pro kterou pracuje již více než 21 let, z toho přes 10 let na nejvyšších úrovních managementu. Kromě rodného Slovenska jej práce zavedla také mimo jiné do Německa, Rakouska, na Ukrajinu nebo do Maďarska. Od podzimu roku 2022 pak přešel na pozici výkonného ředitele a ředitele Human Pharma Boehringer Ingelheim pro Českou republiku. V prosinci roku 2023 byl zvolen členem představenstva AIFP.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail