Region střední Evropy a Pobaltí diskutuje o možnostech léčby mnohočetného myelomu
Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. - foto: Silvie Heřmanská

V Praze se tento týden sešli přední odborníci z Čech i ze zahraničí, aby společně diskutovali o regionálních rozdílech v onkologické péči. Představili nejnovější pokroky a strategie nastíněné v plánu Evropské unie pro boj proti rakovině se zvláštním důrazem na mnohočetný myelom a rozdíly v poskytované péči mezi pobaltskými státy a západní Evropou. Součástí nové strategie bude i první komplexní průzkum týkající se mnohočetného myelomu v zemích střední Evropy a Pobaltí, který provede společnost Economist Impact. Akce proběhla pod záštitou GLOBSEC.

„Evropský plán boje proti rakovině, na který Evropská komise vyčlenila více než 4 miliardy eur, má za cíl zlepšit kvalitu onkologické péče, zvýšit přístup k inovativní léčbě a podpořit vývoj nových léčebných postupů. Rakovina krve, a zvláště mnohočetný myelom, může být zajímavou pilotní studií, jak úspěšně vzít celou problematiku onkologické péče do svých rukou a dosáhnout pozitivních výsledků v relativně krátkém čase,“ říká prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC, prorektor Slovenské zdravotnické univerzity, a dodává: „Zatímco výdaje na zdravotní péči v poměru k HDP a v přepočtu na obyvatele zůstávají výrazně nižší než v západní Evropě, celkové výdaje na zdravotní péči v poměru k HDP zůstávají nižší než byl celkový průměr všech zemí Evropské unie v roce 2019 – tedy 9,9 %.“[1]

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity k tomu dodává, že „vyléčených pacientů (s mnohočetným myelomem) je stále jen velmi malý zlomek, ale jejich počet by se mohl zvýšit, pokud by měli přístup k nejnovější léčbě již v raných stádiích tohoto onemocnění.“

Index připravenosti zdravotnictví společnosti GLOBSEC tyto údaje potvrzuje a řadí Pobaltské státy v celkové připravenosti za širší skupinu EU, Norsko a Velkou Británii. „GLOBSEC chce pomocí aktualizovaného indexu přispět k probíhajícím diskuzím o připravenosti zdravotnictví a podpořit společné úsilí v boji proti rakovině,” vysvětluje Martin Smatana, analytik GLOBSEC.

Mnohočetný myelom, tedy nádorové onemocnění krve, stále častěji postihuje mladší generaci. V Evropě byl v roce 2020 diagnostikován u více než 50 900 lidí.[2] V Pobaltských zemích přístup k novým způsobům léčby myelomu zaostává za západní Evropou[3] a nedostatek aktualizovaných klinických směrnic pro léčbu onemocnění v jednotlivých zemích způsobuje, že pacienti nemají přístup k adekvátní zdravotní péči.

Přestože bylo v posledních dvou desetiletích provedeno více než 3 000 klinických studií léčby myelomu, pouze 6 % z nich zahrnovalo pacienty ze střední a východní Evropy.[4] Často se jednalo například o neefektivní procesy registrace klinických hodnocení či nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Velkou roli zde ale hraje i špatná dostupnost standardních terapií – různorodost péče je překážkou pro provádění klinických hodnocení. Navíc dochází k častým diagnostickým prodlevám – stává se, že více než polovina pacientů již trpí závažnějšími příznaky a komplikacemi (56 % pacientů v Pobaltí trpí onemocněním kostí a 51 % anémií), což představuje ještě větší zátěž pro ně i pro zdravotnický systém.5

V příštích šesti měsících bude provedena komplexní nezávislá regionální studie, za jejíž výzkum bude zodpovídat společnost Economist Impact. Rozsáhlá analýza poskytne hlubší pohled na stav onemocnění, a výsledky lépe pomohou identifikovat nerovnosti ve zdravotní péči v regionu. „K tomu, abychom mohli zlepšit zdravotní péči o pacienty s mnohočetným myelomem, jsou výsledky této studie nutné. Poslouží k celkové revizi onkologické péče, a to včetně zlepšení přístupu k včasné diagnostice, autologní transplantaci kmenových buněk a inovativním terapiím,“ říká Gerard Dunleavy, hlavní konzultant společnosti Economist Impact.

„Naším posláním je, aby se každý pacient cítil bezpečně, byl kvalitně ošetřen a měl přístup k včasné a nejmodernější péči. To je cíl, který mě v práci žene vpřed. A jsem si jistá, že tohoto cíle můžeme dosáhnout,“ uzavírá Mira Armour, spoluzakladatelka a generální ředitelka pacientské organizace MijelomCRO.

 

[1] At a turning point: Healthcare systems in Central and Eastern Europe; AmCham EU. Prosinec 2022. dostupné na: https://www.amchameu.eu/sites/default/files/publications/files/at_a_turning_point_healthcare_systems_in_central_and_eastern_europe_0.pdf

[2] Cancer Today Population factsheets: Europe Region, Dostupné na: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/35-Multiple-myeloma-fact-sheet.pdf, naposledy vyhodnoceno v únoru 2023.

[3] Coriu D, Dytfeld D, Niepel D, et al. Real‑world multiple myeloma management practice patterns and outcomes in selected Central and Eastern European countries. Pol Arch Intern Med. 28. září 2018;128(9):500-511.

  1. Myeloma Patients Europe. Addressing access barriers to myeloma clinical trials in Central and Eastern Europe. Listopad 2022. Dostupné na: https://www.mpeurope.org/wp-content/uploads/2023/01/CEE-Access-report.pdf

5.. Coriu D, Dytfeld D, Niepel D, et al. Real‑world multiple myeloma management practice patterns and outcomes in selected Central and Eastern European countries. Pol Arch Intern Med. 28. září 2018;128(9):500-511.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail