Umělá inteligence vyšetřuje diabetiky napříč Českem
Foto zdroj: Aireen

Současné zdravotnictví čelí výzvám, které vyžadují inovativní řešení. S ohledem na stárnutí populace, rostoucí počet pacientů a nedostatek lékařů v mnoha specializacích a regionech je systém zdravotní péče stále více pod tlakem. Představitelé Ministerstva zdravotnictví sice hovoří o připravovaných reformách, které se projeví až za několik let, v mnoha oblastech se však již nyní nabízejí částečná řešení. Například využití umělé inteligence, která může jak pacientům, ale i zdravotnickým pracovníkům nabídnout významnou časovou úlevu při některých výkonech.

Rostoucí počet pacientů a omezený čas na návštěvu každého specialisty lze dobře ilustrovat na onemocněních, jako je diabetes a jeho přidružené komplikace. V případě diabetu došlo za posledních 10 let k nárůstu počtu pacientů přibližně o 20 %. Tento trend je stabilní a odhaduje se, že do sedmi let se počet diabetiků zvýší ze současného jednoho milionu na 1 288 600. Počet diabetologických ambulancí se však výrazně nezvyšuje, a tak péče o tyto pacienty dopadá ve stále větší míře i na praktické lékaře.

 

Rychlejší diagnostika, lepší péče

Jedním ze způsobů, jak se s těmito problémy vypořádat, je zefektivnění a zrychlení některých procesů pomocí umělé inteligence. Ta samozřejmě nemůže nahradit odborné znalosti a lidskou empatii potřebné k poskytování kvalitní zdravotní péče, přesto může být cenným a efektivním nástrojem při zvyšování kapacity systému.

Jedním z největších přínosů by mohlo být zrychlení diagnostiky a pomoc lékařům lépe plánovat a léčit pacienty. Například v oblasti zobrazovací diagnostiky mohou algoritmy umělé inteligence pomoci rychleji a přesněji identifikovat problémy na snímcích, což výrazně zkrátí dobu potřebnou ke stanovení diagnózy a umožní lékařům lépe reagovat na akutní případy. Kromě toho může umělá inteligence zvládnout i rutinní administrativní úkoly, které často zahlcují zdravotnický personál. Například shromažďování a aktualizace zdravotních záznamů pacientů, sledování léků a upozorňování na jejich možné interakce nebo dokonce pomoc při vedení elektronické zdravotnické dokumentace.

 

Inovace v praxi

Ostatně některé zdravotnické prostředky využívající umělou inteligenci si postupně razí cestu i do české lékařské praxe. Jedním z příkladů je Aireen od českého health-tech startupu, která dokáže diagnostikovat diabetickou retinopatii během pouhých 30 sekund z fotografie sítnice oka, a to i v raných stadiích nemoci, kdy pacient ještě nepociťuje příznaky. Zařízení přitom není složité – kombinuje běžnou sítnicovou kameru s výkonným počítačem využívajícím umělou inteligenci, které zvládne ovládat jakýkoliv zdravotník. Pacienti s diabetem tak mohou absolvovat potřebné oční vyšetření v rámci běžné prohlídky u diabetologa a k oftalmologovi zajít pouze v případě podezření na poškození zraku. V běžné praxi ho diabetici musí navštívit jednou ročně, což pro pacienty často znamená dlouhé objednací lhůty, návštěvu dalšího specialisty a čas navíc – tedy důvody, proč až 40 % z nich tuto nezbytnou prevenci zanedbává. Vyšetření zdravotnickým prostředkem Aireen pro diagnostiku diabetické retinopatie je diabetikům plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

 

Rychle a na dosah ruky

„Aireen je první zdravotnický prostředek s umělou inteligencí, který jsme u nás zavedli do praxe, nevyžaduje mnoho místa ani speciální opatření. Výrazně urychluje diagnostiku a šetří čas pacientům i nám lékařům,“ říká MUDr. Ivan Mach, diabetolog z Polikliniky Milevsko.

Aireen tak stále častěji využívají i ambulance v regionech, které se právě s nedostatkem specialistů a dlouhými čekacími lhůtami potýkají nejvíce. Využívají ho již například ve Frýdku-Místku, Chebu či zmiňovaném Milevsku, ale také na Slovensku. Letos už Aireen vyšetřila více než 3 100 pacientů, u nichž se podařilo zachytit téměř 500 pozitivních nálezů diabetické retinopatie.

„Máme opravdu radost, že naše technologie urychluje diagnostiku a pomáhá včas zachytit tuto častou a závažnou komplikaci diabetu. Jedná se o software, který funguje na jakémkoliv počítači, potřeba je jen běžná fundus kamera na snímky sítnice oka. Věříme, že Aireen může do budoucna významně pomoci nejen na velkých klinikách, ale i v menších ambulancích lékařů, kterým umožní vyšetřit více pacientů,“ říká David Navrátil, zakladatel start-upu Aireen.

Jak je patrné z tohoto příkladu, kombinace lidské odbornosti a schopností umělé inteligence může vést k výraznému zlepšení a posunu v kvalitě a efektivitě poskytování zdravotní péče.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail