V prevenci mají Češi velké rezervy, ukázal průzkum

Přestože je zdravotní prevence základem naší pohody a kvality života, podle Stada Health Report 2023, pátého mezinárodního průzkumu realizovaného farmaceutickou společností Stada ve spolupráci s agenturou Human8 Consulting, 85 procent Evropanů nepodstupuje dostupné preventivní prohlídky. V České republice využívá všechny dostupné preventivní prohlídky pouze 10 procent dotazovaných a 39 procent respondentů dokonce nenavštěvuje vůbec žádné. Zhruba polovina Čechů navštěvuje některé z nich. Při pohledu do budoucnosti prevence by 81 procent Evropanů (83 procent Čechů) podstoupilo genetický test, aby posoudilo a řešilo svá zdravotní rizika.

Průzkum byl proveden v průběhu března–dubna 2023 na reprezentativním vzorku 32 000 respondentů z celkem 16 zemí, včetně Belgie, České republiky, Francie, Itálie, Kazachstánu, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Srbska, Spojeného království, Španělska, Švýcarska a Uzbekistánu. Reprezentativní vzorek pro Českou republiku činil 2 000 respondentů.

„I když jsou výsledky ohledně návštěvnosti preventivních prohlídek mezi Čechy poněkud znepokojivé, je nutné uvést, že se vnímání jejich důležitosti mezi širokou veřejností díky osvětovým kampaním ze strany zdravotních pojišťoven a neziskových organizací zlepšuje.
Ze středoevropského hlediska jsou tyto kampaně na velmi dobré úrovni, a to nejen v oblasti onkologie, ale i dalších onemocnění,“ uvedl Martin Šlégl, generální ředitel společnosti Stada pro Českou republiku.

Údaje o nedostatečné prevenci jsou o to znepokojivější, že v důsledku inflace dochází ke snižování celkových výdajů na péči o zdraví.

Pozitivním zjištěním naopak je, že v uplynulém roce až 74 % Čechů (73 % Evropanů)
dbalo za zdravější životní styl. Jaké konkrétní aktivity realizovali? Celkem 14 % zvýšilo příjem vitaminů a doplňků stravy, 6 % se zdravěji stravovalo. Dalších 15 % českých respondentů navštěvovalo více kurzů fitness/wellness než dříve a 17 % též více využívalo aplikace týkající se zdraví než v uplynulých letech. Více rad u praktického případně specializovaného lékaře vyhledalo 22 % Čechů, 32 % se dotazovalo na více informací v místní lékárně.

Pozitivní trend lze vysledovat také v oblasti duševní pohody, která se na celém kontinentu zlepšila oproti roku 2022 o 10 %, v ČR vzrostla z 51 % v roce 2022 na 57 % v roce 2023.

„Zpráva Stada Health Report je naším důležitým příspěvkem k lepší zdravotní péči prostřednictvím spolehlivých a ověřených dat a přímo naplňuje náš účel – pečovat o zdraví lidí z pozice důvěryhodného partnera. Získané poznatky jsou podnětem ke zlepšení preventivních zdravotních iniciativ, podpoře péče o zdraví a modernizaci zdravotních systémů prostřednictvím digitalizace,“ říká generální ředitel skupiny Stada Peter Goldschmidt.

 

V preventivní zdravotní péči je co zlepšovat       

Preventivní prohlídky u zubaře, screening rakoviny kůže, prohlídky u gynekologa apod. – může se zdát, že návštěv u lékařů je až příliš. Měly by však stát za naši pozornost, protože mohou zachránit život. Přestože jsou tato vyšetření pro naše zdraví klíčová, mezinárodní průzkum Stada ukazuje, že Evropané musí začít brát tuto problematiku vážněji.

Čtyři z deseti Evropanů (v ČR 39 %) nechodí na žádné preventivní zdravotní prohlídky a pouze 15 % dotazovaných může s jistotou říct, že se účastní všech relevantních vyšetření
(v ČR pouze 10 %). Pozitivnější příklady dávají Nizozemsko s 32 % lidí navštěvujícími všechny relevantní preventivní prohlídky a Velká Británie s 31 %. Naopak Srbsko a Polsko (po 62 %) a Rumunsko (60 %) se pohybují na protipólu: téměř 2 ze 3 lidí v těchto zemích nechodí na žádné preventivní prohlídky. Překvapivě neexistují žádné výrazné rozdíly v závislosti na věku, návštěvy prevencí se mírně zvyšují až od 44 let. Existují také rozdíly mezi pohlavími – muži (53 %) chodí na všechny nebo alespoň některé preventivní prohlídky méně často než ženy (62 %).

 

Prevenci brání nedostatečná informovanost a nedostatek peněz

Co však brání Evropanům v preventivních lékařských prohlídkách? Pro většinu z nich jsou největší překážkou nedostatečné znalosti (32 %, v ČR dokonce 40 %). Náklady na preventivní zdravotní péči jsou dalším hlavním důvodem, proč každý čtvrtý Evropan (v ČR pouze 8 %) nechodí na všechny preventivní prohlídky – v Rumunsku (42 %) a Srbsku (38 %) jsou účty za zdravotní péči dokonce hlavním faktorem. Dalších 22 % (ČR 22 %) považuje vyšetření za zbytečné a 16 % (v ČR 15 %) má problém si na ně udělat čas.

Konzumace doplňků stravy na podporu zdraví na vzestupu

Zatímco mnoho Evropanů se obává nedostatku léků, mnozí jsou připraveni využívat doplňky stravy na podporu svého zdraví. Více než čtvrtina dotázaných Evropanů uvedla, že za posledních 12 měsíců zvýšila příjem vitaminů (u Čechů se jedná o 14 %), zatímco pětina užívá více léků (v ČR 42 %) a 16 % vyhledává více rad u svého lékárníka (v ČR 32 %). Vyšší konzumace vitaminových doplňků je populární zejména mezi Srby (52 %).

„Oproti před-covidovému období narostl počet balení doplňků stravy, které si čeští spotřebitelé zakoupí v lékárně zhruba o 22 procent. Navíc spotřebitelé, kteří během covidu začali doplňky stravy používat, pokračují nadále. Proto tedy meziroční nárůsty v případě České republiky nejsou již nyní tak vysoké. Mezi nejoblíbenější a nejčastěji nakupované doplňky stravy se řadí například probiotika nebo doplňky stravy s obsahem hořčíku. Z prodejních dat vidíme i rostoucí oblibu doplňků stravy pro podporu správné funkce močového systému, imunity nebo pro podporu správné funkce kloubů,“ upřesnil údaje k tuzemskému trhu Martin Šlégl.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail