V roce 2024 lze očekávat u signálního výkonu a cenového předpisu významné změny, zaznělo na kongrese

Tradičním bodem programu 17. kongresu Pharma Profit, který se konal 21. září 2023 v Olomouci, byla panelová diskuse. Během ní byli přítomní lékárníci seznámeni s takříkajíc žhavými novinkami, které se týkají signálního výkonu (SiV) a cenového předpisu.

Jak v úvodu panelové diskuse uvedl moderátor PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., tajemník Asociace velkodistributorů léčiv (AVEL), v posledních letech dochází především díky jednání na úrovni prezidenta České lékárnické komory (ČLnK) a vedení Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd) k výraznému navýšení hodnoty signálního výkonu, tedy fixní platby za výdej léčivých přípravků hrazené ze zdravotního pojištění. Zatímco výsledkem dohodovacího řízení by za poslední čtyři roky bylo navýšení o 5 Kč za položku, přímým jednáním s MZd se podařilo zajistit dalších 12 Kč za položku a hodnota SiV se tak mezi lety 2020 a 2024 zvýší na více než dvojnásobek z 15 na 32 Kč, což je výsledná hodnota v návrhu úhradové vyhlášku pro příští rok. „Jedná se tedy o navýšení o osm korun v porovnání s letošním rokem. Zároveň je důležité u zmíněného období připomenout zrušení limitace počtu výkonů referenčním obdobím, v jejímž důsledku nebylo obvykle proplaceno 10–12 procent signálních výkonů. Při počtu zhruba 90 milionů signálních výkonů za rok a 32 korunách za SiV se jedná o skutečně významnou částku,“ řekl Michal Krejsta.

„V průběhu mnoha posledních měsíců jsme vedli především s AVEL, organizacemi výrobců a jednotlivými částmi našeho segmentu velmi náročná jednání o znění cenového předpisu pro rok 2024. Museli jsme se pohybovat v mantinelech požadavků Ministerstva zdravotnictví na řešení spoluúčasti pacientů, což limitovalo možnosti úpravy ve výši společné obchodní přirážky nebo promítnutí nově zaváděného distribučního poplatku do ceny léčivých přípravků,“ komentoval okolnosti jednání Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK.

Pokud jde o distribuční poplatek, je definován pro léčivé přípravky hrazené ze zdravotního pojištění ve výši 1,50 Kč za jednotlivé balení distribuované do lékárny a současně je součástí nově zaváděného stropu obchodní přirážky distributora. Obchodní přirážka není pevně rozdělena, ale pro distribuci je stanovena procentuálním podílem v jednotlivých pásmech maximální výše, kterou může čerpat.

„Nejrestriktivněji je z důvodu ochrany veřejných lékáren nastavena v prvních čtyřech pásmech, v nichž je dle analýzy IQVIA čerpáno v této části našeho segmentu 86 procent obchodní přirážky. Nevyčerpanou část obchodní přirážky distributora si pak může uplatnit lékárna. Ze stropování jsou ve společném návrhu vyčleněny přípravky, s nimiž se běžně veřejné lékárny nesetkají. Jedná se o léčivé přípravky se symboly C, D, O a S a dále například hemodialyzační roztoky. O rozdělení či zastropování obchodní přirážky se mluví již velmi dlouho a prakticky nikdy se potřebná jednání nepodařilo ani smysluplně zahájit, natož dokončit. Současná dohoda je v tomto ohledu mimořádným pokrokem, úspěchem a důkazem schopnosti tvrdého a současně korektního jednání všech zúčastněných, z nichž měl každý na začátku nepochybně velmi rozdílné představy o výsledku,“ vysvětlil Aleš Krebs.

Podle dostupných dat by mělo navržené navýšení hodnoty signálního výkonu pro rok 2024 přinést do lékáren v porovnání s letoškem dalších zhruba 720-740 milionů korun ročně. Náklady spojené se zavedením distribučního poplatku se odhadují na cca 250 milionů korun bez DPH. Z uvedeného lze jednoduchým výpočtem dojít k závěru, že i po odečtení DPH zůstane většina, přibližně 400 milionů korun z navýšení signálního výkonu poskytovatelům lékárenské péče.

Za posledních několik let došlo díky jednáním mezi ČLnK a MZd k významnému navýšení hodnoty signálního výkonu a zrušení limitace referenčním obdobím. Tyto změny znamenají pro následující rok i po odečtení DPH a vlivu distribučního poplatku řádově miliardu korun navíc pro poskytovatele lékárenské péče v porovnání se situací v roce 2020. Zároveň to je významný posun spočívající ve zvýšení podílu fixní části příjmu lékáren za výdej a postupném snižování závislosti na obchodní přirážce.

„Poděkování patří všem, s nimiž jsme tyto změny dokázali i přes ne vždy shodná stanoviska projednat a dotáhnout do úspěšného konce,“ řekl závěrem prezident Krebs.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail