Tržby skupiny Hartmann v prvním pololetí meziročně vzrostly

V prvních šesti měsících roku 2023 dosáhla skupina Hartmann, jíž je tuzemská společnost Hartmann – Rico součástí, tržeb z prodeje ve výši 1,165 miliardy eur. To odpovídá mírnému organickému růstu tržeb o 3,6 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Konsolidovaná EBITDA dosáhla 92,7 milionu eur, což představuje zlepšení o 4,2 milionu eur ve srovnání se stejným obdobím roku 2022.

Skupina Hartmann pokračovala v prvním pololetí letošního roku v realizaci cílených úprav cen a nákladových opatření. Pokračovaly rovněž iniciativy zaměřené na vývoj inovativních produktů a služeb. Skupina se také dále soustředila na svůj transformační program, který jen v roce 2023 přispěje ke konsolidovanému zisku EBITDA přibližně 40 miliony eur.

Mírný pokles cen některých surovin měl na zisk skupiny pouze omezený pozitivní vliv. Skupina rovněž například přestala těžit ze smluv, které vypršely na konci roku 2022 a které zajišťovaly výhodné nákupní ceny, jež byly dokonce nižší než tehdejší běžné cenové podmínky vstupních surovin na evropských trzích. Kromě toho došlo v nedávné době k rozsáhlému navýšení interních zásob, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek i při vyšších materiálových nákladech, než jsou ty současné.

  • V segmentu inkontinence se zvýšil prodej v nemocnicích. V souvislosti s vyššími náklady na materiál skupina provedla cílené úpravy cen.
  • Segment péče o rány pokračoval v růstu, zejména ve strategicky důležité oblasti moderního hojení ran. Pozitivně se vyvíjela i tradiční péče o rány.
  • V segmentu managementu infekcí pokračoval pokles poptávky po dezinfekčních přípravcích a vyšetřovacích a ochranných rukavicích v důsledku poklesu poptávky na trhu.
  • V segmentu doplňkových divizí skupiny CMC byl zaznamenán pozitivní vývoj tržeb díky zvýšení cen, které však mohlo jen částečně kompenzovat zvýšení nákladů. U skupiny KOB se obzvláště dobře vyvíjel segment kompresních obvazů. Skupina KNEIPP se stále potýkala se zmenšujícím se trhem koupelových výrobků a dodatečnými náklady na materiál.

 

Očekávaný zisk za rok 2023

Prognóza hospodářských výsledků skupiny pro celý finanční rok 2023 počítá s konsolidovaným ziskem EBITDA ve výši 145 až 185 milionů EUR a mírným organickým růstem tržeb.

Základ pro její další rozvoj tvoří transformační program, který do konce roku 2023 dosáhne kumulativního přínosu 140 milionů eur, a to spolu s četnými nově zavedenými produkty v druhé polovině roku. Důležitým předpokladem budoucího růstu však zůstává oživení poptávky na trzích a normalizace nákupních trhů.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail