Česká umělá inteligence chce do dvou let umožnit bezpečnější léčbu Alzheimerovy nemoci

Neurona Lab vyvíjí umělou inteligenci s cílem zvýšit bezpečnost podávání léčiv při léčbě Alzheimerovy nemoci. Cílem startupu je vyřešit očekávaný nárůst objemu dat souvisejících s touto léčbou a její neuronová síť umožní výrobcům léčiv jako Eli Lilly, Eisai nebo Biogen zvýšit počet léčených pacientů. Lékaři se díky pomoci umělé inteligence budou moci soustředit na kritické pacienty, ty ostatní zvládne právě její AI. Neurona Lab plánuje uvést první produkt na trh už v roce 2025, s čímž jí nyní pomůže i nový strategický investor, Aurora Perpetual patřící do biomedicínské skupiny Michala Zahradníčka.

Velkým příslibem pro pacienty trpící neurodegenerativními onemocněními a jejich rodiny mohou být technologie využívající umělou inteligenci. Na jejich vývoji intenzivně pracuje i česká technologická společnost Neurona Lab. Ta nyní oznamuje vstup strategického investora Michala Zahradníčka. „Z Michalova vstupu do Neurona Lab máme velkou radost a věříme, že nám pomůže významně urychlit uvedení prvního produktu na trh,“ komentuje zakladatel společnosti Neurona Lab David Navrátil.

„V Neurona Lab nyní pracujeme na vývoji třech produktů – Neurona PET, Neurona ARIA a Neurona VOX. U všech využíváme takzvané deep learning neboli hluboké učení. To využívá umělé neuronové sítě, které se učí samostatně rozhodovat. Cílem je pomoci lékařům jak při diagnostice, tak bezpečné léčbě Alzheimerovy nemoci, jednoho z nejrozšířenějších neurodegenerativních onemocnění dnešní doby,“ pokračuje MUDr. Jan Pavlík, CEO Neurona Lab.
Celosvětově trpí demencí přibližně 55 milionů pacientů, z toho 60 % až 70 % tvoří Alzheimerova nemoc, která je tak nejčetnější formou demence.  V České republice se jedná o přibližně 150 000 pacientů a jejich počet ve všech vyspělých zemích strmě roste. Očekáváme, že pro potřebné bezpečné rozšíření biologické léčby této nemoci bude nezbytné vyhodnocovat několikrát ročně MRI snímky u každého pacienta, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost. Takto obrovský nárůst objemu pacientů se bez deep learningu a umělé inteligence, zpracovávající miliony snímků za rok, nedá obsloužit, neboť by vyžadoval zcela nerealistické zvýšení počtu lékařů, aby bylo možné časově zvládnout posuzování snímků všech pacientů. V opačném případě budou lékaři buď zcela zavaleni posuzováním snímků, anebo prostě budou léčit jen zlomek pacientů. Technologie Neurona ARIA má umožnit rychlou a přesnou detekci komplikací biologické léčby Alzheimerovy nemoci. Rozpozná zobrazovací abnormality související s amyloidem – bílkovinou, která se tvoří v mozku lidí s demencí, ukládá se i do stěny cév a pomůže lékařům v rozhodování, kdy nasazenou léčbu upravit, zastavit, přerušit, nebo v ní pokračovat.

Michal Zahradníček vstupuje do Neurona Lab přes svou investiční společnost Aurora Perpetual. Jedná se o jeho první zásadní investici do oblasti umělé inteligence v medicíně. Doposud se zaměřoval primárně na vlastní výzkum a technologický transfer léčiv, zdravotnických prostředků, tkáňové a orgánové inženýrství a genovou manipulaci. Transfer medicínských technologií je vždy velmi komplikovaný. Rolí Aurora Perpetual bude prostřednictvím know-how její dceřiné bio-medicínské společnosti Primecell co nejlépe zvládnout technologický transfer Neurony a uvést první produkt co nejrychleji na světový trh. „Před 15 lety jsme předpovídali konvergenci IT a biologie v oblasti medicínských technologií jako next big thing, zjednodušeně řečeno průnik křemíkového a uhlíkového mozku. Nyní pro nás nastala správná doba kapitalizovat zkumulované know-how. Týmu Neurona Lab poskytneme naši expertízu, zkušenosti v transferu medicínských technologií a infrastrukturu tak, aby mohl produkt co nejrychleji dostat k pacientům a výrobcům umožnil léčit maximum pacientů. Neurona má skvělý výzkum a tým a klíčové předpoklady úspěšně dokončit vývoj AI produktu,“ sdělil nový investor.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail