Již 10. rok probíhá odborné proškolování farmaceutických reprezentantů

Než se farmaceutický reprezentant, který zastupuje členskou společnost Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), dostane do terénu, musí projít mimo jiné odborným proškolením. Takzvaná certifikace je zárukou toho, že obchodní zástupce farmaceutické firmy předá zdravotnickým odborníkům kvalifikované informace o léčivých přípravcích v souladu s příslušnými právními předpisy. AIFP organizuje toto školení již od roku 2013, za tu dobu vydala 3 557 oficiálních certifikátů o úspěšném absolvování kurzu. Od loňského února přešla celá výuka do on-line podoby.

„Certifikace reprezentantů si získala za deset let stálé místo v odborném vzdělávání a určuje pravidla chování a znalostí pro každého obchodního zástupce našich členských společností. Velmi nás těší, že si díky své kvalitě získala širokou důvěru i mezi zdravotníky. V únoru 2022 jsme z prezenční formy převedli školení do on-line formy a od té doby až doposud získalo certifikát na 450 absolventů. To nám ukazuje, že jsme do budoucna schopni on-line proškolit více účastníků,“ hodnotí Mgr. David Kolář, výkonný ředitel AIFP.

Projekt Certifikace reprezentantů proškoluje na vysoké úrovni základy farmakologie, farmaceutického práva a etiky. K tématům patří například způsob regulace reklamních aktivit na humánní léčivé přípravky, ochrana osobních údajů a hospodářské soutěže či medicínských informací, cenové a úhradové mechanismy pro léčivé přípravky nebo klinické hodnocení.

Součástí školení je rovněž znalost pravidel Etického kodexu AIFP, který letos v květnu získal jako nelegislativní počin roku prestižní ocenění Zákon roku. Etický kodex představuje soubor klíčových a závazných etických pravidel, která si odsouhlasily členské firmy AIFP pro propagaci léčivých přípravků vůči zdravotnickým odborníkům a kontakt se zdravotnickými zařízeními, pacientskými organizacemi a jejich zástupci.

Ukázka certifikačních otázek

 1. Co je to “off-label” informace?
 • “Off-label“ informace zahrnuje reference na neschválený přípravek, neschválenou indikaci schváleného přípravku, nové složení přípravku, dávkování či balení přípravku, které nebylo dosud schváleno.
 • “Off-label“ informace zahrnuje pouze reference na přípravek, který není registrován v ČR.
 • “Off-label“ informace je taková informace, která v žádném případě nesmí být komunikována zdravotnickým odborníkům (např. lékařům, lékárníkům).

 

 1. Lékař může při poskytování optimální zdravotní péče jednotlivým pacientům předepsat nebo použít neregistrovaný léčivý přípravek:
  • Nikdy
  • Kdykoli, pokud k tomu má dostatečné odůvodnění vědeckými poznatky.
  • Pouze pokud není distribuován nebo v oběhu jiný registrovaný léčivý přípravek (se shodným složením, vlastnostmi), jde o léčivý přípravek registrovaný v zahraničí, takový způsob je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky a nejde o přípravek geneticky modifikovaný.
 2. Klinické hodnocení může být v ČR zahájeno, jsou-li splněny následující podmínky:
 • Hodnocení bylo schváleno etickou komisí a Státním ústavem pro kontrolu léčiv.
 • Hodnocení schválil pouze Státní ústav pro kontrolu léčiv.
 • Jsou známi všichni pacienti, kteří se ho zúčastní.
 • Je zajištěno pojištění odpovědnosti pro zadavatele a zkoušejícího pro případ škody na zdraví.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail