Farmaceutická fakulta MU otvírá nový studijní program

Národní akreditační úřad (NAU) udělil akreditaci novému bakalářskému studijnímu programu Kosmetické prostředky na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity, který bude otevřen novým uchazečům již v následujícím akademickém roce. Studium programu Kosmetické prostředky nabídne uchazečům mnoho zajímavých předmětů z oblasti péče o pleť, vlasy nebo nehty, ale také vysoce odborné znalosti z oboru farmacie, biologie nebo chemie.

O akreditaci nového studijního programu bylo požádáno již v minulém roce a fakulta spustila komunikaci vůči potenciálním uchazečům. „Na pozitivní zprávu od NAU jsme čekali několik měsíců. O to větší radost máme, že vše dopadlo výborně a my můžeme na Farmaceutické fakultě MU přivítat již v září nové studenty. Kosmetologie a kosmetické prostředky jsou trendem naší doby. Jejich atraktivita je dlouhodobě na vzestupu, proto věříme, že o nový studijní program bude vysoký zájem ze strany uchazečů,“ říká děkan FaF MU David Vetchý.

Další výhodou nového studijního programu je, že bude svým obsahem naprosto unikátní. V České republice jej v této formě nenabízí žádná jiná vysoká škola. Program bude oborově široce pojatý a zaměřený hned na několik různých disciplín, proto bude ve výuce fakulta spolupracovat i s dalšími fakultami MU. Stejně tak budoucí absolventi získají hlubší znalosti, zvýší svou profesionalitu, a také kvalitu ostatních pracovníků v oblasti kosmetologie.

Po úspěšné akreditaci se ihned rozběhly další přípravné práce pro realizaci přijímacích zkoušek a dalších nezbytností potřebných pro úspěšný start nového studijního programu od září 2023. „V pátek 2. června se sejde Akademický senát Farmaceutické fakulty MU, který stanoví termín přijímacích zkoušek a potvrdí počet studentů, kteří budou ke studiu přijati,“ říká proděkanka pro studium Tünde Ambrus, která se významně podílela na přípravě nového programu. Zájemci o studium by se proto měli mít opravdu na pozoru a sledovat oficiální komunikační kanály fakulty. Podávání přihlášek ke studiu i přijímací zkoušky se uskuteční během letních měsíců.

Nový studijní program znamená pro FAF MU veliký úspěch a potenciál v náboru nových studentů a rozšiřování aktivit celé fakulty. „Rád bych poděkoval a opravdu si vážím práce všech kolegů, kteří se na přípravě nového bakalářského studijního programu podíleli,“ dodává David Vetchý.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail