Loni prudce klesl počet nově narozených dětí

Poptávka po asistované reprodukci loni vzrostla – podle odborníků přibližně o 15 % ve srovnání s rokem předchozím. Protože se ale touto metodou snaží otěhotnět čím dál starší ženy, u nichž šance na otěhotnění s přibývajícím věkem klesá, populační křivku to nijak neovlivní. Loni se v České republice narodilo nejméně dětí za posledních 18 let. Podle Českého statistického úřadu jejich počet dokonce klesl pod hranici 100 000.

„Počet jednotlivých cyklů asistované reprodukce na naší klinice každoročně roste. Loni to oproti roku 2021 bylo asi o 15 %. Vyšší poptávka po umělém oplodnění ale bohužel nenahradí všechny nenarozené děti. Asistovaná reprodukce je sice jednou z možných cest, jak klesající trend porodnosti zvrátit, ale tento nástroj je sám o sobě slabý a situaci zcela jistě nezachrání,“ říká MUDr. Pavel Otevřel, vedoucí lékař české reprodukční kliniky – Reprofit.

K poklesu porodnosti dochází v České republice již delší dobu. Meziroční úbytek dětí narozených v roce 2022 byl ale daleko výraznější než v předcházejících letech. Propad dosáhl 11 %, a byl tak největší od poloviny 90. let 20. století. „Ženy odkládají těhotenství na pozdější věk a s přibývajícími roky u nich bohužel dochází ke snížení kvality vajíček, a tím pádem i plodnosti,“ vysvětluje MUDr. Otevřel.

Záchrannou variantou pro ně v takovém případě může být právě asistovaná reprodukce. „Ani ta ale není všemocná. Řadě žen můžeme pomoci, ale čím dál častěji se stává, že k nám přijdou až po 37. roce věku, kdy nastává zlom, a šance na otěhotnění pak začíná výrazně klesat. Ve 42 letech se například i s pomocí IVF pohybuje přibližně jen kolem 10 procent,“ vysvětluje předseda Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

S nedostatečnou porodností se nepotýká jenom Česká republika, jde o celosvětový trend. Klesá ve všech zemích, kde je dobrá dostupnost antikoncepce a vysokoškolského vzdělání. Na „vině“ je také zvyšující se kvalita života a větší rovnoprávnost mezi muži a ženami. „To vede k tomu, že porodnost klesá pod reprodukční číslo dvě, což je hodnota nutná k tomu, aby docházelo k přirozené obnově společnosti,“ popisuje MUDr. Pavel Otevřel.

Zatímco před padesáti lety vycházely publikace zabývající se tím, co dělat proti přelidnění světa, dnes je problém opačný. „Lidé se dožívají stále vyššího věku, a dětí se naopak rodí méně. Nůžky mezi generacemi se tak otevírají pořád víc. To může vyvolat velký socioekonomický problém, protože mladší lidé nebudou schopni uživit osoby v důchodovém věku,“ říká MUDr. Štěpán Machač. Stát by proto měl začít klást velký důraz na aktivní propopulační politiku, a tedy i podporu asistované reprodukce, která problém klesající porodnosti zmírňuje.

„Už na základních školách by tak součástí sexuální výchovy mělo být nejenom poučení o tom, jak neotěhotnět. Vysvětlovat by se také mělo, jaké jsou faktory ovlivňující plodnost ženy a muže a jak důležitou roli hraje při plánování rodičovství věk ženy,“ dodává MUDr. Otevřel.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail