Novým generálním ředitelem Zentivy je Steffen Saltofte
Foto zdroj: Zentiva

Společnost Zentiva oznámila jmenování Steffena Saltofte na pozici generálního ředitele (CEO). Nahradí na ní Nicka Haggara, který přechází do Poradního výboru Zentivy (Zentiva Advisory Committee), kde bude působit jako neexekutivní člen. Steffen Saltofte se své nové funkce ujme s účinností od 2. května 2023.

Steffen Saltofte přichází ze společnosti Acino, kde byl generálním ředitelem v letech 2018 až 2022. Přináší bohaté strategické a exekutivní zkušenosti z velkých nadnárodních a rychle rostoucích společností, a povede tak další akceleraci Zentivy. Bude působit na globálním ústředí společnosti v Praze.

„Jsem nadšený, že se připojuji k Zentivě, společnosti se značnými zkušenostmi v obchodním růstu a silným zaměřením na zákazníky. Společně budeme pokračovat v tomto růstu a přinášet vysoce kvalitní a dostupné léky lidem v celé Evropě i mimo ni. Zdraví a přístup k lékům jsou důležitější než kdy jindy a já jsem plně oddán poslání Zentivy,“ uvádí Steffen Saltofte ke svému jmenování.

Poradní výbor Zentivy, akcionáři a zaměstnanci děkují Nicku Haggarovi za jeho vedení během posledních čtyř let ve funkci generálního ředitele. Jeho vize, inspirace a úsilí o vytvoření vysoce výkonné, inkluzivní a udržitelné evropské farmaceutické společnosti pomohly Zentivě za poslední čtyři roky zdvojnásobit její velikost. Nick se připojí k Poradnímu výboru Zentivy a je nadšený z toho, že může podporovat budoucí rozvoj společnosti jako nevýkonný ředitel.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail