Na 17. dubna připadá Světový den hemofilie
Zdroj foto: Sanaplasma

Hemofilie je vzácné onemocnění, které postihuje takřka výhradně muže a projevuje se poruchou srážlivosti krve. Léky na tuto nemoc, kterou známe z historických knih, byly objeveny v druhé polovině minulého století. Koncentráty obsahující plazmatický koagulační faktor mohou dnes mít pacienti doma a sami si je aplikovat. Díky těmto lékům, které vznikají z krevní plazmy, si mohou užívat normální život. Každý rok si 17. dubna připomínáme lidi, kteří touto chorobou trpí, ale i ty, kteří jim pomáhají nemoc zvládat.

Pokud není včas diagnostikována a léčena, může hemofilie způsobit trvalé zdravotní problémy. K léčbě jednoho pacienta po dobu jednoho roku je zapotřebí více než 1 000 odběrů plazmy. Krev hemofilika neobsahuje dostatek srážecího faktoru – tedy bílkoviny, která u zdravého člověka krvácení zastaví. Nedostatek tohoto faktoru způsobí, že i malá ranka může krvácet tak dlouho, až dojde k ohrožení života. V některých situacích mohou také spontánně krvácet do svalů, trávicího traktu či kloubů. Toto krvácení může způsobovat záněty. Proto je včasná diagnostika a nasazení léčby velmi důležité. Podávání srážecího faktoru těmto krvácením předchází a díky tomu nedochází u pacientů k poškození kloubů, což bylo dříve běžné.

Hemofilie je obvykle dědičná. K nejznámějším hemofilikům patří potomci královny Viktorie. Ženy ji předávají svým dětem v podobě vadného chromozomu X. Ale asi 30 % lidí s hemofilií ji získá změnami ve vlastních genech. V České republice žije asi 1 000 hemofiliků, kteří dostávají potřebnou léčbu. Podle celosvětových statistik jsou však stále téměř tři čtvrtiny nemocných bez léčby.

Hemofilie se léčí podáváním srážecího faktoru. Ten je získáván z krevní plazmy od dobrovolných dárců. „Bez dárců krevní plazmy by byly životy lidí s hemofilií v ohrožení. Plazmu, která je pro výrobu léků na tuto nemoc nezbytná, totiž nelze vyrobit. Je možné ji získat pouze od dárců,” říká Jan Štěpánek z české sítě dárcovských center Sanaplasma, která patří do celosvětové značky BioLife – lídra v oboru sběru kvalitní plazmy, která se zpracovává na život zachraňující léčebné přípravky. „Získávat krevní plazmu je naším posláním. Proto si i my v našich centrech mezinárodní den hemofilie připomínáme a informujeme naše dárce o tom, jak moc jejich plazma pomáhá.”

 

O odběru plazmy

Finanční příspěvek ve výši 850 korun za odběr kompenzuje náklady na cestu a čas, který dárce stráví v odběrovém centru. Může také zvolit darování plazmy bez finanční náhrady. Pak mu vzniká nárok na den volna v práci a slevu na dani až 3 000 Kč za jeden odběr. Volba se týká vždy jednoho konkrétního odběru, a proto je možné tyto dva způsoby dárcovství libovolně střídat.

Darování plazmy je pro lidské tělo méně náročné než darování krve. V průběhu odběru se z krve plazma odfiltruje a krvinky spolu s krevními destičkami se okamžitě vrátí zpět dárci. I proto, že odběr pro zdravého člověka nepředstavuje velkou zátěž a plazma se rychle v těle obnovuje, je možné darovat plazmu jednou za 14 dní. Proces darování trvá přibližně 50 minut.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail