V květnu začne roční studie Národní individuální spotřeba potravin v ČR

Letos v květnu po 20 letech od posledního podobného projektu začne rozsáhlá roční studie s názvem Národní individuální spotřeba potravin v ČR. 

Bude se hodnotit nutriční profil osob v naší populaci, expozice (příjem živin) a zdravotní rizika. Lze očekávat velmi zajímavé výsledky, protože poslední studie se konala před 20 lety. Sběr dat začne 1. 5. 2023 a potrvá celý rok, a to mezi respondenty ze všech sociálních skupin a z celého spektra věku. Zapojí se asi 3 000 osob od 1 roku do 75 let.

Data budou využita pro kontrolní orgány (OOVZ, SVS, SZPI). Zajímavé srovnání se jistě získá i s dalšími zeměmi v Evropské unii. Studie vychází z Akčního plánu, z Usnesení vlády, ze dne 16. března 2022 č. 200, „o Akčním plánu realizace Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030“.

Studii financuje MZ ČR a realizuje Státní zdravotní ústav (CZVP).

Podívejte se na jednoduchou infografiku.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail