Umělá inteligence jako důležitý článek diagnostiky
Foto zdroj: Philips

Na Evropském radiologickém kongresu ve Vídni byly představeny čerstvé novinky v tomto oboru. Trendem poslední doby je integrace zobrazovacích systémů. Výraznou stopou se prezentovala společnost Philips, globální lídr v oblasti zdravotnických technologií, která představila své portfolio chytrých řešení zobrazovacích systémů. Ty svou komplexností mohou propojovat odborníky z různých oborů a zvyšují tak přesnost diagnostiky a správnost nastavené léčby. Integrace těchto procesů přináší zkracování čekacích lhůt a větší komfort pacientů i lékařů.

Návštěvníci kongresu se v nejrozsáhlejším výstavním prostoru mohli seznámit s tím, jak nejnovější integrované technologie společnosti Philips využívající umělou inteligenci mění data v klíčové poznatky, které zvyšují přesnost diagnostiky, zlepšují klinické výsledky, přináší větší komfort pacientům i zdravotnickému personálu a pomáhají snižovat náklady na lékařskou péči. „Díky našim technologiím využívajícím umělou inteligenci můžeme automatizovat a urychlit rutinní úkony a získávat z velkých objemů dat důležité poznatky, které šetří odborníkům čas a zlepšují výsledky léčby,“ říká Bert van Meurs, chief bussines leader společnosti Philips pro oblast zobrazovacích technologií a přesné diagnostiky.

 

Precizní výsledky i za neideálních podmínek

Philips představil svá nejnovější inovativní řešení propojující radiologii, kardiologii, patologii a onkologii napříč magnetickou rezonancí, CT, diagnostickým rentgenem a ultrazvukem. Ve spolupráci s Univerzitou v Leidenu společnost pracuje na dalším vývoji umělé inteligence, aby dále zrychlila a zkvalitnila MR vyšetření s cílem zkrátit dobu skenování na méně než pět minut a poskytnout možnost rekonstruovat detailní MR snímky navzdory pohybu pacienta nebo vnitřních orgánů. Tento přístup již vykazuje slibné výsledky v předních nemocnicích po celém světě.

 

Kratší čekací doby a vyšší komfort

Optimalizace klinických pracovních postupů umožňuje nemocnicím efektivněji využívat své zdroje, což vede ke zkrácení čekacích lhůt pacientů a poskytování kvalitnější péče. To potvrzuje i přednosta I. interní kliniky – kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA, kde před nedávnou dobou proběhla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace vybavení: „Získali jsme nejen nové přístroje a rentgenové systémy společnosti Philips, ale i modality pro komplexní kardiologické výkony – zejména integraci zobrazovacích metod, echokardiografie a CT – vše lze integrovat se zobrazovacím systémem, což je právě ta přidaná hodnota. Výsledkem této integrace je lepší efektivita, a především vyšší bezpečnost těchto výkonů, což jsou atributy důležité pro pacienty. Tyto technologie nám zásadně šetří čas. Získali jsme tak možnost otevřít nový stacionář pro jednodenní výkony, kdy pacient ráno přijde do nemocnice na svůj výkon a odpoledne odchází domů. Takovýchto zákroků můžeme provést denně pět až osm,“ vysvětluje profesor Táborský.

Chytré propojování různých procesů je důležitým tématem i z dalšího důvodu, na což poukazuje Tomáš Vavrečka, ředitel Philips Česká republika: „Průzkum Future Health Index, největší globální studie svého druhu, poukazuje v posledních letech na přetíženost personálu a odborníků, což vede k jejich častému vyhoření a odlivu z oboru. Právě pomoc inteligentních systémů může tento stav zlepšit díky zefektivnění a usnadnění práce vytížených specialistů, kteří na cestě k výsledku nemusí plnit tolik různých úkonů a mohou se tak plně soustředit na to, co je ze všeho nejdůležitější, tedy zdraví pacienta.“

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail