Světový den homeopatie

Na 10. dubna připadá den, kdy se připomíná narození zakladatele homeopatie, německého lékaře Samuela Hahnemanna. Ten na základě zákona podobnosti formuloval ve své době velmi pokrokový a účinný terapeutický systém a definoval základní homeopatické léky. Za posledních více než 260 let se homeopatie rozšířila po celém světě. Ve Francii, Německu nebo Velké Británii má její používání dlouholetou tradici a její obliba roste i v České republice.

Zákon podobnosti – takový je základní kámen homeopatie. V praxi to znamená, že podobné se léčí podobným, tedy že homeopaticky ředěný lék může nemocného vyléčit tehdy, když stejná látka ve vyšší koncentraci u zdravého člověka vyvolává podobné příznaky, jakými trpí nemocný.

 

Metoda používaná již za Hippokrata

Přestože je za zakladatele homeopatie považován Samuel Hahnemann, jedním z prvních, kdo zformuloval zákon podobnosti, byl v 5. století před n. l. Hippokrates, otec moderní medicíny. Ve středověku se zákonem podobnosti zabýval také alchymista a lékař Paracelsus. Do nového kontextu však homeopatii zasadil právě Samuel Hahnemann (1755–1843). Díky dlouholetému bádání a stovkám pokusů z ní vypracoval rozsáhlou a účinnou terapeutickou metodu.

 

Hahnemann: zakladatel homeopatie

Samuel Hahnemann byl vystudovaný lékař. K metodám, které se v té době používaly, byl však víc a víc skeptický – lékaři na většinu potíží podávali projímadla, pouštělo se žilou a často se léčilo jedovatou rtutí, na základě jejíž toxicity mnozí pacienti následně zemřeli. Hahnemanna přivedla k pokusům a zkoumání zákona podobnosti esej známého skotského fyzika Williama Cullena. Zrodil se tak základní princip homeopatie, který Hahnemann za svého života velmi rozvinul. Aby se na základě zákona podobnosti mohlo léčit, musel Hanhnemann a jeho žáci, a následně i další generace homeopatů, zaznamenávat poznatky o účinku jednotlivých léčiv. Díky pokusům s minerálními a rostlinnými léčivy na zdravém člověku pro každý jednotlivý lék postupně získávali sbírku fyzických i psychických příznaků. Tak vznikaly „obrazy léků“.

 

Výroba homeopatických léků v 18. století

V době Samuela Hahnemanna si každý lékař homeopat připravoval léky sám. Tehdy totiž nebylo dostatečné množství lékárníků, kteří by byli dobře seznámeni s postupy výroby. Metoda však byla stále populárnější a po roce 1850 se začaly objevovat první specializované lékárny, kde se homeopatické léky vyráběly. Z těchto homeopatických lékáren se postupně vyvíjely laboratoře, které se časem přeměnily v moderní farmaceutické společnosti.

 

Metoda rozšířená po celém světě

Během 19. století se metoda rozšířila do USA, Indie, Ruska, Jižní Ameriky a některých afrických zemí. Homeopatická klinická zkušenost se prohlubovala díky vzniku několika homeopatických škol, které upevňovaly poznatky o lécích i jednotlivých postupech. Vzniklo mnoho odborných publikací a homeopatie se v některých zemích začala vyučovat na univerzitách.

 

Homeopatie jako součást moderní medicíny

V dnešní době představuje homeopatie skvělou možnost léčby, která není spojena se známými nežádoucími účinky a může vhodně doplnit klasickou moderní medicínu, k jejímuž nesmírně rychlému rozvoji došlo po druhé světové válce. V mnoha případech nabízí řešení běžných i chronických potíží za situace, kdy je třeba čelit novým hrozbám, jako je antibiotická rezistence a nežádoucí účinky některých konvenčních léků. Stále větší počet pacientů i lékařů totiž hledá další cesty, jak zlepšit zdraví a aktivně podpořit jeho zachování v kontextu komplementární medicíny a celostního pohledu na člověka.

 

Homeopatie a její pozice v Čechách

Podle průzkumu společnosti MindBridge Consulting provedeného v Česku v červnu 2022 zná homeopatickou léčbu 79 % respondentů. Za účinnou považuje homeopatii 67 % dotázaných a nejčastěji ji pacienti volí kvůli tomu, že jde o přírodní metodu, protože již nechtějí používat chemické přípravky, že jim homeopatickou léčbu doporučili známí, či proto, že je bez vedlejších účinků. Průzkum ukázal, že nejvíce z uživatelů používá homeopatické léčivé přípravky na nemoci zimního období (38 %), pro podporu imunity a prevenci běžných zimních onemocnění (33 %) a pro léčbu stresu a úzkostí (26 %). Nejčastějšími důvody, proč se dotazovaní rozhodli léčit se pomocí homeopatie, bylo doporučení známých (55 %), doporučení lékaře (39 %) či pomocí informací vyhledaných na internetu (35 %).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail