Poruch příjmu potravy přibývá

Nedávná analýza dospěla k závěru, že prevalence poruch příjmu potravy se od počátku 21. století zvýšila z 3,5 % na 7,8 %. Rapidní je v posledních letech nárůst ve věkové skupině 15–19 let: jako hlavní diagnóza byly poruchy příjmu potravy v roce 2016 vykázány u 1 449 osob, v roce 2021 jich bylo již 2 383. 

Nové léčebné přístupy založené na moderních vědeckých poznatcích již po čtrnácté představila Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě, která se konala 30. 3. – 1. 4. v Praze. Konferenci pořádala Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP a E-clinic ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, pod záštitou Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

„Poruchy příjmu potravy se rychle rozvíjejí, vznikají nové diagnózy, a tedy i potřeba nových dostupných programů a multidisciplinárních přístupů. Onemocnění se netýká jen jedinců samotných, ale celých rodin, ve kterých se může přenášet z jedné generace na další, a to jak geneticky, tak vlivem jídelního chování v rodině. Proto je tématem letošního ročníku právě transgenerační přenos psychopatologie,“ popisuje prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, která je předsedkyní Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické́ společnosti ČLS JEP.

 

Přenos duševních problémů napříč generacemi

Téma přenosu duševních obtíží z jedné generace na další bylo v Česku poněkud opomíjeno. Situace se však mění: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s partnery do ČR přináší a ověřuje zahraniční metodiku ChildTalks+, která podporuje duševní zdraví dětí a dospívajících z rodin zasažených duševní nemocí rodičů. Samotná autorka, holandská dětská psycholožka a výzkumnice Karin van Doesum, na konferenci tuto metodiku představila.

Podle současných výzkumů žije v rodinách s duševním onemocněním rodičů zhruba každé šesté dítě. Tyto děti často v tichosti trpí emoční nestabilitou svých rodičů způsobenou jejich duševním onemocněním, stigmatem psychiatrické diagnózy a společenskou izolací rodiny. „U dětí duševně nemocných rodičů je až 50procentní pravděpodobnost, že se u nich vyvine duševní onemocnění. Dle autorky metodiky ChildTalks+ Karin van Doesum a dalších výzkumníků zažívá psychické obtíže až 75 procent těchto dětí, přičemž nejčastější jsou pocity viny, studu a úzkosti. U dětí rodičů s poruchami příjmu potravy se dále jedná, vzhledem k přebírání rodičovských vzorů, o narušené jídelní chování a přehnané zaměření na vzhled a váhu. Rodičům program poradí, jak s dětmi o svém onemocnění mluvit, a získají doporučení na návaznou odbornou pomoc. Prostřednictvím zdravotnických, sociálních a školských zařízení nabízíme účast v projektu 80 rodinám z ČR s dětmi ve věku 6–18 let, ve kterých jeden nebo oba rodiče trpí jakýmkoliv duševním onemocněním. Cílem ChildTalks+ je předejít rozvoji psychopatologie u těchto dětí, adekvátně k věku jim poskytnout informace o duševním onemocnění rodičů, emoční a sociální podporu,“ popisuje profesorka Papežová.

 

Výzkum mikrobiomu i významná výročí

Na konferenci byly představeny také tři další „evidence based“ programy určené pro práci s dětmi od pěti do 12 let, které do České republiky přinesla E-clinic spolu s partnery. Témat je však mnohem více: „Z oblasti biologického výzkumu se nejvíce věnujeme střevnímu mikrobiomu, který je u poruch příjmu potravy ovlivněn a zpětně může ovlivňovat průběh onemocnění. Zabývat se budeme také vlivem rodiny a školy při hledání léčby poruch příjmu potravy a také onemocněními u vrcholových sportovců. Tato témata mají bezprostřední dopad na dostupnost léčby i chápání rizik vzniku onemocnění u nás i ve světě,“ přibližuje Hana Papežová.

Významnou součástí konference byla také dvě kulatá jubilea. Čtyřicet let oslaví Jednotka pro poruchy příjmu potravy na 1. LF UK a 20 let uplynulo od založení tamějšího denního stacionáře pro poruchy příjmu potravy. „Za 40 let existence lůžkového zařízení jsme měli celkem 2 471 hospitalizací, denním stacionářem prošlo za 20 let jeho působení kolem 1 400 pacientů. Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN se nám podařilo založit a udržet Centrum pro poruchy příjmu potravy, komunikující se zahraničními centry a odborníky, které se věnuje výzkumu, výuce i léčbě v nezbytném spojení těchto oblastí, které se snažíme rozšiřovat a kultivovat v tempu, kterým narůstá a mění se samo onemocnění,“ shrnuje profesorka Papežová. Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru odborných intervencí vystoupila na konferenci řada předních internistů, gastroenterologů, nutričních terapeutů, sociálních pracovníků a dalších specialistů. Přednáškami přispěli také zahraniční odborníci, například prof. Teresa Maia, Dr. Karin van Doesum (Radboud University Nijmegen a UiT – Arctic University of Norway, Tromsø), Dr. Markus Moessner z Univerzity v Heidelbergu nebo Dr. Ivan Eisler, profesor na King’s College London.

Projekt ChildTalks+ (č. ZD-ZDOVA1-019) je podpořen v období 1. 3.  2021 – 31. 12. 2023 grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014-202.

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail