Budoucnost lékárenství byla hlavním tématem 16. kongresu Pharma Profit

Dvě stě padesát účastníků a pětatřicet partnerů se sešlo v úterý 28. března 2023 v Aquapalace Hotelu Prague v Čestlicích na 16. kongresu Pharma Profit. Jeho ústředním tématem byla budoucnost lékárenství.

Se svými prezentacemi vystoupili na kongresu jak stálice, tak nováčci. Totéž platí i o partnerech. Kromě těch tradičních své produkty účastníkům představily i společnosti, které se kongresu zúčastnily poprvé.

Na úvod vystoupil náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., který přiblížil aktuální situaci na lékovém trhu. V souvislosti s problémy s výpadky léčiv upozornil, že nezasáhly pouze Českou republiku, ale že se s nimi potýkají všechny státy nejen v Evropě, ale i na jiných kontinentech. Jak dále upozornil, v dohledné době nelze čekat zázračné a definitivní vyřešení problému, přestože na všech úrovních se všichni snaží situaci řešit.

Výpadky léků nejsou jediným problémem, s nímž se musí v lékárnách vypořádat. Další palčivou otázkou je neuspokojivá personální situace, která se týká hlavně nedostatku farmaceutických asistentů. O jejich práci i o založení a činnosti České komory farmaceutických asistentů mluvila ve své přednášce její předsedkyně Bc. Alena Šindelářová.

S velkým ohlasem se setkala prezentace Mgr. Jany Bryknarové, account directora společnosti Ipsos Healthcare, v níž účastníkům kongresu přiblížila, čím se vyznačuje generace „Z“, tedy mladí lidé, kteří právě vstupují na pracovní trh, tedy i do lékáren. Popsala, jaká má tato generace očekávání, co například nejen v zaměstnání hodlá či nehodlá akceptovat a v čem se liší od ostatních generací.

Také účastníci tradiční panelové diskuse debatovali o budoucnosti lékárenství a při té příležitosti přišla řeč i na oblast lékáren versus on-line retailových projektů. Z diskuse jasně vyplynulo, že lékárna sice je zdravotnické zařízení, ale že současný systém, tak jak je nastaven, nevyužívá a zároveň adekvátně neodměňuje odbornost farmaceutů. A že budoucnost lékárenství nelze stavět na letákových akcích, ale na náležitě ohodnocených službách postavených na vysoké odbornosti farmacetů.

V odpolední části programu nechyběla přednáška PharmDr. Jany Matuškové, lektorky dispenzační práce a řízení klíčových procesů v lékárnách. Stejně jako na minulém kongresu se věnovala tématu nachlazení, tentokrát konkrétně symptomatické léčbě bolesti v krku a podpoře imunity pomocí systémové enzymoterapie.

Posledním bodem kongresového programu bylo vystoupení známé herečky, moderátorky a také lektorky komunikace Simony Babčákové. Svou přednášku nazvala Jak komunikovat aneb Proč si nerozumíme. Mluvila o tom, že na kvalitu prožívání našeho života a pocit spokojenosti mají dominantní vliv vztahy, které vytváříme. A to nejen vztahy vnější, ale především vztah sám se sebou, přičemž komunikace je pak nástrojem, který nám v tomto spojení pomáhá, ale může rovněž škodit. Uvedla i mnoho konkrétních návodů a příkladů, při nichž nezapřela svou hereckou profesi.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail