Za zhruba 20 % předčasných úmrtí v EU stojí kardiovaskulární onemocnění

Srdečně-cévní onemocnění jsou nejčastějším chronickým onemocněním. Celkově je totiž kardiovaskulární onemocnění zodpovědné za přibližně 20 procent všech předčasných úmrtí (před 65. rokem věku) v EU a představují přibližně 16 procent výdajů na zdravotní péči v EU, což představuje 200 miliard eur. Lze jim však do určité míry předcházet a účinnou léčbou jejich negativní dopady eliminovat.

V EU v současnosti žije více než 50 milionů lidí s kardiovaskulárními onemocněními a úmrtnost je vysoká. Stejným problémem je i jiná civilizační choroba, často spojená onemocněním srdce a cév, a sice cukrovka. Lidé s diabetem totiž mají zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, a jejich délka života se tak ve statistikách drasticky zkrátí o 10–14 let. Dalo by se říct, že až polovina úmrtí diabetiků je spojena s onemocněním srdce. Nejčastěji to je cévní mozková příhoda.

 

Zanedbávání preventivních prohlídek

Bohužel se odhaduje, že více než jeden ze tří dospělých žije s nediagnostikovaným diabetem a nepodstupuje žádnou léčbu, a stejně tak 20–40 % srdečních infarktů se vyskytuje u lidí, kterým nebyla dříve kardiovaskulární porucha diagnostikována.

„Bohužel je nutné říci, že i přes moderní pokroky v medicíně mají lidé s cukrovkou horší prognózy u kardiovaskulárních onemocnění ve srovnání s nediabetiky. Přitom cukrovku i onemocnění srdce lze jednoduše odhalit během preventivních prohlídek, ty ale část populace mnohdy zanedbává. Včasnější identifikace a lepší léčba nemocí srdce a cév, diabetu a obezity jsou klíčovým krokem ke zmírnění rizikových faktorů. Stejně tak pro snížení rizika komplikací, jako jsou srdeční infarkty, a dlouhodobému řešení zátěže onemocněním,“ říká prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.

 

Pohyb a zdravá strava jako prevence

Hlavní prevence kardiovaskulárních onemocnění spočívá samozřejmě ve zdravém životním stylu. U diabetiků jsou pak velmi důležitá i opatření, která mají dobrý vliv na úbytek tělesné hmotnosti (dostatek pohybu) a hladiny cukru v krvi (zdravá strava). Nutností je také (nejen) u diabetiků eliminovat kouření.

Recept na dlouhý život ve zdraví a pohodě je na první pohled relativně jednoduchý. Prevence šetří nejen naše i veřejné peníze, ale především naše zdraví. „Všichni chceme strávit co nejdelší možnou dobu s naší rodinou a našimi přáteli ve zdraví, štěstí a pohodě. Otázkou však je: Děláme pro naše zdraví hodně nebo málo? A můžeme dělat víc? Optimálním životním stylem lze předejít až čtyřem z pěti infarktů myokardu, především u mužů,“ dodává Miroslav Souček.

 

Hýbejte se

Přínosy pohybové aktivity jsou z medicínského hlediska jednoznačně pozitivní nejen pro zdraví srdce a cév, ale i zdraví z pohledu neurologie, endokrinologie nebo stavu pohybového aparátu.

Krátká pohybová aktivita denně přispívá k tomu, že jsme nejen z dlouhodobé perspektivy zdravější, ale také šťastnější. Jen je někdy obtížné vložit do náročného dne malou chvíli pro pohybovou aktivitu. Nejtěžší je však začít, výsledky se časem dostaví.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail