Prodeje přípravků na nachlazení ve znamení rekordů i výpadků

Loňský rok definitivně potvrdil, že kategorie přípravků na nachlazení, chřipku, kašel a rýmu je už opět pevně usazená na své tradiční pozici lídra v žebříčku volně prodejných produktů. Po covidovém roce 2020, kdy se jedničkou co do hodnoty prodejů stala kategorie minerálů, vitaminů a doplňků stravy, se v uplynulých dvou letech vše vrátilo do zavedených předcovidových pořádků.

Přinášíme vám článek z časopisu Pharma Profit 49/2023. Je to ochutnávka originálního obsahu, který najdete každé dva měsíce v tištěném vydání. Nechodí vám časopis? Registrujte se k odběru, abyste nezmeškali ani jedno vydání. Zasílání je pro majitele a vedoucí lékáren zdarma.

Navzdory rostoucím prodejům má za sebou kategorie s názvem Nachlazení, chřipka, kašel a rýma dost složitý rok poznamenaný častými a mnohdy i dlouhodobými výpadky některých léků. A zatím rozhodně nelze prohlásit, že by zmíněné výpadky byly uzavřenou kapitolou.

 

Jasná řeč čísel

O výrazném růstu prodejů přípravků na nachlazení, kašel a rýmu v uplynulém roce mluví výrobci i lékárníci, ale nejlépe ho dokládají čísla společnosti IQVIA. Porovnáme-li hodnotu prodejů (včetně DPH) zmíněné kategorie za období MAT 11/2021, tedy od prosince 2020 do listopadu 2021, v řetězcových lékárnách se oproti stejnému předchozímu období zvýšila o 2,3 % a v lékárnách nezávislých pak o 0,4 %. Z porovnání hodnoty prodejů za období MAT 11/21 a MAT 11/22 (prosinec 2021 až listopad 2022) vyplývá, že v řetězcových lékárnách došlo v posledním uvedeném období k nárůstu o 47,6 % a v těch nezávislých pak o 36,1 %.

Logicky odlišná situace panuje v internetových lékárnách, kde i v posledních dvanácti měsících do listopadu 2022 držela pozici jedničky co do hodnoty prodejů kategorie minerálů, vitaminů a doplňků stravy, zatímco přípravky na nachlazení, kašel a rýmu zaujímaly v žebříčku šestou příčku. Dlužno ale podotknout, že jejich hodnota prodejů se v tomto období na internetu v porovnání se stejným předchozím obdobím stejně jako v kamenných lékárnách nezanedbatelně zvýšila, a to o 40,1 %.

Zajímavý pohled se také naskýtá na vývoj prodejů v případě TOP 20 produktů zmíněné kategorie. Pokud jde o hodnotu prodejů na celém trhu (v řetězcových, nezávislých a internetových lékárnách), z dat společnosti IQVIA vyplývá, že se za dvanáct měsíců do listopadu 2021 ve srovnání s předchozím obdobím zvýšila o 1,4 %, za dvanáct měsíců do listopadu 2022 pak v porovnání se stejným předchozím obdobím došlo k růstu o 42,1 %.

Že po odmlce v covidovém období začala jak samotná chřipka, tak respirační onemocnění takzvaně řádit ve zvýšené intenzitě, je patrné při analýze prodejů jednotlivých přípravků z TOP 20 produktů. Na celém trhu se za období MAT 11/2022 v porovnání s MAT 11/2021 prodalo například Paralenu Grip horký nápoj o 59,0 % více co do objemu, v hodnotě pak meziroční nárůst činil 71,8 %. Přípravek Orofar zaznamenal v uvedeném období objemový nárůst prodejů o 67,0 %, v hodnotě pak o 78,4 %. Jako třetí příklad prudkého zvýšení prodejů může sloužit Levopront, který zaznamenal nárůst objemu prodejů o 71,1 %, co do hodnoty prodejů pak došlo ke zvýšení o 87,9 %.

 

Ode zdi ke zdi

O loňském roce lze prohlásit, že pro kategorii nachlazení, chřipka, kašel a rýma znamenal návrat do předcovidových časů, ale jde o hodnocení velmi zjednodušené. Minulý rok ji totiž ve značné míře ovlivnilo několik faktorů, které s trhem dost „zamávaly“.

Jedním z nich bylo prodloužení sezony chřipky a respiračních onemocnění. „V roce 2022 jsme zaznamenali signifikantní nárůst prodejů v segmentech bolest v krku a vlhký i suchý kašel. Vysoká poptávka byla důsledkem extrémně vysoké nemocnosti, která provázela celý loňský rok. V jeho první polovině se sezona respiračních onemocnění protáhla až do května, přičemž obvykle kulminuje na pomezí února a března. Během léta sice nemocnost klesla, ale její úroveň byla stále vyšší než v uplynulých letech v tomto období. S nástupem dětí do škol a školek od září 2022 se sezona respiračních onemocnění rozpoutala naplno, aby v prosinci 2022 překonala pětileté maximum,“ popisuje Ing. Barbora Bartoňová, product manager společnosti Angelini Pharma ČR.

A dalším faktorem, který loni významným způsobem ovlivňoval, a i nadále ovlivňuje, trh, jsou výpadky léčiv. Barbora Bartoňová k tomu uvádí: „To, co zažíváme v České republice, se v současnosti odehrává v mnoha evropských zemích. Rekordní nemocnost a s ní spojená extrémně vysoká poptávka po lécích má za následek, že výrobci nejsou schopni nárazově tak vysokou poptávku pokrýt, což se projevuje výpadky některých léčiv.“

Mgr. Leona Štěpková, vedoucí Alphega lékárny Medea v Hostomicích nad Bílinou, prodeje přípravků na nachlazení, kašel a chřipku výstižně označuje jako ´ode zdi ke zdi´: „První covidová sezona znamenala téměř nulové prodeje této kategorie s výjimkou ibuprofenu a paracetamolu. Všichni měli roušky a nikdo nebyl nachlazený či neměl chřipku. Pak se to změnilo a vždy se extrémně zvýšila poptávka po nějakém typu produktu, který následně vypadl z trhu. Když se situace trochu stabilizovala, došlo k tomu znovu, ale s jiným typem produktu. A tak pořád dokola. Poslední měsíce jsou třeba obrovské výpadky v segmentu přípravků na bolest v krku. Vždy sice něco máme, ale pacienti si rozhodně nemohou vybírat tak, jak byli zvyklí.“

Pokud jde o nedostatek určitých přípravků, Leona Štěpková ještě s povzdechem dodává: „V jednom z prosincových týdnů několik televizí způsobilo paniku ohledně čípků a sirupů na teplotu pro děti. Jestliže jsme ještě den před odvysíláním této zprávy nějaké přípravky měli, pak druhý den již spolehlivě ne. A nejvíc mě štve, že je možná vykoupili ti, co je nutně nepotřebují, a následně nastaly potíže s uspokojením maminek kojenců.“

V souvislosti se současnými výpadky některých produktů nastává ještě jedna paradoxní situace. V televizi běží reklamy na některé přípravky, které jsou ve výpadku. A spotřebitelé je v lékárnách neseženou, i kdyby si „nohy uběhali“. Důvod této rozporuplné situace objasňuje Barbora Bartoňová: „Z dlouhodobého hlediska má v České republice stále nejvyšší zásah televize. Jak se však ukázalo v posledních měsících, je to poměrně rigidní médium v tom smyslu, že reklamní prostor se musí zamlouvat obvykle mnoho měsíců dopředu, což není zcela optimální v turbulentní době, kdy se trh potýká s výpadky určitých produktů.“

 

Vysoká nemocnost dětí

Není sporu o tom, že prodeje přípravků na nachlazení loni významně stoupaly, ale jak upozorňuje Barbora Bartoňová, v současnosti, kdy poptávka silně převyšuje nabídku, lze jen obtížně objektivně popisovat jakýkoliv trend, protože prodejní data jsou zkreslena výpadky léků. „Pokud bychom však nahlédli do dat Státního zdravotního ústavu, ze kterých je zřejmé, že nejvíce zasaženou skupinou jsou děti ve věku 0 až 5 let a následně děti ve věku 6 až14 let, bylo by možné předpokládat nárůst v kategorii léčiv pro děti.

Pokud jde o děti, lékárníci i výrobci také poukazují na to, že právě probíhající sezona začala loni o několik týdnů dříve, než bývá běžné. „Loni respiračních infekcí značně přibylo, a to hlavně po prázdninách s návratem dětí do kolektivů a s prudkou změnou počasí již na začátku září,“ podotýká PharmDr. Marcela Kaňková, obchodní ředitelka společnosti Dr. Müller Pharma.

Všeobecně vysoká nemocnost a výpadky léků přinášejí další jev. „Kvůli nedostupnosti některých běžných léků, způsobené výpadky na straně dodavatelů, hledají pacienti náhrady, a obchodní příležitost tak dostávají jiné menší nebo ne příliš známé značky,“ naznačuje Ing. Martina Kremlová, brand manager společnosti Omega Pharma.

 

Stěžejní je účinnost

Loňský rok byl typický nejen návratem virů a bakterií, které během covidové pandemie tolik neřádily, ale také nástupem ekonomické krize. Vysoké ceny energií a zboží se začaly do nákupního chování tuzemských spotřebitelů výrazně promítat. V rámci maloobchodu se to ukazuje zřetelně, na lékárenském trhu je situace zatím poněkud odlišná.

„Cena je v rámci maloobchodu obecně důležitým faktorem. Vezmeme-li v úvahu data Českého statistického úřadu, vidíme, že tržby v maloobchodě, zejména v důsledku nepříznivého makroekonomického vývoje, klesly loni v září meziročně o 5,6 procenta a v říjnu dokonce o 9,6 procenta, a to napříč kategoriemi. Výjimkou jsou prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím, kterým meziročně v uvedených měsících rostly tržby o šest, respektive o 2,9 procenta, přičemž tržby na lékárenském trhu rostou nepřetržitě již od září 2021. Cena lékárenského zboží sice u určité skupiny zákazníků hraje důležitou roli, ale zdaleka ne tak významnou jako v jiných kategoriích produktů,“ popisuje Barbora Bartoňová.

Skutečnost, že v případě přípravků na nachlazení, chřipku, kašel a rýmu hraje při výběru a nákupu prim účinnost, zaznívá prakticky z celého trhu. „V případě akutních onemocnění zákazníci cenu produktů příliš neřeší, protože se chtějí co nejdříve vyléčit. Vědí, že útrata za léky je v podstatě jednorázová. Nejvíce je zajímá účinek přinášející co nejrychlejší úlevu,“ říká PharmDr. Ivana Lánová, lékárnice a odborná konzultantka Lékáren Benu.

Také Leona Štěpková připouští, že se zákazníci o cenu příliš nezajímají, a dodává: „Důležitý je pro ně účinek a způsob užívání. Cena rozhoduje v případě impulzního nákupu takzvaně do zásoby, když je přípravek v akci.“

Rovněž Mgr. Jiřina Huthová, odborná zástupkyně a vedoucí lékárny Pilulka v Horních Počernicích v Praze, má zkušenost, že v uvedené kategorii přípravků požadují zákazníci především vysokou účinnost, a až poté řeší cenu. „Pokud se jim doporučený přípravek zdá moc drahý, hledáme levnější alternativu,“ doplňuje.

Přestože se účinnost přípravku drží na čelní pozici v žebříčku kritérií, podle nichž se spotřebitelé při jejich výběru rozhodují, je třeba uvést, že se ale lékárníci více, než bývalo dříve běžné, setkávají s případy, kdy zákazníci řeší i cenu.

„U některých klientů hraje při výběru roli, jestli jde o přípravek přírodní nebo čistě chemického původu. Ale nejvíce pacienti řeší jejich účinnost a rychlost, s jakou jim pomůže v boji s nachlazením. V poslední době také pozorujeme, že se zákazníci čím dál víc zajímají i o případnou cenu. Pro některé klienty se cena stává dominantním kritériem při rozhodování, který přípravek si vyberou k terapii,“ vysvětluje Mgr. Bohdana Majerová, vedoucí Lékárny Cyrmex v Kloboukách u Brna.

Svou zkušenost přidává i Mgr. Klára Badalová z Magistra lékárny U Polikliniky v pražských Modřanech: „Zákazníci se většinou zajímají o produkty, které mají vyzkoušené. V poslední době jsou ale ochotni si koupit i jiný přípravek, pokud má podobný účinek, ale příznivější cenu. Cena v poslední době hraje velkou roli.“

Napětí kolem rozpočtů domácností samozřejmě nahrává tomu, že dál roste obliba letákových akcí či cenově zvýhodněných balení. „Ceny v poslední době zákazníci řeší a upřednostňují cenově nejvýhodnější balení, formu vhodnou pro celou rodinu,“ říká Mgr. Daniela Pokorná, vedoucí lékárnice a odborná zástupkyně Dr. Max v OC v Praze-Letňanech. A Mgr. Milana Kadlčíková, pharmaceutical marketing manager společnosti Boiron CZ, připojuje: „Kromě šetrnosti a složení přípravků je pro spotřebitele důležitá jejich cena, takže velkou roli hrají nákupy v letákových a dalších marketingových akcích.“

 

I pohodlné užívání je důležité

O účinnosti jako o nejvýznamnějším kritériu při výběru produktu již řeč byla, ale nejde pochopitelně o jediné měřítko, které je zohledňováno. Podle Evy Křížové, manažerky oddělení CHC společnosti Stada Česká republika, se kritéria ovlivňující výběr v posledních letech příliš nemění: „Spotřebitelé se rozhodují podle oblíbenosti formy, chutě, účinnosti a na základě doporučení lékaře nebo lékárníka. Český pacient sází na osvědčené přípravky, které mu v minulosti pomohly. Ale nebrání se ani novinkám.“

Daniela Pokorná zase poukazuje na to, že se zákazníci zajímají o způsob podání přípravků, preferují méně časté dávkování, řeší chuť sirupů a pastilek stejně jako to, jak dlouho lze přípravek používat po jeho po otevření.

Ing. Petra Buřičová, brand manager CZ&SK společnosti MagnaPharm, vyzdvihuje, že vzhledem k tomu, že spotřebitel hledá řešení, které ho co nejrychleji zbaví zdravotních obtíží, je pro něj při výběru stěžejní účinnost. A dodává: „U dětí je důležitá také tolerance k přípravku. Významným kritériem je doporučení od lékaře či lékárníka. A v neposlední řadě stojí znalost dané značky, která hraje při výběru produktů také velkou roli.“

Z trhu také zaznívá, že v populaci roste zájem o šetrnou a přírodní léčbu. „Spotřebitelé mají zájem o celostní přístup ke svému zdraví, uvědomují si také hrozbu nadužívání některých léků a věnují se mnohem více prevenci a udržování zdravé kondice. Na trhu se jako reakce na tyto trendy objevuje více přípravků rostlinného původu na kašel, rýmu a podobně,“ říká Milana Kadlčíková.

Jak si v tomto ohledu stojí například homeopatická léčba, ukázal loňský červnový průzkum, který provedla společnost MindBridge Consulting. Vyplývá z něj, že homeopatickou léčbu zná 79 % respondentů a za účinnou ji považuje 67 % dotázaných. Nejčastěji ji pacienti volí z důvodů, že jde o přírodní metodu, protože již nechtějí používat chemické přípravky, že jim homeopatickou léčbu doporučili známí či proto, že je bez známých vedlejších účinků. Průzkum ukázal, že nejvíce z uživatelů používá homeopatické léčivé přípravky na nemoci zimního období (38 %), pro podporu imunity a prevenci běžných zimních onemocnění (33 %) a pro léčbu stresu a úzkostí (26 %). Nejčastějšími důvody, proč se dotazovaní rozhodli léčit se pomocí homeopatie, bylo doporučení známých (55 %), doporučení lékaře (39 %) či informace vyhledané na internetu (35 %).

Také Marcela Kaňková poukazuje na to, že v poslední době se lidé vracejí k přírodním přípravkům a že také takříkajíc slyší na to, když jde o produkty českého výrobce.

Bohdana Majerová v souvislosti s patrnou zvyšující se oblibou přípravků na přírodní bázi uvádí: „Někdy slouží tyto produkty jako doplněk tradiční terapie, někteří pacienti ale vyžadují léčbu čistě přírodní.“

„Obliba přírodních preparátů obecně roste, v rámci našeho portfolia tuto skutečnost evidujeme u sirupu s přírodními složkami Tussirex, který dlouhodobě roste nad úrovní celého segmentu přípravků na kašel. Nicméně i u přírodních produktů je důležitá účinnost,“ říká Martina Kremlová.

Mimo jiné i o produktech na přírodní bázi se zmiňuje rovněž Petra Buřičová: „V segmentu přípravků na kašel pro děti zůstávají v oblibě sirupy, které jsou atraktivní formou svého podání. Maminky hledají v lékárnách pro své děti bezpečné řešení na kašel, které je zároveň osvědčené. Sirup na kašel, který toto splňuje, a navíc je založen na přírodních ingrediencích, je pro ně ideální volbou.“

 

Většina si nechá poradit

I nadále platí, že do lékárny si sice mnoho pacientů přichází pro konkrétní přípravek, ale stále má největší váhu při výběru produktu rada lékárníka a případně předchozí rada lékaře. „Při samoléčbě nachlazení, kašle, rýmy a bolesti v krku řada našich zákazníků žádá konkrétní přípravky. Často na základě zkušenosti osobní, nebo někoho z okolí. Také ale požadují přípravky na základě televizní reklamy a stále více čerpají rovněž informace na internetu a na sociálních sítích. Pak je úkolem lékárníka, aby posoudil, jestli je opravdu daný přípravek vhodný pro konkrétního pacienta, a poradil případně vhodnější alternativu. Většina klientů ale stále využívá našich rad a nechá si doporučit přípravek, který je pro ně nejpříhodnější. Mnoho našich zákazníků známe, navštěvují lékárnu opakovaně, a tak jim můžeme poradit i s ohledem na jejich stálou terapii,“ popisuje Bohdana Majerová.

Podle Ivany Lánové si někdy lidé kupují přípravky na uvedené zdravotní problémy do zásoby, aby je měli doma pro případ, že onemocní a nedostanou se do lékárny. „To mají asi trochu zafixované z dob covidu. Co se týká teploty, tam si sami říkají o konkrétní přípravek s paracetamolem. V případě ostatních symptomů se často radí v lékárně. Jsou již celkem zvyklí na to, že se jich na spoustu detailů ještě doptáváme. V případě, že jde o nemocné dítě, nechávají si v lékárně téměř vždy poradit, hlavně co se týká správného dávkování a vhodnosti léku vzhledem k věku dítěte,“ shrnuje.

Jak upozorňuje Daniela Pokorná, i když si zákazník přijde pro známý přípravek, nechá si zároveň poradit a ocení benefity nových produktů či účinné kombinace přípravků pro komplexní péči. „Na základě reklamy si klient může na potlačení příznaků nemoci vybrat víc produktů se stejnou účinnou látkou, v takovém případě naši radu přivítá. A v případě onemocnění dítěte jsou klienti vděční za každou radu a pomoc, ochota investovat do zdraví dítěte je obvykle větší než do zdraví svého,“ říká.

O dvou typech zákazníků mluví Leona Štěpková: „Jedni chtějí jen to, co znají, a druzí přijdou s problémem a chtějí pomoct. Řekla bych, že čím hůře klientovi je, tím více si nechá poradit. Změn ve spotřebitelském chování moc nevidím, snad jen že jsou lidé přístupnější alternativám, když nějaký produkt vypadne. Během covidu totiž zjistili, že taky nemusí být skoro nic. A přestože jsme vždy pro naše klienty něco měli, byly chvíle, kdy jsme omezovali počet balení, která prodáváme.“

Další postřehy připojuje Jiřina Huthová: „Ve zmiňované kategorii převládají situace, kdy chce zákazník poradit. Ze strany lékárníků Pilulky následuje ustálená sada dotazů na jednotlivé příznaky, díky nimž pacientovi doporučíme nejvhodnější lék. Jeden z prvních dotazů směřuje i na to, pro koho je lék určený, zda pro dítě, nebo dospělého. Zde se nákupní chování moc neliší. Mnohem složitější je situace, kdy se lék kupuje pro jiného dospělého. Zákazník často nedokáže popsat jeho obtíže, a proto volíme spíše univerzální přípravky. Velmi opatrné jsou nastávající maminky, které se vždy ptají, zda je pro ně přípravek bezpečný.“

Mgr. Huthová ještě zmiňuje, že na prodej léků má určitě vliv i reklama: „V případě, že se v ní nějaký přípravek objeví, zákazníci se na něj obvykle ptají. Nicméně ho většinou nevyžadují a nechají si od lékárníka poradit, zda je pro ně příhodný.“

 

Zodpovědnější přístup

V souvislosti s nákupním chováním ve jmenované kategorii lékárníci zmiňují i určité změny, k nimž pravděpodobně přispěla pandemie covidu-19. „Změnu vidím v odpovědnějším přístupu k prevenci, v jejímž rámci jsou populární vitaminy D a C, hlíva ústřičná, rakytník, echinacea a laktobacily. A je také znát, že pacienti s příznaky virózy často přicházejí do lékárny s respirátorem a chovají se zodpovědněji,“ říká Daniela Pokorná.

Také Bohdana Majerová zdůrazňuje, že se opět zvýšila poptávka po přípravcích obsahujících vitamin C, D, zinek a imunoglukan a dalších doplňcích stravy, které podporují imunitní systém, jako bylo k vidění v minulých letech při jednotlivých covidových vlnách.

Naopak k velkým zvratům nedochází v případě obliby určitých typů přípravků, i když i u nich jsou jisté změny patrné. „Největší zájem je o nosní spreje, pastilky do krku a horké nápoje. A řekla bych, že v poslední době je větší zájem o přípravky, na kterých je uvedeno, že mají protivirový účinek,“ podotýká Klára Badalová.

Leona Štěpková zase poukazuje na to, že se méně prodávají přípravky, které nemají tak pohodlné užívání: „Například kloktadla versus pastilky nebo nosní kapky oproti sprejům.“

Podle Mgr. Pokorné je největší zájem o hot drinky, sirupy, bylinné i chemické pastilky, ale i o homeopatika. „Mám pocit, že už tolik nejsou takříkajíc v módě přípravky s pseudoefedrinem,“ dodává.

Markéta Grulichová

marketa.grulichova@atoz.cz

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail