Výroba léků patří mezi perspektivní odvětví ekonomiky

Výrobní farmaceutické společnosti na území Česka produkují tisíce druhů léků včetně život zachraňujících. Lokální výroba tak přispívá nejen ke snižování rizika nedostupnosti léků, ale generuje navíc i příjmy pro českou ekonomiku, jak ukázala analýza Deloitte zpracovaná pro Českou asociaci farmaceutických firem. Ze získaných dat například vyplynulo, že hrubá přidaná hodnota lokální farmaceutické výroby činila v roce 2020 asi 1,5 procenta HDP české ekonomiky, tedy přes dvacet jedna miliard.

Riziko výpadků léčiv definovala už před třemi lety Evropská komise jako klíčový problém. Pandemie covidu-19 pak naplno ukázala, jak velký dopad na dostupnost léků může mít absence výroby na území Evropy a odhalila zranitelná místa včetně těch, která s dodávkami léčivých přípravků a (ne)dostupností výrobních kapacit souvisejí. Rozšíření výroby léků v EU proto představuje nejen jednu z cest snižování rizik výpadků, ale představuje i potenciál z hlediska přidané hodnoty pro ekonomiku jednotlivých členských států, včetně České republiky. Farmaceutický průmysl je tak vhodným sektorem, na který se mohou státy zaměřit v rámci transformace ekonomiky směrem k průmyslu s vyšší přidanou hodnotou, tedy abychom nebyli jen montovnou Evropy, ale uměli zpracovat produkty s vysokou hrubou přidanou hodnotou, posílili jejich export a zároveň byli atraktivní pro vysokoškolsky vzdělané experty včetně vědců v oblasti chemie, biologie a farmacie.

Česká asociace farmaceutických firem si nechala u společnosti Deloitte zpracovat analýzu o vlivu farmaceutického průmyslu na českou ekonomiku, jež tyto benefity výroby léků potvrdila. Z dat například vyplynulo, že díky českému výrobnímu farmaceutickému průmyslu bylo vytvořeno celkově přes 37 tisíc pracovních míst, přičemž výrobci samotní vytvářejí přes 13 tisíc pracovních pozic. Farmaceutickým společnostem také rostou náklady na zaměstnance, v roce 2020 to bylo asi 55 tisíc na osobu, to je nadprůměr v Česku. Farmaceutické firmy totiž zaměstnávají vysoce kvalifikované odborníky.

Výroba léků v ČR ale pomáhá tvořit i příjmy vládnímu sektoru, v roce 2020 šlo o objem 16,1 miliardy korun. Nejvýrazněji k tomu přispěl výběr pojistného na sociální zabezpečení v objemu 6,2 miliardy.

Na další daně připadá:

  • DPH 3,4 miliardy,
  • daň z příjmu fyzických osob 3 miliardy,
  • daň z příjmu právnických osob 2,3 miliardy,
  • spotřební daně 1,2 miliardy.

Firmy farmaceutického výrobního průmyslu vydávají navíc ročně v průměru (2010-2020) asi 60 milionů na výzkum a vývoj. Největší tuzemští výrobci léků ale investují do výzkumu i stovky milionů ročně. Jde o osmé největší výdaje mezi odvětvími zpracovatelského průmyslu v Česku.

Pokud jde o relaci k EBITDA zisku, dosahují výdaje na výzkum a vývoj tuzemských výrobců léčiv třetího nejvyššího podílu ve zpracovatelském průmyslu v Česku.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail