Czech & Slovak Sustainability Summit 2023: Přípravy jsou v plném proudu, odborná komise složena

Czech & Slovak Sustainability Summit 2023: Přípravy jsou v plném proudu, odborná komise složena

Czech & Slovak Sustainability Summit odhalil některé novinky z příprav této zbrusu nové konference, která se uskuteční 20. dubna 2023 v pražském kongresovém centru WPP Campus. Má novou odbornou radu, základní koncept hlavního programu i panelové diskuze a skladbu doprovodného programu.

Propojit vědu a byznys

Smyslem summitu je, aby se mohli lidé, kteří řeší ve svých firmách udržitelnost, každoročně scházet a sdílet informace o projektech účastníkům z jiných společností (často z úplně odlišných odvětví a oborů). Zároveň je nutné propojit byznysovou a vědeckou komunitu zabývající se udržitelností.

Kateřina Osterrothová

Vladimír Kočí

„Trend udržitelnosti a úsilí o ochranu klimatu je potřeba prohloubit. Nejlepší cestou, jak zlepšit situaci, je zintenzivnit spolupráci a najít společná řešení. Věříme, že tento summit se stane místem pro pravidelná setkávání a výměnu inspirativních nápadů, a snad toto pomůže posunout udržitelnost jako celek kupředu,“ říká programová ředitelka summitu Kateřina Osterrothová. Odborný garant prof. Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha a zakladatel LCA Studia, byl jmenován předsedou vědecké rady summitu. K akci dodává: „Pokud chceme věci opravdu měnit k lepšímu, s reálnými a měřitelnými výsledky, je třeba, aby spolupracovaly věda a byznys. Pro tento záměr je Sustainability Summit vynikající platformou.“

Udržitelné podnikání

Základ summitu představuje dopolední konferenční program, který je zaměřen na udržitelnost v podnikatelském prostředí. Věnovat se bude následujícím okruhům:

 • Kdo je to sustainability manager a co musí umět – nová pozice na pracovním trhu (zkušenosti firem s požadavky na sustainability managery, možnosti studia atd.)
 • Komunikace s dodavateli a odběrateli o položkách udržitelnosti – jak na Scope 3 GHG protokol poctivě a smysluplně
 • Environmentální prohlášení o produktu (EPD) a předcházení greenwashingu
 • Business a věda – partneři, nebo protivníci v udržitelnosti?
 • Financování a udržitelnost
 • Sustainability science – novinky v oblasti vědy o udržitelnosti (indikátory udržitelnosti, planetární hranice, indikátory cirkularity)
 • ESG reporting – zkušenosti, příklady, náměty

Součástí první části programu bude i panelová diskuze na téma Role CEO v udržitelné strategii firmy. Generální ředitelé mají podle všeho zásadní roli při transformaci k udržitelnému podnikání. Panelová diskuze prozkoumá iniciativy udržitelnosti, jak je vidí CEO a členové představenstev. Panelisté se podělí o různé postřehy a kroky, které zvažují jako generální ředitelé v reakci na environmentální a sociální problémy. Dozvíme se, jaké znalosti a dovednosti potřebují managementy firem při zavádění a prosazování ESG a udržitelných strategií.

Diskutovat se budou mj. tyto okruhy otázek:

 • Jak vyvážit strategii udržitelnosti s ostatními cíli společnosti, především finančními?
 • Jak rozšířit chápání udržitelnosti v rámci společnosti a vůči trhu z „pouhého“ ekologického kontextu do jiných oblastí, jako jsou sociální?
 • Jaká je správná struktura zaměstnanců, aby bylo zajištěno, že strategie udržitelnosti budou v celé společnosti implementovány co nejefektivněji?
 • Jak zabudovat postupy řízení udržitelnosti do podniku?
 • Jaké tipy mají panelisté pro ostatní generální ředitele, kteří chtějí posílit svou roli při prosazování udržitelnosti?
 • Jak může generální ředitel přední společnosti na trhu prosazovat udržitelnost nejen pro svou firmu, ale i pro dané průmyslové odvětví?

Případové studie pod drobnohledem vědecké rady

odpolední sekci budou prezentovány přínosné firemní projekty – případové studie a inovace, které opravdu fungují. Pořadatel akce sestavil vědeckou radu, která sestává z předních osobností české environmentální scény. Komise bude posuzovat jednotlivé návrhy s cílem odhalit skutečný, a nikoliv jen domnělý benefit pro životní prostředí. Výhradně na vědecké radě závisí, zda projekt, který firmy přihlásí, bude zařazen do programu. Ve vědecké radě zasednou pouze přední vědci a odborníci, nikoliv zástupci byznysu či médií.

Na konci konferenčního dne zasedne vědecká rada a zhodnotí jednotlivé případové studie. Přitom se povede diskuze o tom, kam by se daný projekt mohl ubírat dál, jaké jsou příležitosti pro zlepšení či jak jej navázat na příští inovace. Večerní část summitu pak bude patřit především vyhlášení nejlepších projektů v oblasti udržitelnosti, a to formou galavečeru. Networking bude probíhat v podobě Udržitelné hospody (Sustainability Pub), tedy večerní neformální diskuze s dobrým jídlem, pitím a programem.

Doprovodnou část programu tvoří Vědecká kavárna (Science Café), kde budou univerzity a výzkumná pracoviště a prezentovat své odborné práce mající vztah k udržitelnosti. Během dne je možné zhlédnout také Galerii posterů (Poster Gallery), ve které budou mít jednotlivé projekty podobu plakátů. Během kávových přestávek a obědové pauzy budou projekty také komentovány.

Složení vědecké rady summitu:

 • Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, Ústav udržitelnosti a produktové ekologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (předseda);
 • Kateřina Osterrothová, Ph.D., ATOZ Group (tajemnice);
 • RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy;
 • Ing. Jan Vymazal, CSc., Katedra aplikované ekologie, Česká zemědělská univerzita v Praze;
 • Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT;
 • Vojtěch Kotecký, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy;
 • Jan Pivoňka, Ph.D., Ústav konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze;
 • Tatiana Trecáková, Ph.D., Ústav udržitelnosti a produktové ekologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze;
 • Petra Innemanová, Ph.D., Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy;
 • Milan Ščasný, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy;
 • Alexander Ač, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky;
 • Anna Pasková, M.A., Ministerstvo životního prostředí;
 • Daniel Hájek, Ministerstvo životního prostředí.

Široká mediální podpora a summit v unikátních prostorách

Summit organizuje ATOZ Group, která působí na českém trhu tři desetiletí. Celou dobu se zabývá B2B komunikací prostřednictvím oborových médií (tištěné časopisy, web, sociální sítě) a kongresů. A to vůči rozličnému publiku v různých odvětvích a oborech – např. retail, logistika, pharma, packaging, průmysl či doprava. Skupina měsíčně doručí odbornému publiku desítky tisíc výtisků svých časopisů Zboží&Prodej, Tovar&Predaj, Systémy Logistiky CZ, Systémy Logistiky SK, Svět balení a Pharma Profit. V kombinaci s digitálními médii a sociálními sítěmi oslovuje přes 120 000 profesionálů každý měsíc.

Výstupem z konference bude záznam a report s hlavními myšlenkami a daty jednotlivých prezentací sdílený napříč cílovými trhy se záměrem oslovit především vlastníky firem, manažery a vedoucí pracovníky s pravomocí rozhodovat. „Děláme sice novou akci, ale je vidět, že toto téma zajímá každého. Vnímáme velký zájem ze strany partnerů i účastníků,“ podotýká Jeffrey Osterroth, jednatel ATOZ Group.

Summit se koná v bývalém Paláci elektrických podniků. Tato budova, která při svém otevření v roce 1935 přinesla velkorysé prostory s tehdy sofistikovanými technologiemi (výtah pro automobily, klimatizace, teplovzdušné vytápění atd.), prošla nedávno nákladnou rekonstrukcí. Nyní WPP Campus nabízí unikátní kongresové a coworkingové místo v centru Prahy, o výjimečnosti komplexu svědčí ocenění Stavba roku 2021.


Registrace na Sustainability Summitu 2023 je otevřena. Místo si můžete zajistit na této adrese: www.sustainabilitysummit.cz/registrace/

Summitový newsletter se rozesílá po registraci na stránkách: www.atozregistrace.cz/sustainability-summit/

Termín do diáře si lze vložit prostřednictvím oficiálního .ICS souboru summitu: www.sustainabilitysummit.cz/wp-content/uploads/2022/12/Czech-and-Slovak-Sustainability-Summit-2023.ics

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail