AIFP již 30 let pomáhá na cestě k moderním léčivům

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) již 30 let pomáhá českým pacientům, odborníkům a lékařům najít cestu k moderní léčbě, která je ve vyspělém světě nedílnou součástí zdravotnictví. Díky tomu, že sdružuje 34 výrobců originálních inovativních léčiv, získává Česká republika výrazné benefity jak do svého zdravotnického systému, tak pro hospodářský růst. Ukazují to i poslední data, z nichž například vyplývá, že jen díky klinickému hodnocení výrobců originálních léčiv v českém zdravotnictví stát ročně ušetří až 3,5 miliardy korun. Výsledná úspora se rovná přibližně 1,1 procenta veškerých prostředků vynaložených zdravotními pojišťovnami na zdravotní péči v roce 2020.

„Je nesporné, že inovativní léčiva přinášejí prospěch českým pacientům: pomáhají zlepšovat jejich zdravotní stav, zkvalitňovat a prodlužovat jejich životy. Například náš projekt Inovace pro život ukazuje na ekonomický význam inovativních technologií. Inovativní průmysl je poskytovatelem tisíců pracovních míst, inovativní léčba pak pomáhá snižovat finanční objemy vyplácené jako nemocenská, sociální dávky či invalidní důchody. Zvýšená práceschopnost pacientů navíc znamená odvody do zdravotního i sociálního rozpočtu,“ říká Mgr. David Kolář, výkonný ředitel AIFP.

Investice do inovativních léčiv se proto podle ředitele Davida Koláře státu dlouhodobě vyplatí. Ekonomové již dříve ocenili, že hospodářský dopad inovativního farmaceutického průmyslu se mezi lety 2010 a 2018 ve vztahu k přidané hodnotě HDP a růstu zaměstnanosti v České republice výrazně zvýšil. Inovativní farmaceutický průmysl svými aktivitami a investicemi na území ČR v roce 2021 generoval obrat v celkové výši 42 miliard korun s relativně vysokým multiplikačním efektem. Podobné závěry se očekávají i letos.

 

Projekty, jež pomáhají

Od svého založení zrealizovala AIFP ve spolupráci s tuzemskými a zahraničními partnery řadu tematických projektů, které reagovaly na potřeby zdravotnického prostředí a inovativních farmaceutických společností. Je to například uznávaná Akademie pacientských organizací (APO), jejímž cílem je podpořit profesionální rozvoj pacientského sektoru. V současnosti sdružuje přes 100 pacientských organizací a získala si renomé napříč zdravotnickým systémem.

„Ve většině diskusí o zdravotnictví, léčbě nebo potřebách českých pacientů dříve chyběl názor těch nejdůležitějších – pacientů samotných. Přestože v České republice působilo několik schopných pacientských uskupení, která poskytovala podpůrné aktivity pacientům a hájila jejich práva a potřeby, hlas desítek dalších slyšet nebylo. A proto vznikla Akademie pacientských organizací, která za deset let svého působení pomohla pacientským organizacím stát se uznávaným hlasem i vůči státu, nemocnicím a úřadům,“ doplňuje David Kolář.

Dalším klíčovým projektem je od roku 2013 například Certifikace farmaceutických reprezentantů, která se věnuje odborným školením obchodních reprezentantů členských společností AIFP. Dále lze jmenovat program Medicus Academy, což je postgraduální vzdělávání pro lékaře a další odborníky, kteří se pohybují v oblasti klinických studií, regulací a dalších oblastí týkajících se farmaceutického průmyslu, léčivých přípravků a technologií.

AIFP stojí také za úspěšným projektem Poradna klinického hodnocení. Tato bezplatná on-line služba pomáhá zájemcům z řad pacientů zjistit, zda jsou právě pro ně vhodné klinické studie, které jsou otevřené v Česku. Pokud se do nich pacient zapojí, podpoří vývoj inovativních léků a zároveň má příležitost se léčit nadějnou látkou před jejím vstupem na trh. „V roce 2021 zrealizovaly členské společnosti AIFP 396 klinických hodnocení nových léčiv, a to zejména v oblasti onkologie, infekčních onemocnění a nemocí nervové soustavy. Do hodnocení bylo zapojeno více než 16 tisíc českých pacientů a téměř dva tisíce lékařských týmů,“ vysvětluje ředitel Kolář.

Právě inovativní léčba a její přímé zapojení do praxe je součástí projektu AIFP Inovace pro život, který na statistických datech a studiích ukazuje široké veřejnosti, jak moderní léčivé přípravky pomáhají zvýšit kvalitu a prodloužit délku života pacientů a zároveň mají i ekonomický přínos pro stát a samotný vývoj postupů a léčiv inovativních farmaceutických firem. Například díky přispění inovativní léčby 75 procent pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří byli léčeni moderní biologickou terapií, bylo schopno v roce 2018 normálně pracovat. Počet ušetřených let života v pouhých pěti terapeutických oblastech (roztroušená skleróza, chronická obstrukční plicní nemoc, diabetes mellitus 2. typu, zhoubný nádor prsu a rakovina prostaty) činil v období 2012–2017 více než 27 000 let. V devíti terapeutických oblastech se ukázalo, že díky nižší potřebě invalidních důchodů a kratším pobytům v nemocnici ušetřil státní rozpočet pět miliard korun ročně.

Odbornou veřejnost pak AIFP seznamuje s pokroky v inovativní léčbě a nejnovějšími terapeutickými postupy v rámci edukačního projektu Terapie budoucnosti, do níž patří například genová terapie, mRNA technologie nebo takzvaná CAR T buněčná terapie (léčba prozatím určená pro pacienty s některými nádorovými nemocemi krve).

 

Plány AIFP do budoucnosti

„V dalších letech bychom chtěli pokračovat ve stávajících aktivitách a rozvíjet nové projekty. Zaměřit bychom se chtěli zejména na problematiku včasné dostupnosti moderních léčiv pro české pacienty, digitalizaci a lepší využívání zdravotnických dat, telemedicínu a propojování systémů. Jsem přesvědčen, že tudy by měla vést cesta českého zdravotnictví. Vždyť inspiraci můžeme čerpat z pozitivních zahraničních zkušeností – Dánska, Belgie a dalších evropských zemí,“ dodává závěrem výkonný ředitel AIFP David Kolář. Přeje si, aby si AIFP udržela tak dobré renomé, jaké měla doposud, a byla uznávaným partnerem v široké diskusi.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail