Lékárna.cz pomáhá vzácně nemocným

Veřejná sbírka Vzácní vzácným lékárenského e-shopu Lékárna.cz si získala důvěru veřejnosti, přispělo do ní už 34 tisíc dárců – zákazníků a jejích zaměstnanců Lékárna.cz i veřejnosti. Za dva roky existence sbírky dali dohromady téměř tři miliony korun a Lékárna.cz je do poslední koruny posílá pacientským organizacím, které se starají o lidi se vzácnými diagnózami. Náklady na provoz sbírky hradí ze svého zisku, nikoli z výtěžku sbírky. Sbírka stále pokračuje.

„Je to až neuvěřitelná empatie a důvěra v náš projekt dlouhodobé pomoci slabším. Ani inflace, ani obavy z vlastní budoucnosti nijak významně nepoznamenaly ochotu pomáhat těm, kterým osud nedopřál zdraví. Skládáme pomoc pro vzácné po padesátikorunách, každé získané koruny a každého jednotlivého dárce si velmi vážím,“ říká PharmDr. Vladimír Finsterle, zakladatel společnosti Pears Health Cyber, která e-shop Lékárna.cz i veřejnou sbírku provozuje. Celková suma darů za loňský rok je sice o 24 % nižší než suma darů za rok 2021, přesto loňský roční výtěžek přesahuje milion korun. Celkem už Lékárna.cz rozdělila 2,6 milionu korun mezi 13 pacientských organizací.

O těch, kdo se přidali ke sbírce Vzácní vzácným

  • Průměrná darovaná částka: 50 Kč
  • Nejvyšší dar: 1 550 Kč
  • Největší počet darů od jednoho dárce: 38
  • Počet dárců: 34 262

Veřejnou sbírku Vzácní vzácným spustila Lékárna.cz v říjnu 2020 a stále v ní pokračuje, výtěžek rozděluje vzácně nemocným přes pacientské organizace a spolky dvakrát ročně. „Preferujeme ty, kdo se snaží prosadit změny v systému péče o vzácně nemocné, a zlepšit tak podmínky k životu všem těmto pacientům. Protože i toto úsilí cílené na všechny vzácně nemocné bez rozdílu je vzácné: je to velmi vytrvalostní běh na dlouhatánskou trať s mnoha překážkami. Když se podaří, máme radost i my,“ dodává V. Finsterle. Proto v minulosti Lékárna.cz významně podpořila aktivity například České asociace vzácně nemocných a Klubu pacientů s cystickou fibrózou.

Dar na dobrou věc ale bohužel někdy slouží pro pobavení: nezaplacený zůstal například dar 1 milion korun. „Takových planých slibů – tedy darů založených do systému, které nebyly nikdy uhrazeny – vidíme v evidenci za skoro 1,2 milionu korun. Škoda, třeba ten naslibovaný milion od jednoho vtipálka by pomohl padesáti nemocným dětem zlepšit zdravotní stav speciální rehabilitací, nebo pořídit 11 speciálních vozíků, na které dnes rodinám příjmy nestačí,“ zmiňuje Vladimír Finsterle.

Kromě veřejné sbírky Vzácní vzácným je Lékárna.cz také patriotem Chrudimi, kde sídlí a kde je také jedním z největších regionálních zaměstnavatelů: za poslední dva roky věnovala léčivé přípravky na podporu imunity v hodnotě více než 600 tisíc korun hlavně zdejším sociálním pracovníkům a seniorům. Na podporu Ukrajiny pak v loňském roce poslala potřebnou věcnou pomoc za cca 100 tisíc korun.

Veřejná sbírka Vzácní vzácným:

  • Číslo sbírkového účtu: 1620432079/5500
  • Sbírka je osvědčena Magistrátem hlavního města Prahy pod čj. MHMP 1308271/2020

O projektu Vzácní vzácným: Účelem veřejné sbírky na Lékárna.cz je získávat finance na podporu a rozvoj aktivit, které cíleně zlepšují životní podmínky pacientů se vzácnými nemocemi (sociální a léčebná podpora, ozdravné pobyty, edukační kampaně, nákupy zdravotnických pomůcek a přístrojů dle individuálních potřeb). Finanční prostředky jsou určeny pro pacientské organizace, spolky i fyzické osoby.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail