Chiesi rozšířila členské řady Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) od 1. ledna 2023 posílila své řady o nového člena – společnost Chiesi. Mezinárodní farmaceutická společnost se zaměřuje na výzkum a vývoj léčiv v oblasti podpory dýchání, vzácných onemocnění a specializované péče. Chiesi se stane 33. členem AIFP.

„Vítáme společnost Chiesi v našich řadách. Věříme, že její působení přinese AIFP mnoho nových podnětů a zkušeností, zejména z oblasti výzkumu a vývoje inovativních léčiv pro dýchací nebo vzácná onemocnění,“ říká k příchodu nového člena Mgr. David Kolář, výkonný ředitel AIFP.

Mezinárodní farmaceutická a zdravotnická skupina Chiesi Group sídlí v italské Parmě. V oboru působí již více než 85 let a v současnosti zaměstnává ve více než 30 zemích světa na šest tisíc lidí. Na českém trhu působí již od roku 1995 a zaměřuje se na výzkum a vývoj léčiv pro respirační onemocnění, jako je astma a chronická obstrukční plicní nemoc. Další terapeutickou oblastí je neonatologie, která se zaměřuje na péči o předčasně narozené děti a oblast vzácných onemocnění, do které patří například cystická fibróza a alfa-manosidóza, dědičné metabolické onemocnění. Chiesi se také zaměřuje na produkty v oblasti orgánové transplantace, intervenční kardiologie a intenzivní medicíny.

„Naším posláním je objevovat, vyvíjet a poskytovat našim pacientům přístup k inovativním lékům, které zlepšují kvalitu jejich života. Chiesi toto poslání podporuje od června roku 2019 také získáním certifikace B Corp, která potvrzuje dodržování nejvyšších standardů v oblasti sociální a environmentální činnosti. Naším cílem je také nalezení rovnováhy mezi obchodními výsledky a společenskou odpovědností. Opětovné udělení certifikace v roce 2022 je pro nás důkazem, že naše poslání a cíle mají smysl. Toto ocenění také potvrzuje naši angažovanost využívat podnikání jako sílu pro konání dobra a snahu zajistit, aby obchodní rozhodnutí a kroky, které přijímáme, byly udržitelné s ohledem na sociální a environmentální témata. Věříme, že díky členství v takto významné organizaci, jako je AIFP, budeme moci ještě více podpořit náš přínos k veřejnému zdraví, a i nadále zlepšovat dostupnost zdravotní péče v České republice,“ uvádí Claudia Höller, general manager Czech republic & Slovakia.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail