ČR je na hranici epidemie akutních respiračních infekcí

Z hlediska nemocnosti v rámci České republiky se dá říct, že stojíme na prahu epidemie akutních respiračních infekcí. Vyhlášení epidemie je v rukou hlavní hygieničky ČR a sledování aktuálního stavu v jednotlivých krajích zajišťují Krajské hygienické stanice. Státní zdravotní ústav zpracovává pravidelná týdenní hlášení KHS a spolupracujících virologických laboratoří o stavu respiračních infekcí. To znamená, že vždy v pondělí k týdenní zprávě o sledování vývoje SARS-CoV-2 na našem území přikládáme nyní i souhrnné hlášení k vývoji ARI neboli akutních respiračních infekcí včetně chřipky.

Ve 49. týdnu je evidován další vzestup nemocnosti akutních respiračních infekcí včetně chřipky (ARI). Aktuálně tato nemocnost v ČR dosáhla hodnoty 1 754 na 100 000 obyvatel, což představuje vzestup o více než 20 % (20,4 %) v porovnání s minulým týdnem.

„Nárůsty nemocnosti nadále evidujeme ve všech krajích a ve všech věkových skupinách, což odpovídá zvyšujícím se počtům pozitivních záchytů chřipkových virů a dalších respiračních původců v populaci. Nemocnost se výrazně zvyšuje i u takzvaných chřipkových onemocnění (ILI – influenza like illness), což je na počátku chřipkové epidemie typické. V této kategorii se nemocnost v porovnání s minulým týdnem zvýšila celkově o 112 procent,“ uvádí vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí.

„Z hlediska nemocnosti se v rámci České republiky nacházíme na hranici epidemie akutních respiračních infekcí. Situace se nehodnotí snadno, neboť v současnosti se ve vyšší míře uplatňuje několik původců respiračních onemocnění, kteří současně vedle sebe cirkulují v populaci, zejména viry chřipky, SARS-CoV-2 a RS virus. Lze předpokládat, že v dalším týdnu se počty nemocných s chřipkou budou dále zvyšovat,“ dodává MUDr. Jan Kynčl.

Co se týká očkování proti chřipce, stále je možné se nechat očkovat, ale je potřeba počítat s tím, že ochranný účinek nastupuje až zhruba za 14 dnů od aplikace vakcíny. Je také nanejvýš vhodné se očkovat pouze, pokud je člověk aktuálně v dobrém zdravotním stavu, tedy nikoli například s právě probíhající respirační infekcí. Stejně tak přeočkování proti covidu-19 je stále aktuální, ale opět platí, že člověk by na očkování měl jít zdravý. To je ostatně doporučení platné pro všechny druhy očkování.

„Vakcíny, které jsou k dispozici, jsou podle předběžných analýz dobře zacílené na aktuální směs virů chřipky, které se objevují v České republice a v Evropě. Jak v naší, tak v evropské populaci cirkuluje především chřipka typu A, přičemž se vyskytují oba dva její subtypy, H3N2 i H1N1. Chřipka typu B cirkuluje omezeně, přičemž zachycena je jen linie Victoria,“ uzavírá Jan Kynčl.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail