Akademie pacientských organizací funguje již 10. rokem
Foto zdroj: AIFP

Vzdělávací a rozvojový projekt pro pacientské organizace Akademie pacientských organizací (APO) letos slaví deset let od svého založení. Cílem APO bylo od jeho prvopočátků podpořit proměnu pacientských uskupení z víceméně neformálních skupin nadšenců do profesionálních, nezávislých a transparentních organizací. Původně komorní projekt, do nějž vstoupilo 30 pacientských organizací, dnes čítá na 100 zapojených pacientských uskupení. „Za dobu trvání jeho existence se podařilo zorganizovat více než 180 celodenních seminářů, 600 hodin individuálních konzultací, několik pacientských setkání, seminářů a konferencí a zmapovat na 900 grantových výzev,“ vyjmenovává Zuzana Komárková, vedoucí projektu APO. APO je opakovaně oceňováno nejen pacientskými organizacemi, ale i zástupci české státní správy, plátců zdravotní péče i zahraničních institucí.

„Projekt APO založila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) v reakci na tehdejší situaci. Ve většině diskusí o zdravotnictví či léčbě nebo potřebách českých pacientů chyběl názor těch nejdůležitějších – pacientů samotných,“ vysvětluje David Kolář, výkonný ředitel AIFP. Přestože v České republice již tehdy působilo několik schopných pacientských uskupení, která poskytovala podpůrné aktivity pacientům a hájila jejich práva a potřeby, hlas desítek dalších slyšet nebyl. Cílem projektu bylo tuto situaci změnit a pomoci nastartovat profesionální rozvoj pacientského sektoru.

Pacientské organizace urazily za posledních deset let obrovský kus cesty, který je stál mnoho energie, času a sil. Díky jejich neutuchajícímu nasazení se však staly respektovaným, nezastupitelným partnerem, jehož role v rámci českého zdravotnictví neustále roste. Česká republika je v tomto ohledu velkou inspirací pro ostatní evropské státy. „Jsem velmi ráda, že projekt APO pomohl tuto proměnu podpořit,“ doplňuje Zuzana Komárková.

 

APO očima pacientských organizací

Anna Arellanesová, předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění

„Správně načasovaná iniciativa, obrovská pomoc a podpora pro naše pacientské organizace, která je již udávána jako skvělý příklad v dalších zemích. Předala a předává nejen tolik potřebné informace, ale i odvahu pustit se do změn, které ovlivní kvalitu života mnohých. Děkujeme za to, že jste!“

 

Lenka Hajgajda, ředitelka a spoluzakladatelka ASGENT

„Školení, konzultace a pomoc při navazování kontaktů nám jako relativně nové organizaci velmi pomohlo se zorientovat ve světě nezisku. Tento odborný a zároveň přátelsky přístup nám pomáhá profesionalizovat organizaci na všech úrovních.“

 

Jiřina Landová, předsedkyně Unie Roska

„Zapojení do APO mně a Unii ROSKA přineslo spoustu znalostí a informací, ke kterým bychom se jinak dostávali jen velmi obtížně. Poskytlo mi možnost setkávat se s kolegy, předávat si navzájem zkušenosti. Já osobně jsem díky APO získala dobrou kamarádku. APO a AIFP velký dík!“

 

Eva Knappová, emeritní ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu

„Možnost účastnit se od roku 2012 velmi široké nabídky vzdělávacích kurzů Akademie pacientských organizací pod hlavičkou AIFP přineslo Alianci žen s rakovinou prsu, respektive členkám našich více jak 40 organizací z celé republiky, pomoc ve vyjasňování cílů, efektivity práce, zvyšování odborných znalostí a profesionalizace fungování neziskové organizace vůbec. Pestrost výběru témat tak mohly organizace využít ke zlepšování náplně a smysluplnosti jejich aktivit ve výhledu dlouhodobé perspektivy.“

 

Vlastimil Milata, předseda Pacientské rady ministra zdravotnictví ČR a předseda Diaktiv Czech Republic

„Akademie nás nasměrovala k profesionálnímu přístupu k práci v pacientských organizacích. Její programové zaměření a lektoři nám otevírali a stále otevírají svět nových poznání, znalostí a dovedností nezbytných pro účinnou pacientskou advokacii a vytváření podmínek pro život s chronickým onemocněním (v našem případě diabetu). Zisk rozhledu je pro mne největším přínosem pro optimální spolupráci na všech úrovních.“

 

Edita Müllerová, předsedkyně Revma Ligy Česká republika

„Bez přehánění říkám, že nebýt Akademie pacientských organizací, tak ani já, ani spolek Revma Liga Česká republika nejsme tam, kde jsme. To, že se díky APO vzděláváme, pomáhá kultivaci, budování nových kapacit a celkové udržitelnosti segmentu občanských aktivit v oblasti zdravotnictví.“

 

Jitka Reineltová, předsedkyně Parent Project (PP)

„APO pro mě znamená začátek cesty k profesionalizaci naší organizace a začátek mnoha přátelství. Na počátku byl PP jen rodičovská organizace s rodiči dobrovolníky, dnes je PP profesionální organizací, která má skvělý tým a posouvá se směrem kupředu.“

 

Marie Ředinová, bývalá předsedkyně České ILCO

„České ILCO slaví 30 let od svého vzniku. Od roku 2010 jsem jej vedla. Do roku 2012 jsme jen výjimečně navštívili školení potřebná pro vedení a chod organizace. Neměli jsme finance na zaplacení kurzovného nebo lektorů. APO přineslo obrovskou změnu ve vzdělávání členů pacientských organizací. Velmi potřebné semináře, workshopy a konzultace poskytuje zdarma. Naučili jsme se, jak komunikovat, jak si opatřit prostředky na činnost organizace, jak organizace vést, a mnoho dalšího. Také jsme získali tak potřebné sebevědomí.  Za to vše patří organizátorům APO můj dík.“ 

 

Simona Zábranská, ředitelka Klubu cystické fibrózy

„Když jsem začala pracovat v naší pacientské organizaci, měla jsem zkušenosti jen z korporátu. Semináře APO mi přinesly tolik potřebné informace a vzdělávání. A nejen to, mohla jsem se zde potkat s úžasnými kolegy a sdílet s nimi své zkušenosti. Za 10 let své činnosti bylo APO dobrým průvodcem a pomocníkem všem pacientským organizacím. Blahopřeji k narozeninám!“

 

Další směřování APO

Pacientské organizace se za posledních deset let staly partnerem, který se aktivně zapojuje do rozhodovacích a hodnotících procesů v rámci českého zdravotnictví. Palčivým tématem však zůstává otázka dlouhodobě udržitelného financování. Dalším krokem je proto hledání vhodného řešení. Ministerstvo zdravotnictví ČR již avizovalo, že v této věci podniká konkrétní kroky ve spolupráci s ostatními resorty, zástupci plátců zdravotní péče, odborné i pacientské veřejnosti.

APO bude i nadále poskytovat pacientským organizacím pomocnou ruku. Bude podporovat jejich profesionalizaci a nabídne platformu pro předávání zkušeností, spolupráci i vzdělávání na české i evropské úrovni (např. prostřednictvím projektu EUPATI). „Věnovat se bude nejen fundraisingu a financování, ale i aktuálnímu tématu digitalizace nebo evropských projektů,“ uzavírá Zuzana Komárková.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail