Ministryně Helena Langšádlová navštívila Zentivu
Zdroj foto: Zentiva

Zentiva, jeden z největších výrobců léčiv v České republice, přivítala ve své centrále v Dolních Měcholupech ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou. Hlavními tématy společné diskuse byla spolupráce průmyslu s akademickou sférou, význam domácího výzkumu v oblasti výroby, výzkumu a vývoje léčiv pro Českou republiku, její ekonomiku a lékovou soběstačnost, a vytváření podmínek pro technologické inovace v průmyslu. Ministryně se také seznámila s významem inovací při výrobě generik a léčiv s přidanou hodnotou (Value Added Medicines).

„Podpora vědy, výzkumu a inovací je jednou z našich priorit. Vnímáme ji jako zásadní pro budování ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou a pro konkurenceschopnost České republiky jako takové. Těší mě, že u nás máme podniky, jako je Zentiva, které tuto vizi sdílí a přispívají k jejímu naplňování skrze investice do výzkumu, partnerství s akademickou sférou a podporu praktického vzdělávání budoucích vědců,“ uvedla Helena Langšádlová.

Paní ministryni přivítal v Zentivě Boris Sananes, generální manažer společnosti, Soňa Porubská, ředitelka korporátních vztahů, a Pavel Šebek, ředitel vývoje. Zásadní část jednání byla zaměřena na význam investic do výzkumu a inovací v oblasti výroby léčiv především ve vztahu k lékové soběstačnosti. „V praxi vidíme, že technologické inovace jsou cestou, jak posílit domácí farmaceutický průmysl. Díky novým technologiím a výrobním postupům dokážeme například snížit množství potřebných ingrediencí pro výrobu, vyrábět ekologičtěji a s nižšími náklady tak, že dokážeme konkurovat levnějším asijským výrobcům,“ nastiňuje Pavel Šebek problematiku závislosti Evropy na dovozu léků a látek pro jejich výrobu z Asie. „Díky inovacím také můžeme přinášet pacientům větší přidanou hodnotu a napomáhat udržitelnosti systémů zdravotní péče. Naším cílem je přispívat k tomu, aby byla moderní medicína dostupná,“ dodává Boris Sananes.

 

Příklad dobré praxe spolupráce průmyslu s akademickou sférou

Současná vláda se zaměřuje také na podporu užší spolupráce průmyslu s akademickou sférou. Zentiva měla možnost představit ministryni, jak takovouto spolupráci ze své iniciativy rozvíjí prostřednictvím členství ve vědecko-technologickém klastru The Parc. „Setkali jsme se s problémy při hledání kvalifikovaných pracovních sil do našeho pražského výzkumného a vývojového centra. V reakci na to jsme spolu s akademickými partnery vytvořili The Parc se studijním programem pro doktorské studenty, který kombinuje akademický výzkum se zkušenostmi z průmyslové praxe. Tato forma spolupráce přináší už šest let skvělé výsledky – k největším úspěchům patří uvedení několika léčivých přípravků na trh a založení start-up společnosti. Absolventi mnohdy zůstávají u nás, nacházejí uplatnění ale i v zahraničí ve velkých vývojových centrech nadnárodních společností,“ upřesňuje Pavel Šebek.

Do výzkumu v minulém roce investovala Zentiva přes 600 milionů korun a ve svém výzkumném a vývojovém centru zaměstnává téměř 200 pracovníků z celkových 1 500 zaměstnanců pražského závodu. S více jak pětisetletou historií Zentiva jedná už nyní pro udržitelnou budoucnost. Děje se tak v úzké spolupráci s partnery, jako jsou univerzity a vláda České republiky.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail